Etsel » Specials » Beleggen
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN

Startpagina - Beleggen

Startpagina - Beleggen Veel mensen beleggen, in de hoop snel rijk te worden. Maar beleggen is riskant. Je hebt veel kennis nodig om aan- en verkoopbeslissingen te nemen. En kennis alleen is niet voldoende. In de eerste plaats dien je ervaring op te doen met het uitoefenen van die kennis. Ten tweede moet je de tijd nemen om voortdurend op de hoogte te blijven van alle financiële ontwikkelingen. En ten derde is een goede beleggingsmentaliteit van belang. Het analyseren van aandelen is nodig om te kunnen beoordelen of bepaalde aandelen koopwaardig dan wel verkoopwaardig zijn. Er zijn drie verschillende methoden om aandelen te beoordelen: economische analyse, fundamentele analyse en technische analyse.

Economische analyse

Bij de economische analyse tracht men inzicht te verkrijgen in de algemene economische situatie en de invloed daarvan op de waarde van aandelen, beleggingen. De mate van economische groei, politiek klimaat, rente-ontwikkeling, wisselkoersen, enzovoorts hebben grote invloed op de waarde van de beurzen in totaal.

Fundamentele analyse

Bij de fundamentele analyse tracht de analist inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van afzonderlijke ondernemingen of eventuele gehele bedrijfstakken. Vooral toekomstige winstgevendheid, stabiliteit marktpositie, de manier waarop het beleid gevoerd wordt en de financiële draagkracht van een onderneming hebben grote invloed op de waarde van de uitstaande aandelen.

Technische analyse

Bij de technische analyse staat de koersvorming op zichzelf centraal. Koers- en volumeontwikkelingen worden grafisch weergegeven en geven inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod welke uiteindelijk de prijsvorming bepalen. Trends, steun- en weerstandsniveaus, golfbewegingen en historisch herkenbare koers- en volumepatronen alsmede rekenkundig bepaalde indicatoren geven inzicht in de vraag- en aanbodsituatie en hebben daarom een statisch bepaald, voorspellend karakter.

Van belang bij beginnende beleggers is dat men eerst droog zwemt, dus op papier belegt. In dat geval zijn er geen negatieve financiële gevolgen.
Beleggen: beleggen in beveiligingssoftware bedrijven

Beleggen: beleggen in beveiligingssoftware bedrijven

Hackers die cyberaanvallen uitvoeren blijken de nieuwe vorm van criminaliteit te zijn die nog steeds groeit. Vaak zijn bedrijven en overheden het slachtoffer. Zij kampen met cyber security problemen e…
Beleggen: biotechnologie grote groeiverwachting (2013)

Beleggen: biotechnologie grote groeiverwachting (2013)

Het gaat goed met de biotechnologie anno 2013. Steeds meer biotechbedrijven vinden hun weg naar de beurs. En de koersen stijgen enorm. Maar pas op. Beleggen in de biosector is nog steeds niet zonder r…
Beleggen: optiewaardering & over- en onderwaardering optie

Beleggen: optiewaardering & over- en onderwaardering optie

De prijs van een optie wordt bepaald door: de prijs van het onderliggende aandeel; de uitoefenprijs van een optie; de looptijd van een optie; de beweeglijkheid van het aandeel; de hoogte van de rentes…
Beleggen: basiskennis opties (deel II)

Beleggen: basiskennis opties (deel II)

In deel II van basiskennis opties wordt gekeken naar de soorten opties: in-the-money-opties, at-the-money-opties, out-of-the money. Daarnaast wordt bezien hoe een optiepremie is opgebouwd. De totale w…
Beleggen: risico versus rendement

Beleggen: risico versus rendement

Beleggers zullen zich de volgende fundamentele vragen moeten stellen, alvorens zij daadwerkelijk gelden gaan beleggen: Is er een goede verhouding tussen de verwachte opbrengst en het risico van de bel…
Beleggen: basiskennis opties (deel I)

Beleggen: basiskennis opties (deel I)

Een optie is een recht tot koop of verkoop van iets tegen een vooraf vastgestelde prijs, gedurende een bepaalde periode. Op de optiebeurs worden opties verhandeld op aandelen, obligaties, edelmetalen,…
Beleggen: koerspatronen bij aandelen - continueringspatronen

Beleggen: koerspatronen bij aandelen - continueringspatronen

Continueringspatronen geven gewoonlijk een zijwaartse koersbeweging weer, waarna de richting van de voorafgaande trend wordt voortgezet. Dat is in wezen het belangrijkste verschil met de omkeerpatrone…
Beleggen: koerspatronen bij aandelen - omkeerpatronen

Beleggen: koerspatronen bij aandelen - omkeerpatronen

Het is een misverstand om te veronderstellen dat veranderingen in een trend van de ene op de andere dag tot stand komen. Een feit is dat de meeste belangrijke veranderingen gewoonlijk een overgangsper…
Beleggen: trendanalyse van aandelen

Beleggen: trendanalyse van aandelen

De trend is normaal gesproken de gemiddelde richting van het koersverloop. Maar de koersen bewegen zich meestal niet eenduidig in een bepaalde richting in de vorm van een rechte lijn. Koersbewegingen…
Beleggen: basisgrafieken voor de technische analyse

Beleggen: basisgrafieken voor de technische analyse

De technische analyse maakt gebruik van grafieken om het koersverloop van aandelen weer te geven. Het voordeel van grafieken is dat je in één oogopslag de richting van het koersverloop kan overzien. E…
Beleggen: wanneer koop en verkoop je aandelen?

Beleggen: wanneer koop en verkoop je aandelen?

Je benaderingswijze dient er op gericht te zijn risico's zoveel mogelijk te beperken. Bij gebruik van korte-termijn koersfluctuaties wordt de kans op winst vergroot, maar ook de kans op verlies. Een m…
Beleggen: stadiumtheorie (cyclus analyse)

Beleggen: stadiumtheorie (cyclus analyse)

Bij het selecteren van al dan niet koopwaardige aandelen is de cyclusanalyse onmisbaar. Deze gaat ervan uit dat de koers van ieder aandeel steeds weer een zelfde cyclus doorloopt. Er zijn vier stadia:…
Beleggen: technische analyse beter dan fundamentele analyse?

Beleggen: technische analyse beter dan fundamentele analyse?

In tegenstelling tot de technische analyse bestudeert de fundamentele analyse juist de economische krachten van vraag en aanbod die ten grondslag liggen aan het koersverloop van aandelen op de effecte…
Beleggen: is kritiek op de technische analyse terecht?

Beleggen: is kritiek op de technische analyse terecht?

Er zijn een tweetal kritieken te horen bij de technische analyse methode: het fenomeen van self fulfilling prophecy en het gebruik van het verleden om de toekomst te voorspellen. Maar zijn die kritiek…
Beleggen: Charles Dow - grondlegger technische analyse

Beleggen: Charles Dow - grondlegger technische analyse

Charles Dow wordt beschouwd als de grondlegger van de methode van technische analyse. Hij volgde het gedrag op de aandelenmarkten aan de hand van een tweetal indices: 'Industrial index' en de 'Rail in…
Beleggen: filosofie achter technische analyse van beleggen

Beleggen: filosofie achter technische analyse van beleggen

De methode van technische analyse is in wezen gebaseerd op drie veronderstellingen: markttransacties verdisconteren alles, koersen bewegen volgens een bepaalde trend, de historie herhaalt zichzelf. In…
Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag

Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag

Bij het maken van een jaarverslag zal een bedrijf niet altijd haar geheimen prijs willen geven. Ze willen zogenaamde stille reserves kweken. Met name bij de post afschrijvingen wil een bedrijf nogal e…
Beleggen: Elliott golfbeweging - voorspeller voor beleggers

Beleggen: Elliott golfbeweging - voorspeller voor beleggers

De laatste jaren is theorie van Elliott steeds populairder aan het worden. Ralph Elliott herkende een duidelijk patroon in de koersbewegingen, waarvan hij de psychologie van de mens als belangrijke dr…
Beleggen: economische recessie volgens Kondratieff

Beleggen: economische recessie volgens Kondratieff

De Kondratieff-golven worden de laatste jaren weer vaker te voorschijn gehaald, omdat men kennelijk begint aan te voelen dat het huidige draagvlak van de welvaart wankelt. In de jaren 1980 en 1990 zat…
Beleggen: economische analyse van aandelen (deel II)

Beleggen: economische analyse van aandelen (deel II)

Bij de economische analyse is het o.a. van belang om het internationale betalingsverkeer te bestuderen. Dit vereist kennis van de opbouw van een betalingsbalans van een land, die ons het overzicht ver…
Beleggen: economische analyse van aandelen (deel I)

Beleggen: economische analyse van aandelen (deel I)

Om te kunnen beoordelen of bepaalde aandelen koopwaardig dan wel verkoopwaardig zijn is het analyseren van aandelen noodzakelijk. Er zijn drie methoden: economische analyse, fundamentele analyse en te…
Beleggen: beleggingsbeleid en -mentaliteit

Beleggen: beleggingsbeleid en -mentaliteit

Hoe dien je aandelen, obligaties en opties eigenlijk te gebruiken? Hieronder vind je enkele richtlijnen. Ik kijk hierbij naar het portefeuillebeheer, beleggingsstrategie en beleggingsmentaliteit.
Beleggen: obligatie-analyse

Beleggen: obligatie-analyse

Iedere belegger streeft ernaar het totale rendement van zijn belegging zo groot mogelijk te doen zijn. Van belang is een afweging tussen de hoogte van het verwachte rendement en de omvang en aard van…
Beleggen: beleggen in obligaties

Beleggen: beleggen in obligaties

Een obligatie is een door de overheid of onderneming uitgegeven schuldbrief. Obligatierendementen nemen toe of af als gevolg van sterke schommelingen in renteniveaus en/of valutakoersen. Daarnaast zij…
Beleggen: soorten obligaties

Beleggen: soorten obligaties

In dit artikel wil ik de soorten obligaties behandelen die op de beurs mogelijk zijn. Er zijn er een aantal te noemen, zoals er zijn de optie-obligatie, zerobonds, inkomsten obligaties, geïndexeerde o…
Beleggen: waarin kan men beleggen?

Beleggen: waarin kan men beleggen?

Beleggen kan op vele manieren. Bijvoorbeeld in spaarbiljetten, het vastzetten van geld in deposito's, in onroerend goed, edelmetalen of verzamelingen (munten, schilderijen). In dit artikel beperk ik m…
Beleggen: minimale vereisten om succesvol te beleggen

Beleggen: minimale vereisten om succesvol te beleggen

De titel is eenvoudiger dan de werkelijkheid is. Het zal duidelijk zijn dat het onmogelijk is een aantal voorwaarden te geven die succesvol beleggen mogelijk maken. Wel kunnen een aantal factoren word…
Beleggen: de handel in effecten

Beleggen: de handel in effecten

De handel in effecten is gereglementeerd door de Vereniging voor de Effectenhandel. Het is een overkoepelende organisatie voor alles en iedereen die iets met de handel in effecten te maken heeft. We k…
Beleggen: dividend en notering van aandelen

Beleggen: dividend en notering van aandelen

De belegger stelt zijn kapitaal ter beschikking door aandelen te kopen. Hij verwacht een beloning hiervoor. Deze wordt meestal uitgekeerd in dividend. Op de beurs worden zowel obligaties als aandelen…
Beleggen: aandelenemissie - beursnotering

Beleggen: aandelenemissie - beursnotering

Wanneer een onderneming start of uitbreidt, heeft het geld nodig. Dit kan men onder meer verkrijgen door aandelen uit te geven. Dit heet aandelenemissie. Groeit een bedrijf hard dan kan deze naar de b…
Beleggen: soorten aandelen

Beleggen: soorten aandelen

Een aandeel is een risicodragende deelneming in het kapitaal van een onderneming. Er kunnen vier soorten van aandelen worden onderscheiden: gewone aandelen, certificaten van aandelen, preferente aande…
Gepubliceerd door Etsel op 13-10-2008, laatst gewijzigd op 12-10-2013. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!