Etsel » Mijn kijk op……: Pagina 7
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 61 - 70 van 236 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die de… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 16-07-2013

Noachieden: Is Kabbala occultisme, het werk van de Duivel?

Proberen sommige christenen Jezus' uitspraak in Johannes 8:44, waarin staat dat Joden kinderen zijn van de Duivel, nog af te doen als zijnde gericht tegen een heel klein groepje halsstarrige Joden en… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 08-03-2011

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit h… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 02-01-2012

Noachieden: Israëlzondag 2013 - PKN kerk

Op de eerste zondag van oktober wordt elk jaar in de PKN kerken de zogeheten Israëlzondag gehouden. Hiermee willen de christelijke kerken hun onopgeefbare verbondenheid met Israël uiten. De Protestant… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 06-10-2013
Noachieden: Jan van Barneveld - Joden of christenen blind?

Noachieden: Jan van Barneveld - Joden of christenen blind?

Drs. Jan van Barneveld (o.a. bekend van Christenen voor Israël) gaat er prat op vriend van Israël en het Joodse volk te zijn. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo. Hij verdedigt Israël en het Joodse… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 19-05-2011
Noachieden: Jezus en de Farizeeërs (antisemitisme in NT)

Noachieden: Jezus en de Farizeeërs (antisemitisme in NT)

In het Nieuwe Testament wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen het godsdienstig en staatkundig sanhedrin. Er wordt de indruk gewekt dat Jezus opgepakt werd vanwege een godsdienstig conflict m… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 20-01-2010
Noachieden: Jezus, Paulus, Luther vingen bot bij de Joden

Noachieden: Jezus, Paulus, Luther vingen bot bij de Joden

Er bestaat een grote overeenkomst tussen Jezus, Paulus en Luther: allen lukten het niet om Joden over te halen hun heidense ideeën te accepteren. Allen reageerden woedend op de Joden. Hoe komt het dat… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 03-03-2011

Noachieden: Joden bekeren tot Jezus? Christelijke obsessie

In juni 2009 zorgde een vraag van een verslaggever van Trouw aan de scriba van PKN (Arjan Plaisier) tot beroering in het Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend (weekblad van de Gereformeerde Bond)… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 29-06-2009
Noachieden: Joden en christenen interpreteren Tora anders

Noachieden: Joden en christenen interpreteren Tora anders

Messiaanse Joden en christenen hebben nog al snel de neiging om traditionele Joden op de vingers te tikken inzake de bestudering van de Tora. Dit verwijt vloeit voort uit het feit dat messiaanse Joden… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 21-02-2010
Noachieden: Joden lezen Tora anders dan niet-Joden

Noachieden: Joden lezen Tora anders dan niet-Joden

De Tora is een Joods boek bestemd voor het Joodse volk. De Tora vormt de kern van het Jodendom. De Mondelinge Leer is hierbij cruciaal. Deze is bij geen enkele andere godsdienst bekend. De Schriftelij… Mens en samenleving, Joden/Noachieden, 03-07-2011
Schrijf mee!