Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 9
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 81 - 90 van 813 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Het geloof waaraan het Jodendom zijn voortbestaan en dynamiek te danken heeft, berust op de Tora en de profeten. De Tora geeft wegen aan voor correct handelen en geeft kennis van God en Zijn wil. Dit… Levensvisie, Joodse geschiedenis, 19-01-2009
Geschiedenis Jodendom: de Tora

Geschiedenis Jodendom: de Tora

De Tora (onderricht) omvat zowel de geloofsleer, als ethische en praktische regels. Het heeft een tweevoudige betekenis: universeel en nationaal. De Tien Geboden geven de priesterlijke taak van Israël… Religie, Joodse geschiedenis, 08-12-2008
Geschiedenis Jodendom: De tsaddiek

Geschiedenis Jodendom: De tsaddiek

Het chassidisme is groot geworden dankzij de tsaddiekiem (heiligen en mystici). Naast de Baal Shem Tov was zijn leerling Dov Baer van Meseritz actief. Deze zond afgezanten door heel Oekraïne en verspr… Religie, Chassidisme, 06-05-2011
Geschiedenis Jodendom: De wijzen van Israël

Geschiedenis Jodendom: De wijzen van Israël

De wijzen van Israël behoorden tot een soort gilde dat de taak had om 'raad' te geven (Jeremia 18:18). De wijzen hadden de taak om onwetenden kennis te verlenen zodat men verstandig en rechtvaardig ko… Levensvisie, Joodse geschiedenis, 25-01-2009
Geschiedenis Jodendom: Ethische werken/Bijbelcommentaren

Geschiedenis Jodendom: Ethische werken/Bijbelcommentaren

De Talmoed werd voortgezet door het Rabbijnse Jodendom die naast de Halacha ook aandacht schonk aan de aggada (ethische aspecten van de Halacha). Zo verschenen ethische werken door grote Joodse geeste… Religie, Joodse geschiedenis, 29-04-2011
Geschiedenis Jodendom: Het chassidisme

Geschiedenis Jodendom: Het chassidisme

In het midden van de 18de eeuw ontstond in de Oekraïne het chassidisme. Het was geen revolutionaire beweging. Het trachtte de wetsvoorschriften van het rabbijnse Jodendom nog strikter na te leven. Daa… Religie, Chassidisme, 03-05-2011
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren Volk

Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren Volk

Veel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat. In werkelijkheid betekent het iets totaal anders. Israël heeft zowel een univers… Religie, Joodse geschiedenis, 04-12-2008
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Jehoeda Halevi

Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Jehoeda Halevi

In de serie over Joodse filosofen aandacht voor de volgende wijsgeren: Salomon ibn Gabirol (schreef 'Bron des Levens'), Bachja ibn Pakoeda (schreef 'De plichten van de harten'), Jehoeda Halevi (schree… Filosofie, Joodse filosofie, 25-08-2010
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & Saädja

Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & Saädja

De oorsprong van de Joodse filosofie dateert al vanuit de tijd van de Bijbel. Er zijn veel argumenten in de Bijbel terug te vinden gebaseerd op rede en ervaring: de orde van het firmament (Psalm 19:2,… Filosofie, Joodse filosofie, 07-06-2010
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie  Crescas e.a

Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie Crescas e.a

De laatste vier belangrijke Joodse filosofen uit de Middeleeuwen zijn Gersonides, Crescas, Joseph Albo en Izaäk Abrabanel. Deze filosofen verzetten zich elk op eigen wijze tegen de filosofie van de Ra… Filosofie, Joodse filosofie, 06-11-2010
Schrijf mee!