Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 8
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 71 - 80 van 812 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

De vijandige relatie tussen Israël en Iran

De vijandige relatie tussen Israël en Iran

De relatie tussen Israël en Iran is de laatste jaren ronduit vijandig. Maar dit was niet altijd zo. Onder het regime van de Sjah onderhield Israël een zakelijke relatie waarbij er sprake was van milit… Politiek, 19-09-2007

Dertien geloofspunten Maimonides 10-11: Gods alwetendheid

Ditmaal worden twee geloofspunten van Maimonides behandeld die veel met elkaar gemeen hebben: Gods alwetendheid en beloning/straf. God kent alle daden van de mensen en Hij negeert ze niet. God beloont… Religie, Maimonides, 01-08-2011

Dertien geloofspunten Maimonides 12: Messiaanse tijd

De komst van de Messias betekent dat de wereld zal erkennen dat God Eén is en dat hiermee de nationale missie van Israël zal zijn vervuld. In Habakuk 2:3 staat: “Het visioen wacht tot zijn tijd gekome… Religie, Maimonides, 09-02-2012

Dertien geloofspunten Maimonides 13: opstanding der doden

Volgens Maimonides is de opstanding der doden een basisprincipe van de Tora. Zonder geloof daarin bestaat er geen band met het Joodse volk. Opstanding is alleen voor de rechtvaardigen, zo meldt Bereis… Religie, Maimonides, 20-02-2012

Dertien geloofspunten Maimonides 1: God als Schepper

Het eerste geloofspunt van de dertien geloofspunten van Maimonides handelt over het geloof in God als Schepper. Hij is de oorzaak ervan dat alles bestaat, Hij onderhoudt alles, en door Hem blijft alle… Religie, Maimonides, 21-11-2008

Dertien geloofspunten Maimonides 2: God als Eenheid

Het tweede geloofspunt van Maimonides is het geloof in Eén God. God is niet de eenheid van een paar, nog de eenheid van soorten, noch zoals de mens wiens complexiteit verdeeld is in vele eenheden, noc… Religie, Maimonides, 26-11-2008

Dertien geloofspunten Maimonides 3: God is onlichamelijk

Joden geloven dat de Eenheid van God niet uit een lichaam bestaat, noch dat Hij onderworpen is aan een lichamelijke eigenschap. In Jesaja 40:18-25 staat dat God met NIETS te vergelijken is. Alleen als… Religie, Maimonides, 10-01-2010

Dertien geloofspunten Maimonides 4:scheppen vanuit het niets

Kenmerkend voor de God van Israël is dat Hij de Schepping creëerde vanuit het niets (scheppen vanuit het niets ). Dat is voor de mens niet of nauwelijks te bevatten. De mens heeft immers altijd iets n… Religie, Maimonides, 10-01-2010

Dertien geloofspunten Maimonides 5: alleen God aanbidden

Volgens de Tora mag alleen God aanbeden worden. Andere entiteiten zoals engelen, sterren, en planeten, die ondergeschikt zijn aan Zijn wil mogen niet aanbeden worden. Onze gedachten mogen alleen maar… Religie, Maimonides, 11-01-2010

Dertien geloofspunten Maimonides 6: Profetie – profeten

In het Oude Israël kende men duizenden Profeten. Zij hadden de gave om het Woord van God over te brengen naar de gewone man. Slechts een klein aantal van de Profeten zien we terug in de Joodse Bijbel.… Religie, Maimonides, 13-01-2010
Schrijf mee!