Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 3
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 21 - 30 van 811 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bijbel (Tenach) - Halacha & Haggada

Bijbel (Tenach) - Halacha & Haggada

De Bijbel is de bron en uitgangspunt van het Jodendom. In de loop der eeuwen is er enorme Joodse literatuur ontstaan die voornamelijk gebaseerd is op zowel de Geschreven als Mondelinge Tora (de vijf b… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 18-11-2008
Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

De Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelboeken. In de loop der eeuwen ging de benaming "Tora" in algemene zin alle Bijbelb… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-09-2007
Bijbel: Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken

Bijbel: Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken

In Daniël worden alle geheimen van de geschiedenis en de toekomst van de wereld beschreven. In Ezra en Nehemia zijn verslagen beschreven van de terugkeer van vele Joden uit de ballingschap in Babyloni… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 11-05-2008
Bijbel: De twaalf kleine profeten

Bijbel: De twaalf kleine profeten

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi behoren tot de zogenaamde twaalf profeten (Trei-Assar). Omdat de boeken van de twaalf profeten relatief kl… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 30-04-2008
Bijbel: Genesis en Exodus

Bijbel: Genesis en Exodus

Genesis begint met...het Begin. De schepping van de wereld, de dieren, en de eerste mens worden in dit boek beschreven. De Schepping is veel meer dan een geschiedenis verhaaltje. Achter elk woord en e… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 27-04-2008
Bijbel: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther

Bijbel: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther

In dit artikel aandacht voor de 5 megillot: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther. Hooglied heeft als groot thema de relatie tussen God en Zijn Uitverkoren Volk. Het Boek Ruth verhaalt ove… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 11-05-2008
Bijbel: Jesaja, Jeremia en Ezechiël

Bijbel: Jesaja, Jeremia en Ezechiël

De rol van Jesaja was de waarschuwingen van God aan Zijn natie door te geven...het geweten van het Joodse volk. Zijn boodschap was ook één van troost -er is vreugde en hoop op de toekomstige perfecte… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 29-04-2008
Bijbel: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen

Bijbel: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen

Jozua was de eerste leider na Mozes. Hij moest het volk Israël leiden in de verovering van het Land Israël en in de opbouw van een heilige natie die leefde volgens de voorschriften van de Tora. Na Joz… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 28-04-2008
Bijbel: Leviticus, Numeri en Deuteronomium

Bijbel: Leviticus, Numeri en Deuteronomium

Het boek Leviticus behandelt de wetten die voornamelijk gericht zijn op de Tempeldienst. Hoewel er nu geen Tempel meer is, is het toch van belang de wetten te blijven bestuderen. In Numeri lezen we da… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 27-04-2008
Bijbel: Misjna (Mondelinge Tora)

Bijbel: Misjna (Mondelinge Tora)

Het boek dat bekend staat als de Misjna kan beschouwd worden als de hoeksteen van het Jodendom Haar 63 onderdelen (tractaten) verschaffen de achtergrond voor elk onderwerp van de Halacha (Joodse wet)… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 01-06-2008
Schrijf mee!