Etsel » Kunst en Cultuur: Pagina 3
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 21 - 30 van 382 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Bijbelse geschiedenis: de laatste jaren in de woestijn

Bijbelse geschiedenis: de laatste jaren in de woestijn

De laatste jaren in de woestijn zijn zwaar voor de kinderen van Israël. Wanneer Mirjam sterft, houdt de waterbron op. De mensen lijden dorst en worden kwaad op Mozes. Op bevel van God haalt Mozes wate… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 19-03-2009
Bijbelse geschiedenis: de opstand van Korach

Bijbelse geschiedenis: de opstand van Korach

Korach, één van de rijke leiders van de Levieten en een neef van Mozes en Aäron, voelt zich tekort gedaan in de verdeling van hoge priesterlijke onderscheidingen en leiderschap. Hij is jaloers op Moze… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 23-02-2009
Bijbelse geschiedenis: De Tabernakel

Bijbelse geschiedenis: De Tabernakel

Op de dag dat Mozes terugkeert van de Berg Sinaï met de twee Stenen Tafelen, verzamelt hij de hele gemeenschap van Israël rond hem en vertelt hen dat God hem heeft bevolen een plaats van aanbidding te… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 13-02-2009
Bijbelse geschiedenis: de tien plagen van Egypte

Bijbelse geschiedenis: de tien plagen van Egypte

Met tien plagen treft God de Farao en Egypte. Na elke plaag belooft Farao het volk Israël te laten gaan, maar telkens verstokt zijn hart. De eerste negen plagen zijn een teken van Gods almacht. Het be… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 28-01-2009
Bijbelse geschiedenis: de twaalf verspieders in Kanaän

Bijbelse geschiedenis: de twaalf verspieders in Kanaän

Terwijl de kinderen van Israël hun kamp hebben opgeslagen bij Kadesh Barnea en het land Kanaän niet ver weg is, eisen ze van Mozes dat hij een groep verspieders naar het land stuurt, zodat ze geïnform… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 19-02-2009
Bijbelse geschiedenis: de tweeling Jakob en Ezau

Bijbelse geschiedenis: de tweeling Jakob en Ezau

Na twintig jaar krijgen Izaäk en Rebekka eindelijk kinderen: een tweeling, Jakob en Ezau. Hoewel het tweelingen zijn hebben ze verschillende karakters. Jakob is veel thuis om te studeren; Ezua jaagt o… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 12-12-2008
Bijbelse geschiedenis: de val van Jericho

Bijbelse geschiedenis: de val van Jericho

Na het wonder bij de rivier de Jordaan, gebeurt een volgend wonder. Een paar kilometer ten westen van Gilgal ligt de stad Jericho omringd door dikke muren. De Joden belegeren een week lang Jericho. Zi… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 23-04-2009
Bijbelse geschiedenis: de verdeling van Kanaän

Bijbelse geschiedenis: de verdeling van Kanaän

Na de verovering van Kanaän wordt het land verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. De Levieten gaan in 48 steden wonen, waaronder de vrijsteden. Zij zijn de leraren van Israël en doen dienst in d… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 04-05-2009
Bijbelse geschiedenis: de wonderen van profeet Elisa

Bijbelse geschiedenis: de wonderen van profeet Elisa

Ten tijde van het bestuur van Koning Jehoram zucht het land onder oorlog en hongersnood en staat op het punt in te storten. In deze tijd zendt God de profeet Elisa om het volk te troosten en te bemoed… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 02-08-2015
Bijbelse geschiedenis: doortocht door de Rietzee

Bijbelse geschiedenis: doortocht door de Rietzee

De kortste route voor de kinderen van Israël naar het Beloofde Land zou via het land van de Filistijnen zijn. God wil echter de nieuw geboren Joodse natie de gelegenheid geven de resten van de Egyptis… Geschiedenis, Bijbelse geschiedenis/personen, 29-01-2009
Schrijf mee!