Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 6
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 51 - 60 van 813 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

De synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de Tora

De synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de Tora

Het gebed is de dienst van het hart. Vaak doen we het privé maar in een gemeenschap is het beter. Vaak wordt tijdens het gebed van voren naar achteren bewogen. Naast de gebedsdienst vindt ook het voor… Religie, Synagoge, 24-12-2008
De synagoge: interieur, belangrijke personen en boeken

De synagoge: interieur, belangrijke personen en boeken

De synagoge (sjoel) kent haar eigen specifieke interieur (aron-hakodesj, paroget, sefer-Tora, mappa, malboesj, amoed, biema, jad, neer-tamied), belangrijke personen (de rabbijn, de gazan, de koree, de… Religie, Synagoge, 23-12-2008
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse verlossing is een geheim. Toch worden we hints gegeven van zijn nabijheid. De mees… Communicatie, Masjiach (Messias), 09-12-2007
De Tora en de wereld: realiteit en zijn schaduw

De Tora en de wereld: realiteit en zijn schaduw

Vroeg of laat moet iedereen de Tora begrijpen. De Tora is de uiterste realiteit niet alleen van het Joods bestaan, maar van bestaan in het algemeen en het kan niet worden genegeerd. Bovendien werd de… Religie, 01-02-2008
De vijandige relatie tussen Israël en Iran

De vijandige relatie tussen Israël en Iran

De relatie tussen Israël en Iran is de laatste jaren ronduit vijandig. Maar dit was niet altijd zo. Onder het regime van de Sjah onderhield Israël een zakelijke relatie waarbij er sprake was van milit… Politiek, 19-09-2007

Dertien geloofspunten Maimonides 10-11: Gods alwetendheid

Ditmaal worden twee geloofspunten van Maimonides behandeld die veel met elkaar gemeen hebben: Gods alwetendheid en beloning/straf. God kent alle daden van de mensen en Hij negeert ze niet. God beloont… Religie, Maimonides, 01-08-2011

Dertien geloofspunten Maimonides 12: Messiaanse tijd

De komst van de Messias betekent dat de wereld zal erkennen dat God Eén is en dat hiermee de nationale missie van Israël zal zijn vervuld. In Habakuk 2:3 staat: “Het visioen wacht tot zijn tijd gekome… Religie, Maimonides, 09-02-2012

Dertien geloofspunten Maimonides 13: opstanding der doden

Volgens Maimonides is de opstanding der doden een basisprincipe van de Tora. Zonder geloof daarin bestaat er geen band met het Joodse volk. Opstanding is alleen voor de rechtvaardigen, zo meldt Bereis… Religie, Maimonides, 20-02-2012

Dertien geloofspunten Maimonides 1: God als Schepper

Het eerste geloofspunt van de dertien geloofspunten van Maimonides handelt over het geloof in God als Schepper. Hij is de oorzaak ervan dat alles bestaat, Hij onderhoudt alles, en door Hem blijft alle… Religie, Maimonides, 21-11-2008

Dertien geloofspunten Maimonides 2: God als Eenheid

Het tweede geloofspunt van Maimonides is het geloof in Eén God. God is niet de eenheid van een paar, nog de eenheid van soorten, noch zoals de mens wiens complexiteit verdeeld is in vele eenheden, noc… Religie, Maimonides, 26-11-2008
Schrijf mee!