Etsel » Mijn kijk op……: Pagina 3
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 21 - 30 van 40 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die de… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 16-07-2013

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit h… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 02-01-2012

Noachieden: Opperrabbijn Ralbag is géén antihomo Rabbijn

Half januari 2012 wordt Nederland opgeschrikt door onjuiste berichtgeving over Opperrabbijn Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de meeste media staat het bericht dat de Opperrabbijn homoseksua… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 30-01-2012
Noachieden: regenboog verbond  zeven wetten van Noach

Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noach

Tien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten. Noach accepteerde Gods wetten namens zijn familie en alle nakomelingen. Dit bete… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 17-04-2013
Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

De Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoals Joden dit doen; voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Toch zijn er… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 03-10-2010

Noachieden: twijfelen dat God bestaat of op Hem vertrouwen?

Iemand die blind geboren is heeft nooit kleuren gezien. Toch bestaan kleuren. Het is heel lastig om aan een blinde duidelijk te maken hoe die kleuren eruit zien. Moet de blinde nu concluderen dat er g… Mens en samenleving, Jodendom, 25-12-2010
Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat een Almachtige God, die voor Zijn schepsels een leven van rechtvaardigheid, mora… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 14-11-2010

Ouderenzorg: autonomie en afhankelijkheid van ouderen

Individualisering viert hoogtij in onze maatschappij. Dit impliceert ook dat steeds meer ouderen autonoom willen zijn. Toch is dit lang niet altijd mogelijk want vooral zieke ouderen kunnen erg afhank… Mens en gezondheid, Ouderenverzorging, 15-09-2010

Ouderenzorg: behoeften en verlangens van zieke ouderen

Ouderen beleven ziek zijn anders dan jongeren. Ze zijn afhankelijker en het uitzicht op verbetering is beperkter; het einde is nabij. Verpleegkundigen en mantelzorgers moeten leren zorgen vanuit de be… Mens en gezondheid, Ouderenverzorging, 15-09-2010

Ouderenzorg: emancipatie ouderen vitale ouderen

Veel mensen hebben moeite hoe tegen ouderdom aan te kijken. Is er sprake van aftakeling en verval of juist van inzicht, macht en wijsheid? Ouderen kijken daar zelf heel anders tegenaan. Dit heeft te m… Mens en gezondheid, Ouderenverzorging, 17-09-2010
Schrijf mee!