Etsel » Mijn kijk op……: Pagina 4
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 31 - 40 van 236 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Joods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazisme

Joods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazisme

In de documentaire Obsession (2006) wordt getoond hoe radicaal islam-nazisme strijd tegen het westen. Vooral de Joden en Israël moeten het ontgelden. Maar Jodenhaters moeten weten dat Joden evenveel p… Mens en samenleving, Jodenhaat, 24-07-2007

Joodse identiteit - assimilatie & antisemitisme

Assimilatie is wanneer niet-Joden zoveel van Joden houden dat ze met ze willen trouwen. Antisemitisme is wanneer niet-Joden ons zoveel haten dat ze ons willen doden. Door beide processen wordt het Joo… Mens en samenleving, 30-07-2010

Joodse identiteit: Jood die in Jezus gelooft is een christen

Messiaanse Joden en hun christelijke sympathisanten kunnen niet accepteren dat orthodoxe rabbijnen Joden die in Jezus geloven niet meer formeel als Joden beschouwen. Maar zouden de rabbijnen dit wel d… Mens en samenleving, Jood zijn, 23-05-2011

Judea: een nieuwe joodse staat naast Israël?

Als het aan rabbijn Shalom Dov Wolpe ligt richten de joodse inwoners van Judea en Samaria een nieuwe staat op als Israël zich uit de Westelijke Jordaanoever terugtrekt. Hij wordt daarin gesteund door… Mens en samenleving, Midden-Oosten, 23-12-2007

Kritiek op Israël is vaak antisemitisch cq. anti-Joods

Veel critici van Israël zeggen dat hun kritiek niets te maken heeft met antisemitisme. Ze beweren niets tegen Joden te hebben, het gaat hen alleen om het Israëlische beleid. Maar als we dat nader anal… Mens en samenleving, Jodenhaat, 01-02-2009
Noachieden: "Uw wegen zijn niet Mijn wegen" (Jesaja 55:8)

Noachieden: "Uw wegen zijn niet Mijn wegen" (Jesaja 55:8)

Volgens het Jodendom bepaalt God de levensloop van elke individu, ondanks de vrije wil die een ieder bezit. In de meeste gevallen blijft Gods bedoelingen verborgen voor de mens. Als God dus voor ieder… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 03-01-2010
Noachieden: Akeida Izaäk versus kruisiging Jezus

Noachieden: Akeida Izaäk versus kruisiging Jezus

Wat is het verschil tussen Moria en Golgotha? Op de berg Moria is het mensenoffer aan God niet volvoerd op grond van Gods genade. Vader geeft zijn kind niet prijs, vooral niet aan de dood. Het Jodendo… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 09-07-2010
Noachieden: anti-judaïsme bij christelijke orthodoxie

Noachieden: anti-judaïsme bij christelijke orthodoxie

De zaak Goeree over de omstreden tekst van Mattheüs 27:25 (Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen) heeft in 1985 tot veel discussie geleid in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagbl… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 28-03-2011
Noachieden: Bidden tot Jezus is een zonde

Noachieden: Bidden tot Jezus is een zonde

Joden en Noachieden mogen van God niet in Jezus geloven c.q. Jezus aanbidden. Schepsels mogen nimmer aanbeden worden zo stelt de Tora. Daarnaast brengt het geloof in Jezus een heel andere kijk op de T… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 08-05-2011

Noachieden: christelijk gewetensonderzoek t.a.v. Joden?

Protestants antisemitisme. Toen de zaak Goeree speelde in 1985 zijn de protestantse christelijke kerken (zowel rechts, midden als links) bij zichzelf te rade gegaan. Aan de orde kwamen Mattheüs 27:25,… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 03-04-2011
Schrijf mee!