Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 4
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 31 - 40 van 812 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bijbel: Psalmen, Spreuken en Job

Bijbel: Psalmen, Spreuken en Job

In dit artikel aandacht voor de boeken Psalmen, Spreuken en Job. De psalmen zijn gedichten waarin God geprezen en gesmeekt wordt. De gedichten zijn o.a. door Koning David geschreven. Spreuken, geschre… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 02-05-2008
Bijbel: Talmoed (Gemara), Tosefta, Mechilta, Sifra, Sifré

Bijbel: Talmoed (Gemara), Tosefta, Mechilta, Sifra, Sifré

De Talmoed is de gedrukte versie van zowel de Misjna als de Gemara. De Misjna is de erg korte toelichting op de wetten van de Mondelinge Tora. De Gemara is de verklaring die al de kloven opvult. Terwi… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 01-06-2008
Bijbelse geschiedenis: de profeten Hosea, Amos, Jona

Bijbelse geschiedenis: de profeten Hosea, Amos, Jona

Ten tijde van de Koning Jeroboam II zijn drie belangrijke profeten actief. Dit zijn Hosea, Amos en Jona. Zij wijzen de bevolking van Israël op haar zonden en voorspellen straf van God. De profeet Hose… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-11-2016
Bijbelse geschiedenis: de vrome Koning Asa

Bijbelse geschiedenis: de vrome Koning Asa

De zoon van Koning Abija is Asa. Hij volgt zijn vader op als koning van Judea. Hij is werkelijk vroom en vreest God. Tijdens zijn 41-jarige bestuur van het land zet hij zich in voor het Jodendom en vo… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 30-01-2017
Bijbelse geschiedenis: Izaäk en Rebekka trouwen

Bijbelse geschiedenis: Izaäk en Rebekka trouwen

Abraham wil graag dat Izaäk een vrouw zal trouwen die hetzelfde karakter en statuur van Sara heeft. Abraham besluit daarom te zoeken naar een schoondochter bij de kinderen van zijn broer Nahor. Zijn d… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 04-12-2008
Bijbelse geschiedenis: Jehosjafat, een g'dvrezende koning

Bijbelse geschiedenis: Jehosjafat, een g'dvrezende koning

Koning Jehosjafat van Judea is de zoon van Koning Asa. Hij regeert van 737 tot 714 voor het begin van de gewone jaartelling. Jehosjafat is een rechtvaardige en godvrezende koning. Hij stuurt geleerden… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 29-05-2017
Bijbelse geschiedenis: Koning Davids laatste jaren

Bijbelse geschiedenis: Koning Davids laatste jaren

Davids laatste jaren worden gekenmerkt door nationale problemen die veroorzaakt zijn door fouten uit het verleden. Adonija probeert nog David op te volgen, maar David laat Salomo tot koning zalven. Da… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 25-12-2011
Bijbelse geschiedenis: profeet Elia uit Gilead

Bijbelse geschiedenis: profeet Elia uit Gilead

De Bijbelse profeet Elia komt uit Gilead om als boodschapper van God Koning Achab te ontmoeten en hem te waarschuwen. Maar Achab luistert niet naar Elia. Dan vertelt Elia dat er drie jaar lang geen re… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 22-04-2014
Bijbelse geschiedenis: Rehabeam en Abijah

Bijbelse geschiedenis: Rehabeam en Abijah

Judea is trouwer aan God dan het Koninkrijk Israël. De religieus Joodse traditie houdt 125 jaar stand. Toch zondigt Koning Rehabeam door afgoden het land binnen te brengen en wordt het volk gestraft m… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 01-12-2016
Bijbelse persoonlijkheden: Job  de vraag over het lijden

Bijbelse persoonlijkheden: Job de vraag over het lijden

Job was een rijk en vroom man. Hij werd door God op de proef gesteld. Zijn moeilijkheden komen ons bekend voor. Ook wij kennen moeilijke ogenblikken in ons leven. We gebruiken dan zijn woorden om onze… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 10-02-2016
Schrijf mee!