Etsel » Wetenschap: Pagina 6
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 51 - 60 van 104 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Geografie: landbouw locatie als studie-object

Geografie: landbouw locatie als studie-object

Binnen de economische geografie houden geografen zich o.a. bezig met de locatie van landbouw als economische activiteit. Wetenschappers van andere disciplines dan economische geografie hebben de groot… Diversen, Geografie, 14-10-2014
Geografie: locatie, afstand, netwerken, vestiging

Geografie: locatie, afstand, netwerken, vestiging

De economische geografie kijkt hoe netwerken (bedrijven, instellingen en overheden) het gedrag van producenten en consumenten beïnvloeden en naar bedrijven en hun omgeving. Binnen de economie worden b… Economie, Geografie, 03-08-2014
Geografie: ontwikkeling van de wetenschap sociale geografie

Geografie: ontwikkeling van de wetenschap sociale geografie

De ontwikkeling van de sociale geografie kan verdeeld worden in drie stadia: (1) aanvangsstadia (geïnteresseerde leek); (2) aanvang van de wetenschappelijke geografie vanaf 1870; (3) aanvang van de mo… Diversen, Geografie, 30-10-2011
Geografie: traditionele typologie van regio's

Geografie: traditionele typologie van regio's

Sommige regionaal geografen hebben geprobeerd om soorten regio's in te delen in typologie. Zo ook de Amerikaanse geograaf Derwent Whittlesey (1890-1956). Hij verwerkte een discussie onder Amerikaanse… Diversen, Geografie, 03-12-2013
Geografie: wereldsysteem Wallerstein en regionale geografie

Geografie: wereldsysteem Wallerstein en regionale geografie

In 1987 schreef professor G.A. Hoekveld in het boek 'Regio's in wereldcontext' een hoofdstuk over de wereldsysteem theorie van Immanuel Wallerstein en hoe deze toegepast kan worden binnen de 'nieuwe'… Diversen, Geografie, 18-08-2014
Geografie: wereldsysteem Wallerstein/Modelski

Geografie: wereldsysteem Wallerstein/Modelski

In dit artikel wordt getracht een vergelijking te maken van de sterk uiteenlopende benaderingen van het wereldsysteem (Wallerstein en Modelski). Ook wordt gekeken wat de positie van Nederland is binne… Diversen, Geografie, 23-11-2014
Geografie: zuiver, toegepast en kritisch onderzoek

Geografie: zuiver, toegepast en kritisch onderzoek

Geografie was vanaf het begin zowel toegepast, kritisch als zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Bij toegepast onderzoek gaat het om de belangen van de staat en de maatschappij. Bij zuiver-wetenschappel… Onderzoek, Geografie, 18-11-2013
Grenzen van Israël: de staat Israël (bestandslijnen 1949)

Grenzen van Israël: de staat Israël (bestandslijnen 1949)

Op 14 mei 1948 werd de Joodse staat opgericht. De grenzen waren volgens het VN-verdelingsplan van 1947. Maar de Arabische landen erkenden Israël niet en vielen het land aan. Na een jaar vechten kwam h… Diversen, Geografie Israël, 25-09-2013

Grenzen van Israël: in geografisch onderwijs na 1948

Na de oprichting van de Staat Israël in 1948 veranderde het diverse educatieve systeem in een uniform systeem. De overheid controleerde het onderwijs. Dit gold ook voor de geografie. De kwestie van de… Diversen, Geografie Israël, 13-09-2011

Grenzen van Israël: in geografisch onderwijs tot 1948

Geograaf professor Yoram Bar Gal heeft een interessante studie geschreven over de grenzen als onderwerp in het geografisch onderwijs in Israël. Het artikel 'Boundaries as a topic in geographic educati… Diversen, Geografie Israël, 26-08-2011
Schrijf mee!