Etsel » Nieuwe artikelen
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Nieuwe artikelen van Etsel

Tehilliem: Psalm 89  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 89 een Joodse uitleg

Psalm 89 spreekt over het koningschap van het Huis van David, de psalmist die klaagt dat het jarenlang uit de macht is gevallen, en G'ds verlatenheid en afwijzing van het Joodse volk. Het gaat over de… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 25-05-2020
Tehilliem: Psalm 88  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 88 een Joodse uitleg

De Psalmist huilt en klaagt bitter over de kwalen en het lijden van Israël gedurende ballingschap, wat hij in detail beschrijft. Deze generatie Joden heeft het in materieel opzicht veelal goed. Toch i… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 05-05-2020
Tehilliem: Psalm 87  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 27-04-2020
Tehilliem: Psalm 86  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 07-04-2020
Tehilliem: Psalm 85  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 30-03-2020
Wat je kan doen voor personen in quarantaine  Joodse visie

Wat je kan doen voor personen in quarantaine Joodse visie

Anno 2020 wordt de wereld geteisterd door het coronavirus. Omdat er nog geen vaccin is moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden om elkaar niet te besmetten. Degenen die al wel besmet zijn moe… Mens en Gezondheid / Diversen, Joods medische ethiek, 30-03-2020
Tehilliem: Psalm 84  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 84 een Joodse uitleg

In deze psalm van gebeden en smeekbeden rouwt de psalmist bitter over de verwoesting van de tempel vanuit de diepten van zijn hart, en spreekt over de vele zegeningen die zullen worden gerealiseerd bi… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 23-03-2020
Tehilliem: Psalm 83  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 83 een Joodse uitleg

Een gebed betreffende de oorlogen tegen Israël in de dagen van Josafat (Jehosafat), toen de naties zich tegen Israël verzetten. De Psalmist laat zien dat het ultieme verlangen van deze aanvallers niet… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 24-02-2020
Tehilliem: Psalm 82  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 18-02-2020
Tehilliem: Psalm 81  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 een Joodse uitleg

Psalm 81 - enkele verzen - werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem… Mens en Samenleving / Religie, Psalmen, 13-02-2020
Schrijf mee!