Etsel » Wetenschap: Pagina 7
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 61 - 70 van 104 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersing

Het Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte Efraïm, Galilea, Gilead en de rest van Israël ten oosten van de Jordaan. Het zuidelijke Koni… Diversen, Geografie Israël, 26-10-2010

Grenzen van Israël: vanaf Abraham tot rijk van Salomo

De klassieke Joodse bronnen (de Joodse Bijbel en de Talmoed) onderscheiden drie grenzen. (1) De grenzen van de Aartsvaders (zie Genesis 15:18-21); (2) de grenzen van de Joden die uit Egypte kwamen (De… Natuurverschijnselen, Geografie Israël, 07-10-2010

Grenzen van Israël: Vanaf de Romeinen tot modern Israël

Vanaf de Romeinen tot aan de moderne staat Israël zijn er verschillende grenzen en districten geweest van het Land Israël. Na de Romeinen bezetten de Arabieren Palestina. Vervolgens kwamen de Kruisvaa… Natuurverschijnselen, Geografie Israël, 14-08-2011
Hoe wetenschappelijk is de Tora?

Hoe wetenschappelijk is de Tora?

Zijn wetenschap en de Tora elkaars tegenpolen? Nee, men komt er steeds meer achter dat wat de Tora beschreven heeft wetenschappelijk wordt bevestigd. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden die… Diversen, Jodendom, 25-11-2007
Is het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visie

Is het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visie

De discussie over het bestaan van God is al eeuwenoud. Het gaat over de vraag of het heelal ontworpen en geschapen is, of het dat een samenloop van omstandigheden is. Is God aan het werk of is er spra… Diversen, Jood zijn, 21-04-2009

Israël een wereldleider op het gebied van nanotechnologie

Israël is één van de wereldleiders op het gebied van nanotechnologie. Sinds 2002 is het aantal nano onderzoekers verdubbeld. Nanotechnologie wordt in veel takken van onderzoek en wetenschap toegepast.… Techniek, Israëlische technologie, 21-11-2010
Israël in vogelvlucht: fysische geografie van het land

Israël in vogelvlucht: fysische geografie van het land

Israël is een klein land in het Midden Oosten. Maar ondanks haar geringe omvang is het in fysisch geografisch opzicht een uiterst gevarieerd land. In dit artikel aandacht voor de fysisch geografische… Natuurverschijnselen, Israël, 04-01-2008
Israël in vogelvlucht: wetenschap en technologie

Israël in vogelvlucht: wetenschap en technologie

Het verlangen om een achtergesteld land in een moderne staat om te vormen was een sleutelfactor in Israëls wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling. Aanvankelijk richtte onderzoek op… Diversen, Israël, 11-01-2008
Israël-steden en streken 1: cultuurlandschap geografie

Israël-steden en streken 1: cultuurlandschap geografie

Sinds de komst van de Joden naar Erets Jisraeel is het land enorm veranderd. Kleine nederzettingen veranderden in grote steden en delen van de woestijn werden cultuurland. Het Israëlische landschap is… Diversen, Geografie Israël, 14-06-2011
Israël-steden en streken 2: Jeruzalem cultuurlandschap

Israël-steden en streken 2: Jeruzalem cultuurlandschap

Jeruzalem stelde in het midden van de 19de eeuw niet veel voor. Het bestond alleen uit de Oude Stad zoals die sinds de oudheid had bestaan. Het is minder dan 1 vierkante kilometer groot. In 1840 werd… Diversen, Geografie Israël, 14-06-2011
Schrijf mee!