Etsel » Nieuwe artikelen
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Nieuwe artikelen van Etsel

Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel?  Joodse visie

Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel? Joodse visie

In de Joodse Bijbel worden engelen talloze malen genoemd. Het begint al in het eerste boek Genesis wanneer een engel verschijnt als Abraham Izaäk wil offeren. In Jakobs dromen verschijnen ook engelen.… Mens en Samenleving / Religie, Jodendom, 28-07-2020
Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Rebecca was de eerste Bijbelse vrouw die een sluier droeg tijdens het huwelijk met Izaäk. Dat gebeurde nog voor het Joodse volk ontstond in de Sinaï. Later schreef de Misjna (voltooid in de tweede eeu… Mens en Gezondheid / Relatie en huwelijk, Jodendom en lichaam, 22-07-2020
Torastudie: Tora gaat begrip te boven  Numeri 19:2

Torastudie: Tora gaat begrip te boven Numeri 19:2

Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt voorafgegaan door de verklaring Zot chukat haTora - "Dit is de choek van Tora".… Mens en Samenleving / Religie, Torastudie, 06-07-2020
Tehilliem: Psalm 91  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 91 een Joodse uitleg

Psalm 91 inspireert de harten van de mensen om beschutting te zoeken onder de vleugels van de G'ddelijke Aanwezigheid. Het spreekt ook over de vier seizoenen van het jaar en hun respectievelijke bedie… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 17-06-2020
Wat was de Mishkan (Tabernakel)  Exodus 25:8?

Wat was de Mishkan (Tabernakel) Exodus 25:8?

De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwezigheid woonde tijdens de reizen van de Joden door de woestijn. De Mishkan wordt… Mens en Samenleving / Religie, Tempel, 10-06-2020
Tehilliem: Psalm 90  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 90 een Joodse uitleg

Koning David vond dit gebed in zijn huidige vorm - hij ontving een traditie die het aan Mozes toeschreef. De Midrasj schrijft de volgende elf psalmen, vanaf Psalm 90, toe aan Mozes (Rashi). - en nam h… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 28-05-2020
Tehilliem: Psalm 89  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 89 een Joodse uitleg

Psalm 89 spreekt over het koningschap van het Huis van David, de psalmist die klaagt dat het jarenlang uit de macht is gevallen, en G'ds verlatenheid en afwijzing van het Joodse volk. Het gaat over de… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 25-05-2020
Tehilliem: Psalm 88  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 88 een Joodse uitleg

De Psalmist huilt en klaagt bitter over de kwalen en het lijden van Israël gedurende ballingschap, wat hij in detail beschrijft. Deze generatie Joden heeft het in materieel opzicht veelal goed. Toch i… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 05-05-2020
Tehilliem: Psalm 87  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 27-04-2020
Tehilliem: Psalm 86  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 07-04-2020
Schrijf mee!