Etsel » Mens en Gezondheid: Pagina 6
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 51 - 60 van 176 in de rubriek Mens en Gezondheid

Mens en Gezondheid

Joods medische ethiek: Abortus ongeboren baby down syndroom?

Joods medische ethiek: Abortus ongeboren baby down syndroom?

Tegenwoordig is het mogelijk om met technieken te zien of de ongeboren baby in de buik van de moeder gezond zal zijn of gebreken vertoont. Dit brengt de verleiding met zich mee om ongewenste babies, z… Zwangerschap, Joods medische ethiek, 31-01-2010
Joods medische ethiek: abortus provocatus

Joods medische ethiek: abortus provocatus

De discussie over abortus provocatus hangt sterk samen met de vraag vanaf welk tijdstip er gesproken kan worden van menselijk leven dat ten koste van alles beschermd moet worden. Vindt dit tijdstip pl… Zwangerschap, Joods medische ethiek, 13-10-2008
Joods medische ethiek: anticonceptie (condoom), sterilisatie

Joods medische ethiek: anticonceptie (condoom), sterilisatie

Hoe staat het Jodendom tegenover geboortebeperking, anticonceptie en sterilisatie? De Bijbelse opdracht 'Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U' (Genesis 9:7) is niet alleen een zegen, maar ook een pli… Zwangerschap, Joods medische ethiek, 17-10-2007
Joods medische ethiek: autonomie van de patiënt

Joods medische ethiek: autonomie van de patiënt

In de Tora (Leviticus) wordt gesproken over melaatsheid. Deze ziekte werd niet als besmettelijk beschouwd. Wel kon een huis onrein worden verklaard. Melaatse patiënten werden niet onderzocht bij socia… Diversen, Joods medische ethiek, 12-08-2014
Joods medische ethiek: autopsie - lijkschouwing

Joods medische ethiek: autopsie - lijkschouwing

Autopsie vindt vaak plaats bij lijkschouwing en post-mortem onderzoek. Het doel is om via ontleding van het lichaam de doodsoorzaak en pathologische processen vast te stellen. De patholoog-anatoom zoe… Diversen, Joods medische ethiek, 17-12-2008
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoek

Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoek

U wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanneer u een zieke bezoekt "speelt u voor God". Maar hoe bezoekt u een zieke? Zieken… Diversen, Joods medische ethiek, 05-06-2009
Joods medische ethiek: biologische vaderschap  DNA-test

Joods medische ethiek: biologische vaderschap DNA-test

Indien onduidelijk is wie de vader van een kind is kan onderzoek gedaan worden naar de biologische vader via DNA-testen (die nog geen 100% zekerheid bieden). Iemand is niet de biologische vader wannee… Diversen, Joods medische ethiek, 05-01-2012
Joods medische ethiek: borstvoeding - betere gezondheid

Joods medische ethiek: borstvoeding - betere gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt vrouwen aan om hun kind minstens zes maanden lang borstvoeding te geven. Borstvoeding is goed voor de gezondheid. Er zijn minder oor- en luchtweginfecties, een be… Gezonde voeding, Joods medische ethiek, 18-03-2009
Joods medische ethiek: de waarheid aan het ziekbed

Joods medische ethiek: de waarheid aan het ziekbed

Moet een arts alles aan een patiënt vertellen of juist niet? Als de arts informatie achterhoudt liegt hij dan of is het een leugen om bestwil? Veel hulpverleners vinden dat patiënten volledig geïnform… Ziekten, Joods medische ethiek, 07-12-2008
Joods medische ethiek: designer baby  tekentafelbaby

Joods medische ethiek: designer baby tekentafelbaby

Tegenwoordig biedt de medische wetenschap de mogelijkheid om menselijk leven te verwekken als hulpmiddel om gehandicapte mensen te genezen. Wordt door dit soort acties de mens niet ontmenselijkt? Zijn… Diversen, Joods medische ethiek, 03-01-2012
Schrijf mee!