Etsel » Specials » Jodennoachieden
ETSEL - NOACHIEDEN

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden)

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden) Doel van deze special is om duidelijkheid te verschaffen wat God van de mens verlangt: de schepping vervolmaken c.q. de wereld tot een 'woning' voor God maken. De enige manier waarop dit kan is door Gods aanwijzingen op te volgen: voor het Joodse volk geldt hierbij de Tora en voor de niet-Joden de Noachidische geboden.

Vervolmaking van de Schepping

Hoe sneller we Gods aanwijzingen opvolgen des te eerder de Schepping vervolmaakt zal zijn. Dan zal alles perfect zijn en zal de aarde vervuld zijn met kennis van God. In Jesaja 11:9 staat: Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Noachieden zijn partners van Joden

Noachieden staan veel dichter bij het Jodendom dan christenen, moslims of atheïsten.

U kunt geen Noachied zijn door christen, moslim of atheïst te blijven. Wie in Jezus gelooft is geen Noachied. Noachieden vormen ook geen religie, zoals het Jodendom, christendom of islam. De Noachidische voorschriften zijn alleen regels die nageleefd moeten worden om de schepping te vervolmaken. Er zijn geen feesten c.q. feestdagen aan verbonden zoals bij het Jodendom dat wel een religie is. Het is niet de bedoeling dat een Noachied leeft zoals een Jood. Wel mag de Tora bestudeerd worden om de Noachidische geboden beter uit te kunnen voeren. Wie als Noachied de Tora bestudeerd wordt door Rabbijnen gezien als Hoge Priester. Wie echter de Tora bestudeert met het doel Joden te bekeren verdient volgens de Talmoed de doodstraf.

Raadpleeg altijd een orthodoxe rabbijn

Deze rubriek bevat naast objectieve informatie ook vaak een mening en/of ervaring. Het is géén vervanging voor rabbinaal advies. Raadpleeg bij (persoonlijke) Joods religieuze kwesties en/of vragen altijd een orthodoxe rabbijn.
Ga naar:
  • http://www.nik.nl/
  • http://www.faq-online.nl/

Een hele goede website voor Noachieden is: http://asknoah.org/Christelijke zending onder JodenMessiaanse JodenTora versus het Nieuwe Testament


Verschillen tussen Jodendom en christendom

Verschillen tussen Jodendom en christendom

Veel mensen denken dat het enige verschil tussen Jodendom en christendom de figuur Jezus is waarin christenen wel geloven en Joden niet. Veel christenen wijzen er tevens op dat de christelijke bijbel…
Verschillen tussen Jodendom en islam

Verschillen tussen Jodendom en islam

Verschillen tussen Jodendom en islam. Islam is het jongere broertje van het Jodendom. Het is de jongste van de drie monotheïstische godsdiensten (Jodendom, christendom (drie-eenheid) en islam). Ondank…
Noachieden: geen erfzonde - een mens wordt zuiver geboren

Noachieden: geen erfzonde - een mens wordt zuiver geboren

Joden en Noachieden geloven dat iemand die geboren wordt zuiver is, en niet belast is met de erfzonde. Ze geloven niet in erfzonde. Het concept van de erfzonde is dat Adam en Eva zondigden en zo de Do…

Noachieden: de zaak Goeree een incident?

Protestants antisemitisme. Op 30 maart 1985 valt in Harderwijk het evangelieblaadje Evan van Lucas en Jenny Goeree in de brievenbus van veel inwoners. In het blad wordt een harde aanval op de Joden ui…
Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Op de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg via het Joodse volk de Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond dat God…
Noachieden: de hemel op aarde brengen

Noachieden: de hemel op aarde brengen

Terwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachieden precies andersom door te stellen dat de hemel op aarde gebracht moet worden.…
Noachieden: Jodendom (daad) – christendom (geloof)

Noachieden: Jodendom (daad) – christendom (geloof)

Een groot verschil tussen het Jodendom en het christendom is daad en geloof. Bij het Jodendom ligt de nadruk op de daad, terwijl het christendom de nadruk legt op het geloof (in Jezus). Volgens het Jo…
Noachieden: Messiaanse Joden worden niet geaccepteerd

Noachieden: Messiaanse Joden worden niet geaccepteerd

Joden die weinig of geen kennis hebben van het Jodendom en de Tora zijn een makkelijke prooi voor fanatieke, meestal evangelische christenen. Deze sparen kosten noch moeite om onwetende Joden te beker…
Noachieden: "Uw wegen zijn niet Mijn wegen" (Jesaja 55:8)

Noachieden: "Uw wegen zijn niet Mijn wegen" (Jesaja 55:8)

Volgens het Jodendom bepaalt God de levensloop van elke individu, ondanks de vrije wil die een ieder bezit. In de meeste gevallen blijft Gods bedoelingen verborgen voor de mens. Als God dus voor ieder…
Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Na de Zondvloed schonk God aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn ni…

Wortels protestants antisemitisme: heil/onheil uit de Joden

Wie de hedendaagse protestantse houding ten aanzien van Joden wil begrijpen moet teruggaan naar het begin van de Reformatie (Maarten Luther). Luther sprak over het heil en onheil uit de Joden. Hoewel…
Noachieden: Jodendom kent geen erfzonde

Noachieden: Jodendom kent geen erfzonde

Volgens het christendom is de mensheid belast met de erfzonde sinds de zondeval van Adam en Eva in het Paradijs. Alleen via geloof in Jezus kan de mens verlost worden van zijn zonde. Het Jodendom en B…
Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noach

Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noach

Tien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten. Noach accepteerde Gods wetten namens zijn familie en alle nakomelingen. Dit bete…

Noachieden: De zogenaamde Hebreeuws Christelijke seider

In een poging om Joden te bekeren proberen christenen Joodse feesten een christelijk tintje te geven. Zo proberen ze de seidermaaltijd te verchristelijken door voor te stellen dat Jezus het Pesachlam…
Noachieden: Joden en christenen interpreteren Tora anders

Noachieden: Joden en christenen interpreteren Tora anders

Messiaanse Joden en christenen hebben nog al snel de neiging om traditionele Joden op de vingers te tikken inzake de bestudering van de Tora. Dit verwijt vloeit voort uit het feit dat messiaanse Joden…
Noachieden: Jezus kan NIET voor je zonden gestorven zijn

Noachieden: Jezus kan NIET voor je zonden gestorven zijn

De Bijbel is glashelder en consistent: een persoon kan niet sterven voor de zonden van een ander. Dit betekent dat de schuld van zonden die door een persoon zijn begaan niet kunnen worden uitgewist do…

Noachieden: Zionisme en racisme – Elie Wiesel

In zijn boek 'Een Jood vandaag' heeft Elie Wiesel een artikel geschreven over Zionisme en racisme. Het was naar aanleiding van de VN-resolutie in 1975 waarin het Zionisme gelijkgesteld werd aan racism…

Noachieden: Noachidische of Joodse wortels christendom?

Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel christenen op zoek gegaan naar de Joodse wortels van het christendom. Dit lijkt logisch omdat in het Nieuwe Testament veel Joods hoofdrolspelers zijn en er veelvuld…

Noachieden: De schande van de honger – Elie Wiesel

Het is zomer 2011. De westerse wereld maakt zich druk om de financiële crisis die de wereld in zijn greep heeft. Velen zijn bang voor een nieuwe economische recessie. Mogelijk gaan we er met z'n allen…
Boekrecensie: Ontmoeting met Israël – dr. Rudolf Boon

Boekrecensie: Ontmoeting met Israël – dr. Rudolf Boon

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' (1974) beschrijft dr Rudolf Boon, een emeritus Nederlands Hervormd predikant en professor emeritus, hoe christenen Joden kunnen ontmoeten door niet het beeld van I…

Noachieden: het geheim van Joodse overleving - de Tora

Waar ligt het geheim van Joodse overleving? Hoe komt het dat het Joodse volk nooit verloren is gegaan? Het geheim is de Tora en de naleving van de mitswot. Sommige Joden dachten dat assimilatie missch…

Noachieden: belang naleving Noachidische geboden

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' bespreekt dr. Rudolf Boon de Noachidische geboden. Veel niet-Joden, en met name christenen, hebben een broertje dood aan geboden. Zij beweren dat Jezus voor hen de…

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit h…

Noachieden: Opperrabbijn Ralbag is géén antihomo Rabbijn

Half januari 2012 wordt Nederland opgeschrikt door onjuiste berichtgeving over Opperrabbijn Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de meeste media staat het bericht dat de Opperrabbijn homoseksua…
Boekrecensie: Ooggetuige in Israël – Aad Kamsteeg

Boekrecensie: Ooggetuige in Israël – Aad Kamsteeg

'Ooggetuige in Israël ' (2011) van Aad Kamsteeg & Tjerk S. de Vries is een veelzijdig boek met persoonlijke ervaringen, gezichtspunten en opvattingen van mensen die in Israël wonen. De auteur probeert…
Boekrecensie: Gereformeerden en Jodendom – G.J. van Klinken

Boekrecensie: Gereformeerden en Jodendom – G.J. van Klinken

'Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970' is een proefschrift van G.J. van Klinken. In deze dissertatie komen opvattingen naar voren die gereformeerden hebben…
Noachieden: Bidden tot Jezus is een zonde

Noachieden: Bidden tot Jezus is een zonde

Joden en Noachieden mogen van God niet in Jezus geloven c.q. Jezus aanbidden. Schepsels mogen nimmer aanbeden worden zo stelt de Tora. Daarnaast brengt het geloof in Jezus een heel andere kijk op de T…

Boekrecensie: Judea & Samaria – dominee Henk Poot

'Judea & Samaria – het Bijbelse hartland van Israël' is een fotoboek van dominee Henk Poot en fotograaf Theo Horneman. Ds. Poot behoort tot Christenen voor Israël. Hij wil met dit boek de Joodse inwon…
Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey

Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey

'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegkinderen zoals die gevoerd werd tussen Joodse en niet-Joodse organisaties. Nederla…
Noachieden: Jan van Barneveld - Joden of christenen blind?

Noachieden: Jan van Barneveld - Joden of christenen blind?

Drs. Jan van Barneveld (o.a. bekend van Christenen voor Israël) gaat er prat op vriend van Israël en het Joodse volk te zijn. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo. Hij verdedigt Israël en het Joodse…

Boekrecensie: Parnassia – Josha Zwaan

Soms maken boeken een erg diepe indruk. Parnassia (2010) van Josha Zwaan is zo'n boek. Het gaat over een Joodse vrouw die op 70-jarige leeftijd pas toekomt aan het verwerken van haar oorlogsverleden.…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Een noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige wereld. Alleen niet-Joden kunnen noachide worden. Voor Joden gelden de regels va…
Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema

Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema

In 1991 verscheen het boek 'En God sprak tot Noach en zijn zonen – een Joodse code voor niet-Joden?' van Dr. Willem Zuidema en Dr. Jos op 't Root. Het boek gaat over de noachidische geboden die bestem…
Noachieden: Joden lezen Tora anders dan niet-Joden

Noachieden: Joden lezen Tora anders dan niet-Joden

De Tora is een Joods boek bestemd voor het Joodse volk. De Tora vormt de kern van het Jodendom. De Mondelinge Leer is hierbij cruciaal. Deze is bij geen enkele andere godsdienst bekend. De Schriftelij…
ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas

ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas

Bij veel mensen bestaat ten onrechte de indruk dat de ChristenUnie (CU) pro-Israël c.q. pro-Joods is. Er zijn echter verschillende incidenten in het verleden geweest die aantonen dat er scheuren zitte…
Noachieden: de Joods-christelijke traditie bestaat niet

Noachieden: de Joods-christelijke traditie bestaat niet

De laatste tijd, tijdens de discussie over de islam, komt veelvuldig de term 'Joods-christelijke traditie' naar voren. De PVV en de christelijke partijen doen hun best om zichzelf aan te prijzen als v…

Noachieden: weinig christelijk respect voor het Jodendom

Bij het schrijven van mijn artikelen over het Jodendom blijkt dat christelijke lezers weinig respect kunnen opbrengen voor het Jodendom. Globaal genomen zijn er twee soorten reacties: òf het Jodendom…

Noachieden: een mens mag en kan niet aanbeden worden

Artikelen over het Jodendom geschreven vanuit Joods perspectief leiden regelmatig tot reacties van vooral christelijke zijde. Het regelmatig terugkerend onderwerp hierbij is de vraag of God alleen God…

Noachieden: Prof. B. Reitsma – geen beloften voor Jodendom

Op 1 maart 2013 berichtte het rechts orthodox christelijke Reformatorisch Dagblad dat het nog altijd niet goed zit bij de orthodox protestantse kerk in Nederland zodra het aankomt op het Joodse volk,…

Noachieden: het Eeuwige Verbond

Blijkens verschillende reacties uit christelijke hoek n.a.v. een aantal artikelen die we hebben geschreven over het Jodendom (in relatie tot het christendom), blijkt het toch heel moeilijk te zijn voo…
Noachieden: de wereld draait door zonder Jezus

Noachieden: de wereld draait door zonder Jezus

Wie beweert dat God mens is geworden staat voor een onmogelijk dilemma. Hoe kwam het immers dat ondanks de dood van Jezus -die door christenen als God wordt beschouwd- de wereld gewoon doordraaide? En…
Noachieden: Ds. C.J. Meeuse uit Goes valt Jodendom aan

Noachieden: Ds. C.J. Meeuse uit Goes valt Jodendom aan

In het orthodox christelijk Reformatorisch Dagblad werd op 1 oktober 2014 een opiniestuk van dominee C.J. Meeuse van de Gereformeerde gemeenten in Goes gepubliceerd. Hierin zegt hij enerzijds de Jood…
Boekrecensie: Hier woont mijn hart - Nelleke Wander

Boekrecensie: Hier woont mijn hart - Nelleke Wander

Hier woont mijn hart van Nelleke Wander, een christelijke schrijfster, is een roman die gaat over Eva die Joods is (ze heeft een Joodse moeder) maar christelijk is opgevoed. Na een bezoek aan Israël h…
Noachieden: Stichting Evangelie & Tenach - Kees Bloed

Noachieden: Stichting Evangelie & Tenach - Kees Bloed

Op 28 april 2015 is in Ermelo de Stichting Evangelie & Tenach (SET) opgericht. Initiatiefnemer is Kees Bloed. Hij wil meer aandacht voor de Tenach als bron voor het geloofsleven van christenen. Ook dr…
Noachieden: Ontkerkelijking maakt weg vrij voor Noachieden

Noachieden: Ontkerkelijking maakt weg vrij voor Noachieden

Eind december 2015 werd bekend dat steeds meer kerken in Nederland gaan sluiten. Eigenlijk is dit proces al langer gaande. Kerken trekken nauwelijks nog bezoekers. Het salaris van de voorganger en het…
Noachieden: Welke Verbonden sloot God met de mens?

Noachieden: Welke Verbonden sloot God met de mens?

Bij christenen bestaat vaak het idee dat niet-Joden pas deel zijn gaan uitmaken met het Verbond van God na de komst van Christus. Dit staat volgens hen te lezen in het Nieuwe Testament (de christelijk…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden (niet-Joden) hun eigen rol hebben door de Noachidische geboden na te leven. Jod…
Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Steeds duidelijker wordt dat de mens het klimaat negatief beïnvloedt. De aarde wordt steeds warmer vanwege stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt door menselijke activ…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenkomsten (meer dan bij het christendom en de islam) maar er zijn ook verschillen.…
Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak…
Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Er is een kleine groep gelovige niet-Joden die meent dat ze de Joodse Tora moet naleven net zoals de eerste volgelingen van Jezus dit deden. Deze niet-Joden wekken de indruk Joodse feesten te vieren,…
Noachieden: wraak voor de dood van Jezus

Noachieden: wraak voor de dood van Jezus

Hoewel christenen Joden verwijten dat in de Tenach gesproken wordt over een “God der wrake”, hebben zij zelf wraak genomen op de Joden voor de dood van Jezus (hun god). Eeuwenlang hebben Joden hiervoo…

Noachieden: rechtvaardige bestraffing door God

God is géén “God der wrake”. Wel is sprake van wraak in de zin van rechtvaardige bestraffing. God straft allereerst het Joodse volk indien deze zich niet aan het Verbond houdt. In Leviticus 26:25 staa…
Gereformeerde Bond onder het Joodse vergrootglas

Gereformeerde Bond onder het Joodse vergrootglas

De Gereformeerde Bond staat binnen de Kerk bekend als pro-Israël en pro-Joods. De Gereformeerde Bond beschouwt het Joodse volk als uitverkoren maar luistert verder NIET naar de boodschap van het Joods…

Noachieden: voorwaardelijk verbond (Tora) – ds. Glashouwer

In zijn boek 'Waarom Israël?' van dominee Willem J.J. Glashouwer is een hoofdstuk gewijd aan de verbonden met Israël. Hierin beschrijft hij hoe christenen dachten en denken over de verbonden van het J…
Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Het leven is een constante zoektocht naar eenheid. Ieder mens is op zoek naar eenheid. Een schrijver van een boek of artikel verzamelt allerlei verschillende informatie om daar een verhaal van te make…
Verschillen tussen Jodendom - atheïsme (agnosticisme)

Verschillen tussen Jodendom - atheïsme (agnosticisme)

Verschillen tussen Jodendom en atheïsme (agnosticisme). Het belangrijkste verschil is dat religieuze Joden geloven dat God bestaat en atheïsten niet (agnosten kunnen wel of niet in een god geloven). H…

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die de…

Noachieden: Tweewegenleer - Professor Pieter Siebesma

Prof. dr. Pieter Siebesma is hoogleraar Hebreeuws, Oude Testament en godsdienstwetenschappen aan de Christelijke Hogeschool Ede. In het IB Magazine (een christelijk blad) van de organisatie Israël en…

Noachieden: Israëlzondag 2013 - PKN kerk

Op de eerste zondag van oktober wordt elk jaar in de PKN kerken de zogeheten Israëlzondag gehouden. Hiermee willen de christelijke kerken hun onopgeefbare verbondenheid met Israël uiten. De Protestant…

Noachieden: Wetten van Noach in strijd tegen Jodenzending

Op welke wijze kunnen Joden christelijke zendelingen het beste bestrijden? Het antwoord luidt: met de Noachidische geboden. De aanval is de beste verdediging. Vaak proberen Joden het gesprek met chris…

Noachieden: ds. Glashouwer - Joodse blinde vlek voor Jezus

Ds. Willem Glashouwer, die zichzelf beschouwt als vriend van Israël, beweert in het maandblad De Oogst van Tot Heil des Volks dat Joden een blinde vlek voor Jezus hebben. Hij weet niet hoe God over he…
Noachieden: RKK maakt anti-Joods programma over Jezus

Noachieden: RKK maakt anti-Joods programma over Jezus

Er is een belangrijke overeenkomst tussen christenen en moslims: velen van hen haten het Joodse volk en steken die haat zeker niet onder stoelen of banken. De 'beste' manier om haat tegen Joden te kwe…
Noachieden: christelijk verwijt - Jodendom te wettisch

Noachieden: christelijk verwijt - Jodendom te wettisch

Eén van de meest gehoorde verwijten van christenen jegens het Jodendom is de klacht dat de Joodse leer te wettisch zou zijn. Aan dit verwijt wordt ook nog vaak gekoppeld dat deze wetten de liefde bele…
Joden en Noachieden: armoedebestrijding – God en de mensen

Joden en Noachieden: armoedebestrijding – God en de mensen

Er is nog steeds veel armoede in de wereld. Veel mensen vragen zich af waarom God de arme mensen niet helpt. Is God niet verplicht om de armen te helpen? Waarom laat hij armoedebestrijding over aan de…
Noachieden: de Joodse Masjiach en de christelijke Messias

Noachieden: de Joodse Masjiach en de christelijke Messias

Veel mensen denken dat het begrip Messias in het christendom en het Jodendom hetzelfde betekent. Niets is minder waar. Er bestaan grote verschillen. Het belangrijkste verschil is dat Joden de Masjiach…
Noachieden: Christelijke afkeer van de Tora (Joodse wet)

Noachieden: Christelijke afkeer van de Tora (Joodse wet)

Veel christenen hebben een afkeer van de Tora. Ze zeggen dat het 'oude' Verbond niet meer geldt en dat er een 'nieuw' verbond is. Bij dat nieuwe verbond zouden mensen niet meer naar de wetten van de T…

Noachieden: Joden bekeren tot Jezus? Christelijke obsessie

In juni 2009 zorgde een vraag van een verslaggever van Trouw aan de scriba van PKN (Arjan Plaisier) tot beroering in het Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend (weekblad van de Gereformeerde Bond)…
Noachieden: The Passion 2017 (EO/KRO) – toppunt van egoïsme

Noachieden: The Passion 2017 (EO/KRO) – toppunt van egoïsme

Sinds 2011 wordt op Witte Donderdag door de EO/RKK en later de KRO The Passion op radio en tv uitgezonden. Dit is een muzikaal-bijbels evenement waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld. Om z…

Noachieden: Christenen misbruiken Joodse Bijbel

Veel dominees en andere christelijke theologen misbruiken de Joodse Bijbel (Tenach) om christenen in te prenten dat Jezus de ware Messias is. Teksten uit Bijbelboeken zoals de Psalmen, Jesaja, Jeremia…
Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas

Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas

Christenen voor Israël is een Protestantse beweging die bijna onvoorwaardelijk Israël steunt. Op zich is dat heel mooi. Israël kan steun vanuit christelijke hoek heel goed gebruiken. Zeker wanneer men…
Noachieden: hoe kijken 'ware' christenen tegen Joden aan?

Noachieden: hoe kijken 'ware' christenen tegen Joden aan?

Vraag een willekeurige rechts-orthodoxe christen waarom zijn/haar spirituele voorvaderen de Inquisitie, de Kruistochten of de Holocaust veroorzaakten, en 10 op de 10 van deze christenen zullen zeggen…

Noachieden: Deuteronomium 13:2-6 - dien geen andere goden

Eén van de kenmerken van de God van Israël is om het Joodse volk op de proef te stellen om te bewijzen dat we met heel ons hart van God houden. In de Tora waarschuwt God vele malen geen valse godsdien…
Noachieden: Joods onderwijs voor christenen (niet-Joden)

Noachieden: Joods onderwijs voor christenen (niet-Joden)

Voor christenen is het enorm belangrijk om teksten uit de Joodse Bijbel en van Rabbijnen aan te halen om het Nieuwe Testament te staven. Zij moeten daarbij echter allerlei kunstgrepen uithalen om het…

Mogelijk aanscherping wet om zending in Israël in te dammen

Messiaanse Joden en christenen die zending bedrijven zijn een gevaar voor het Joodse karakter van de staat Israël en voor het Jodendom. Formeel is zending onder minderjarigen in Israël sinds 1977 stra…
Noachieden: Jezus en de Farizeeërs (antisemitisme in NT)

Noachieden: Jezus en de Farizeeërs (antisemitisme in NT)

In het Nieuwe Testament wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen het godsdienstig en staatkundig sanhedrin. Er wordt de indruk gewekt dat Jezus opgepakt werd vanwege een godsdienstig conflict m…

Noachieden: Waar komen onze ethische maatstaven vandaan?

We worden in ons leven met heel veel ethische vraagstukken geconfronteerd, zoals: Mogen we klonen? Mogen we eerder ons leven beëindigen? Mogen we oorlog voeren? Is het homohuwelijk correct? De lijst m…
Noachieden: Heeft Jezus de wet vervuld? - Mattheüs 5:17-18

Noachieden: Heeft Jezus de wet vervuld? - Mattheüs 5:17-18

Wat zegt Jezus over de Tora? "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de heme…
Noachieden: Jezus' genealogie bewijst -hij is géén Messias

Noachieden: Jezus' genealogie bewijst -hij is géén Messias

De meeste Christenen zijn niet op de hoogte van de Joodse wet en ze zijn dus onwetend van de drieënige aard van het genealogisch probleem geassocieerd met de bewering dat Jezus de Messias is. Omdat be…
Noachieden: Bijbelteksten bewijzen dat Jezus geen Messias is

Noachieden: Bijbelteksten bewijzen dat Jezus geen Messias is

De vraag of Jezus de Messias is speelt al tweeduizend jaar lang onder gelovigen. Joden hebben Jezus al vanaf het begin afgewezen. Maar veel niet-Joden zijn in Jezus wel de Messias gaan zien. Christene…
Noachieden: Joden accepteren het christendom van Paulus niet

Noachieden: Joden accepteren het christendom van Paulus niet

Degenen die zich het meest verzetten tegen christelijke bekering zijn de vroomste Joden. Volgens hen kan Jezus de Messias niet zijn. De profeten voorspelden een wereld van vrede en liefde na de komst…
Noachieden: Evangelische christenen en 'Jews for Jesus'

Noachieden: Evangelische christenen en 'Jews for Jesus'

In de Verenigde Staten spenderen Evangelische christenen meer dan 250 miljoen dollar per jaar om Joden te bekeren. Ze gebruiken hiervoor speciale methoden. En ze schijnen nog redelijk succesvol te zij…
Noachieden: bekeringstactieken van christenen

Noachieden: bekeringstactieken van christenen

Er zijn veel christelijke zendelingen die hun pijlers richten op Joden en Noachieden die Jezus niet erkennen als de Messias. Deze zendelingen kunnen niet verkroppen dat het juist het Uitverkoren Joods…
Noachieden: Slaat Jesaja 7:14 op de maagd Maria?

Noachieden: Slaat Jesaja 7:14 op de maagd Maria?

In een poging om te bewijzen dat Jezus de Messias is verwijzen veel christenen naar de voorspelling van Jesaja 7:14. Hierin zou staan dat de Messias geboren zou worden uit een maagd. Gebleken is echte…
Noachieden: Jezus hoefde geen bloedoffer te brengen

Noachieden: Jezus hoefde geen bloedoffer te brengen

Als christenen geloven dat Jezus een bloedoffer moest brengen omdat God anders geen vergiffenis schenkt, dan bewijzen offers in o.a. Leviticus 5:11-13 en Jona 3:10 het tegendeel. God blijkt vergeving…

Noachieden: Jezus is NIET de Messias (Masjiach)

Veel mensen geloven dat het enige verschil tussen Joden/Noachieden en christenen is dat christenen in Jezus als de Messias geloven, terwijl de Joden dit niet doen. Wat deze mensen echter niet begrijpe…

Noachieden: God is Eén en ondeelbaar

Joden geloven dat God Eén en ondeelbaar is. Joden geloven niet in de drie-eenheid. We kunnen God niet delen in verschillende stukken zoals de christenen doen: God, Jezus en de Heilige Geest. De drie-e…
Noachieden: Satan opereert in opdracht van God

Noachieden: Satan opereert in opdracht van God

Joden en Noachieden geloven wel in het bestaan van de Satan, niet in het bestaan van de duivel. Er is een verschil tussen Satan en de duivel. Het idee dat er een God in de hemel is die vecht tegen een…

Noachieden: God is geen mens en de mens is geen God

Joden en Noachieden geloven dat God God is en geen mens wordt en dat mensen mensen zijn en geen God worden. Het is het kenmerk van het heidendom om God te verwarren met menselijke wezens. In de Bijbel…
Noachieden: Jesaja 53 slaat NIET op Jezus maar op Israël

Noachieden: Jesaja 53 slaat NIET op Jezus maar op Israël

In Jesaja 53 wordt gesproken over de 'Knecht des Heren'. Veel Christenen beweren dat dit slaat op Jezus. Maar dat is totaal onjuist. De 'Knecht des heren' is het Volk Israël dat lijdt onder de heidens…
Noachieden: berouw (tesjoeva) belangrijker dan offers

Noachieden: berouw (tesjoeva) belangrijker dan offers

In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen Jodendom en christendom omtrent het denken over offers en berouw. Het Jodendom kent geen erfzonde zoals het christendom; alle mensen zijn in de kern…
Noachieden: christenen willen Joden jaloers maken. Waarop?

Noachieden: christenen willen Joden jaloers maken. Waarop?

Volgens een aantal christenen, vooral Messiasbelijdende Joden, moet het Joodse volk jaloers gemaakt worden om zo Jezus als messias te accepteren. Dit kunnen ze doen door te erkennen dat het Joodse vol…

Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie-Exodus 19:3-6

In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het gaat hier niet om een verwijzing naar de Kohaniem, de afstammelingen van Aäron, ma…

Noachieden: het belang van kritisch zelfonderzoek (berouw)

Wie de Hebreeuwse Bijbel leest kan constateren dat Joden zeer kritisch op zichzelf zijn. De Joodse Bijbel is geen boek waarin de Joden constant de loftrompet over zichzelf steken. Grote Bijbelse figur…
Noachieden: de Duivel als geestelijke vader bestaat niet

Noachieden: de Duivel als geestelijke vader bestaat niet

Voor Joden en Noachieden is de uitspraak van Jezus Christus in Johannes 8:44 waarin Joden voor kinderen van de Duivel worden uitgemaakt bijna lachwekkend en absurd. Lachwekkend en absurd omdat de Duiv…
Noachieden: Jezus, Paulus, Luther vingen bot bij de Joden

Noachieden: Jezus, Paulus, Luther vingen bot bij de Joden

Er bestaat een grote overeenkomst tussen Jezus, Paulus en Luther: allen lukten het niet om Joden over te halen hun heidense ideeën te accepteren. Allen reageerden woedend op de Joden. Hoe komt het dat…

Noachieden: Is Kabbala occultisme, het werk van de Duivel?

Proberen sommige christenen Jezus' uitspraak in Johannes 8:44, waarin staat dat Joden kinderen zijn van de Duivel, nog af te doen als zijnde gericht tegen een heel klein groepje halsstarrige Joden en…
Boekrecensie: De zaak Goeree – R. Naftaniel & S. Schoon

Boekrecensie: De zaak Goeree – R. Naftaniel & S. Schoon

In 1986 verscheen het boek 'De zaak Goeree' van drs. Ronny Naftaniel (CIDI) en dr. Simon Schoon (OJEC). Het boek handelt over de bekende rechtszaak tegen Lucas en Jenny Goeree die bij de verspreiding…
Noachieden: Mattheüs 27:25 – “Zijn bloed kome over ons..."

Noachieden: Mattheüs 27:25 – “Zijn bloed kome over ons..."

In de zaak Goeree ging het om de omstreden tekst: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!” (Mattheüs 27:25). De Goeree's waren niet de eersten die deze tekst tegen de Joden gebruikten. Christenen…
Noachieden: kritiek op Jodendom versus godsdienstvrijheid

Noachieden: kritiek op Jodendom versus godsdienstvrijheid

De strafzaak tegen de familie Goeree in 1985 waarin de rechter te kennen gaf dat deze familie zich opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over de Joodse bevolkingsgroep heeft destijds de vraag opgewo…
Noachieden: agressieve christelijke zending in Israël

Noachieden: agressieve christelijke zending in Israël

Wie denkt dat Joden rustig in eigen land hun eigen godsdienst kunnen belijden na 20 eeuwen vervolgd te zijn geweest door christenen, heeft het mis. Opnieuw zijn christenen agressieve zending aan het b…

Boekrecensie: De dominee van de NSB – Henk Tijssen

Dominee Wilhelm Theodor Boissevain was een getalenteerde dominee die tijdens de Tweede Wereldoorlog de partij ideoloog werd van de NSB. De dominee kwam uit een traditioneel Hervormd gezin. Zijn theolo…
Noachieden: anti-judaïsme bij christelijke orthodoxie

Noachieden: anti-judaïsme bij christelijke orthodoxie

De zaak Goeree over de omstreden tekst van Mattheüs 27:25 (Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen) heeft in 1985 tot veel discussie geleid in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagbl…

Noachieden: christelijk gewetensonderzoek t.a.v. Joden?

Protestants antisemitisme. Toen de zaak Goeree speelde in 1985 zijn de protestantse christelijke kerken (zowel rechts, midden als links) bij zichzelf te rade gegaan. Aan de orde kwamen Mattheüs 27:25,…

Boekrecensie: Luthers Theologisch Testament – René Süss

Wortels protestants antisemitisme. In 2006 heeft de Joodse theoloog (voormalig hervormd predikant) René Süss het boek 'Luthers Theologisch Testament' geschreven. Hierin trekt hij de conclusie dat met…

Noachieden: Aan christen-vrienden – Elie Wiesel

In het boek 'Woorden zonder wederwoorden' richt de Joodse schrijver Elie Wiesel zich in één hoofdstuk tot christen-vrienden. Veel christenen lezen namelijk zijn boeken. Wiesel richt zich tot hen, zij…
Noachieden: God rechtstreeks om vergeving vragen via gebed

Noachieden: God rechtstreeks om vergeving vragen via gebed

In het Jodendom geldt dat alleen rechtstreeks tot God om vergeving kan worden gevraagd. Wanneer iemand oprecht berouw toont van zijn zonden zal God die vergeving ook schenken. Vergeving kan nimmer via…

Messiasbelijdende Joodse vrouw keert terug naar Jodendom

Het Jodendom wordt al eeuwenlang geteisterd door christelijke zendelingen die kosten noch moeite sparen om Joden te bekeren. De meest recente tactiek gaat via de Messiasbelijdende Joden die de indruk…
Noachieden: Akeida Izaäk versus kruisiging Jezus

Noachieden: Akeida Izaäk versus kruisiging Jezus

Wat is het verschil tussen Moria en Golgotha? Op de berg Moria is het mensenoffer aan God niet volvoerd op grond van Gods genade. Vader geeft zijn kind niet prijs, vooral niet aan de dood. Het Jodendo…
Noachieden: Waarom Jezus de Joden niet kon/kan bevrijden

Noachieden: Waarom Jezus de Joden niet kon/kan bevrijden

Veel christenen menen dat Jezus niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de Jodenvervolgingen door christenen in de afgelopen 2000 jaar. Daarmee geven ze nu juist precies aan waarom Joden in Jezu…

Noachieden: de lastige taak het Joodse volk te verdedigen

Het Jodendom is geen bekeringsgodsdienst. Joden hebben niet tot taak zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Het Jodendom hoeft zichzelf dan ook niet te bewijzen als 'het ware geloof'. Dat lijkt een voord…

Noachieden: God schiep de mens met de neiging tot zonde

God gaf aan de profeet Elia toe dat Hij het was die Adam en Eva liet zondigen. God heeft de mens geschapen met een neiging te zondigen. God had een plan (de Tora) opgesteld en vervolgens het heelal ge…
Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

De Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoals Joden dit doen; voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Toch zijn er…
Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat een Almachtige God, die voor Zijn schepsels een leven van rechtvaardigheid, mora…

Noachieden: de afgewezen christelijke minnaar

De Joodse professor in de psychologie Richard Lowry heeft het zeer interessante artikel “The Rejected Suitor Syndrome: Human Sources of New Testament 'Antisemitism'” geschreven. Hierin wordt de oorzaa…
Noachieden: Joodse wortels van het Nieuwe Testament?!

Noachieden: Joodse wortels van het Nieuwe Testament?!

Na de verschrikkingen van de Holocaust zijn christenen op zoek gegaan naar de Joodse wortels van het Nieuw Testament om zo beter begrip te krijgen voor het Joodse volk. Er zijn daaronder christenen di…

Noachieden: twijfelen dat God bestaat of op Hem vertrouwen?

Iemand die blind geboren is heeft nooit kleuren gezien. Toch bestaan kleuren. Het is heel lastig om aan een blinde duidelijk te maken hoe die kleuren eruit zien. Moet de blinde nu concluderen dat er g…

Noachieden: Goede Vrijdag – Pasen – Jodenhaat

Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus volgens het Evangelie van Johannes in de kerken gelezen. Hierin wordt beweerd dat de Joodse gemeenschap probeerde Jezus te elimineren. Volgens dr. H…
Gepubliceerd door Etsel op 30-07-2010, laatst gewijzigd op 11-05-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!