Etsel » Mijn kijk op……: Pagina 5
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 41 - 50 van 236 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Noachieden: christelijk verwijt - Jodendom te wettisch

Noachieden: christelijk verwijt - Jodendom te wettisch

Eén van de meest gehoorde verwijten van christenen jegens het Jodendom is de klacht dat de Joodse leer te wettisch zou zijn. Aan dit verwijt wordt ook nog vaak gekoppeld dat deze wetten de liefde bele… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 24-11-2013
Noachieden: Christelijke afkeer van de Tora (Joodse wet)

Noachieden: Christelijke afkeer van de Tora (Joodse wet)

Veel christenen hebben een afkeer van de Tora. Ze zeggen dat het 'oude' Verbond niet meer geldt en dat er een 'nieuw' verbond is. Bij dat nieuwe verbond zouden mensen niet meer naar de wetten van de T… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 14-06-2009

Noachieden: Christenen misbruiken Joodse Bijbel

Veel dominees en andere christelijke theologen misbruiken de Joodse Bijbel (Tenach) om christenen in te prenten dat Jezus de ware Messias is. Teksten uit Bijbelboeken zoals de Psalmen, Jesaja, Jeremia… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 28-12-2009
Noachieden: christenen willen Joden jaloers maken. Waarop?

Noachieden: christenen willen Joden jaloers maken. Waarop?

Volgens een aantal christenen, vooral Messiasbelijdende Joden, moet het Joodse volk jaloers gemaakt worden om zo Jezus als messias te accepteren. Dit kunnen ze doen door te erkennen dat het Joodse vol… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 04-04-2010

Noachieden: de afgewezen christelijke minnaar

De Joodse professor in de psychologie Richard Lowry heeft het zeer interessante artikel “The Rejected Suitor Syndrome: Human Sources of New Testament 'Antisemitism'” geschreven. Hierin wordt de oorzaa… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 15-11-2010
Noachieden: de Duivel als geestelijke vader bestaat niet

Noachieden: de Duivel als geestelijke vader bestaat niet

Voor Joden en Noachieden is de uitspraak van Jezus Christus in Johannes 8:44 waarin Joden voor kinderen van de Duivel worden uitgemaakt bijna lachwekkend en absurd. Lachwekkend en absurd omdat de Duiv… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 24-02-2011
Noachieden: de Joods-christelijke traditie bestaat niet

Noachieden: de Joods-christelijke traditie bestaat niet

De laatste tijd, tijdens de discussie over de islam, komt veelvuldig de term 'Joods-christelijke traditie' naar voren. De PVV en de christelijke partijen doen hun best om zichzelf aan te prijzen als v… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 08-07-2011

Noachieden: de lastige taak het Joodse volk te verdedigen

Het Jodendom is geen bekeringsgodsdienst. Joden hebben niet tot taak zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Het Jodendom hoeft zichzelf dan ook niet te bewijzen als 'het ware geloof'. Dat lijkt een voord… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 28-07-2010

Noachieden: De schande van de honger – Elie Wiesel

Het is zomer 2011. De westerse wereld maakt zich druk om de financiële crisis die de wereld in zijn greep heeft. Velen zijn bang voor een nieuwe economische recessie. Mogelijk gaan we er met z'n allen… Mens en samenleving, Jodendom en maatschappij, 22-08-2011
Noachieden: de wereld draait door zonder Jezus

Noachieden: de wereld draait door zonder Jezus

Wie beweert dat God mens is geworden staat voor een onmogelijk dilemma. Hoe kwam het immers dat ondanks de dood van Jezus -die door christenen als God wordt beschouwd- de wereld gewoon doordraaide? En… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 06-01-2014
Schrijf mee!