Etsel » Nieuwe artikelen
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Nieuwe artikelen van Etsel

Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 30-03-2020
Wat je kan doen voor personen in quarantaine – Joodse visie

Wat je kan doen voor personen in quarantaine – Joodse visie

Anno 2020 wordt de wereld geteisterd door het coronavirus. Omdat er nog geen vaccin is moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden om elkaar niet te besmetten. Degenen die al wel besmet zijn moe… Mens en Gezondheid / Diversen, Joods medische ethiek, 30-03-2020
Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

In deze psalm van gebeden en smeekbeden rouwt de psalmist bitter over de verwoesting van de tempel vanuit de diepten van zijn hart, en spreekt over de vele zegeningen die zullen worden gerealiseerd bi… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 23-03-2020
Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Een gebed betreffende de oorlogen tegen Israël in de dagen van Josafat (Jehosafat), toen de naties zich tegen Israël verzetten. De Psalmist laat zien dat het ultieme verlangen van deze aanvallers niet… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 24-02-2020
Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 18-02-2020
Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Psalm 81 - enkele verzen - werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 13-02-2020
Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 80 – een Joodse uitleg

Een ontzagwekkend gebed waarin wordt gesmeekt tot G'd om tot de Joden te naderen als in dagen van ouds. In Psalm 80 raakt de psalmist alles aan wat Joden meemaken en creëert een geest van oprechte int… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 07-02-2020
Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

In een groot deel van het laatste millennium spraken Ashkenazische Joden in Midden- en Oost-Europa Jiddisch (“Joods”). Deze taal is een mix van oud Duits, Hebreeuws, Aramees en Slavische talen. Het wo… Educatie en School / Taal, Hebreeuws, 28-01-2020
Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 79 – een Joodse uitleg

In Psalm 79 dankt Asaph G'd voor het sparen van het volk en het richten van Zijn toorn op het hout en de stenen (van de tempel). Toch huilt hij bitter, rouwend om de immense vernietiging: de plaats wa… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 22-01-2020
Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Psalm 78 vertelt over alle wonderen die G'd voor Israël heeft gedaan, van de uittocht van Egypte tot de kroning van David als koning over Israël. Koning David verheerlijkt die wonderen in deze psalm.… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 27-12-2019
Schrijf mee!