Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 8
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 71 - 80 van 794 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Geografie Israël: Kfar Chabad  dorp van Chabad Chassidiem

Geografie Israël: Kfar Chabad dorp van Chabad Chassidiem

Kfar Chabad is een in 1948 opgericht Joods orthodox dorp (mosjav) dat 8 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv ligt. De letterlijk vertaling van Kfar Chabad is 'dorp van wijsheid, verstand en kennis'.… Sociaal cultureel, Geografie Israël, 20-02-2017
Geografie Israël: landontginning 1948-1967

Geografie Israël: landontginning 1948-1967

Het bedrijven van moderne landbouw in de periode 1948-1967 in Israël was vanwege de natuurlijke omstandigheden moeilijk. Israël heeft een gebrek aan grote vlaktes en rivier valleien, de regenval is be… Diversen, Geografie Israël, 30-01-2014
Geografie Israël: rurale nederzetting  de kibboets

Geografie Israël: rurale nederzetting de kibboets

De kibboets is de bekendste rurale nederzetting van Israël. Samen met de moshav stond de kibboets aan de basis van Israëls landbouw. De kibboets is een collectieve nederzetting, terwijl de moshav een… Internationaal, Geografie Israël, 16-10-2013
Geografie Israël: rurale nederzetting  de moshav

Geografie Israël: rurale nederzetting de moshav

De moshav is een coöperatieve nederzetting. De leden van de moshav lijken op Europese boeren hoewel er sprake is van onderlinge samenwerking. Zo wordt een stuk land gelijkelijk verdeeld onder de leden… Internationaal, Geografie Israël, 17-10-2013
Geografie Israël: rurale nederzetting  jisjoev kehillati

Geografie Israël: rurale nederzetting jisjoev kehillati

Tussen midden jaren '50 en 1967 kwamen er nauwelijks nieuwe rurale nederzettingen met een agrarische functie bij. Toen Israël in 1967 de Golan Hoogvlakte, Judea en Samaria, de Jordaan Vallei, en de Si… Internationaal, Geografie Israël, 21-10-2013
Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en Mozes

Geschiedenis Jodendom: Abraham, Izaäk, Jakob en Mozes

Het Jodendom is in Haran, Mesopotamië, ontstaan. Abram wordt de eerste mens die gelooft in Eén God. Hij gaat een volk stichten dat God gaat dienen. Het volk wordt de Hebreeën genoemd. Abram sluit een… Religie, Joodse geschiedenis, 03-12-2008
Geschiedenis Jodendom: commentaren, codices, responsa

Geschiedenis Jodendom: commentaren, codices, responsa

De middeleeuwse rabbijnen wisten een balans te creëren tussen de Joodse filosofie gebaseerd op de rede en de Kabbala gebaseerd op de mystiek. Rede kan leiden tot scepticisme en mystiek tot geestelijke… Religie, Joodse geschiedenis, 22-04-2011
Geschiedenis Jodendom: De Joodse staat en Jodendom

Geschiedenis Jodendom: De Joodse staat en Jodendom

De oprichting van de moderne Joodse staat Israël wordt als één van de wonderen van deze tijd beschouwd. Ook het feit dat het Joodse volk na 2000 jaar vervolging nog steeds bestaat is een groot wonder.… Religie, Joodse geschiedenis, 25-07-2011
Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Het geloof waaraan het Jodendom zijn voortbestaan en dynamiek te danken heeft, berust op de Tora en de profeten. De Tora geeft wegen aan voor correct handelen en geeft kennis van God en Zijn wil. Dit… Levensvisie, Joodse geschiedenis, 19-01-2009
Geschiedenis Jodendom: de Tora

Geschiedenis Jodendom: de Tora

De Tora (onderricht) omvat zowel de geloofsleer, als ethische en praktische regels. Het heeft een tweevoudige betekenis: universeel en nationaal. De Tien Geboden geven de priesterlijke taak van Israël… Religie, Joodse geschiedenis, 08-12-2008
Schrijf mee!