Etsel » Wetenschap: Pagina 9
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN
Artikelen 81 - 90 van 104 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Joods medische ethiek: spirituele visie bij stamceltherapie

In dit artikel over stamceltherapie aandacht voor spirituele overwegingen betreffende deze medische techniek. We kijken naar bezieling, verantwoordelijkheid, maatschappelijke gevolgen, commercialiseri… Onderzoek, Joods medische ethiek, 17-11-2010

Joods medische ethiek: stamceltherapie en onderzoek embryo's

Wetenschappelijk onderzoek op embryo's wordt in Europa steeds meer wettelijk toegestaan. Het gaat hierbij o.a. om 'therapeutisch klonen' en embryo onderzoek dat ten doel heeft bestaande technieken van… Onderzoek, Joods medische ethiek, 08-11-2010

Journalistiek: auteursrechtelijke zaken

Auteursrecht is de zeggenschap van een auteur over het door hem gemaakte werk. Het recht van de één, de schrijver bijvoorbeeld, kan het recht van iemand anders, degene die het openbaart, beperken. De… Recht en wet, Journalistiek, 21-01-2009

Journalistiek: beperking communicatievrijheid/beroepsethiek

Zoals de meeste vrijheidsrechten kent ook de persvrijheid haar begrenzingen. In dit artikel aandacht voor het burgerlijke recht en het strafrecht om te onderzoeken welke beperkingen daar gelden. Ook d… Recht en wet, Journalistiek, 20-01-2009

Judea en Samaria 10: Joodse nederzettingenpatroon

Er liggen ongeveer 140 Joodse nederzettingen in Judea en Samaria (West Bank). Met uitzondering van de Jordaan Vallei en het Etzion Blok, waar de Joodse nederzettingen het gebied beheersen, liggen de a… Diversen, Geografie Israël, 29-04-2013
Judea en Samaria 12: nieuwe nederzettingenblokken?

Judea en Samaria 12: nieuwe nederzettingenblokken?

In november 2013 kondigde minister van huisvesting Uri Ariel de bouw van 20.000 nieuwe Joodse huizen op de Westbank (Judea en Samaria) aan. Als deze plannen doorgaan dan zal dit een wijziging in het h… Diversen, Geografie Israël, 14-11-2013

Judea en Samaria 1: Fysische geografie en Arabische dorpen

Judea en Samaria (West Bank) vormt het decor van een Joodse-Arabische strijd om soevereiniteit. In dit inleidend artikel geven we u informatie over de invloed van de fysische geografie van het Bijbels… Diversen, Geografie Israël, 04-04-2011

Judea en Samaria 2: Arabische dorpen - 1948-1967

We zagen al eerder dat de ligging van de Arabische nederzettingen in Judea en Samaria (West Bank) in de periode 1948-1967 voornamelijk bepaald werd door de fysische kenmerken van de regio's. De nederz… Diversen, Geografie Israël, 14-04-2011

Judea en Samaria 3: Arabische steden 1948-1967

In het vorige artikel bespraken we het Arabische nederzettingenpatroon van dorpen die afhankelijk waren van fysisch geografische factoren. Bij de Arabische steden in Judea en Samaria gold eigenlijk he… Diversen, Geografie Israël, 05-05-2011

Judea en Samaria 4: Masterplan 1970 -niet politiek geladen

In 1949 had Israël een gebied van ongeveer 20.700 km² kilometer in bezit. Na verovering van Judea en Samaria in 1967 kwam daar 1/3 bij: 5.878 km². Vóór 1967 bedroeg de Israëlische bevolking 2.750.000… Diversen, Geografie Israël, 13-05-2011
Schrijf mee!