Etsel » Specials » Specials: Pagina 2
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël
Specials 11 - 20 van 65

Specials van Etsel

Startpagina - Chassidisme

Startpagina - Chassidisme

De Chassidische beweging begon in de jaren 1700 in Oost-Europa. Dit was een reactie op de 'gewone' orthodoxie die het Jodendom meer voor zichzelf hield in plaats van de massa. De stichter van het Chas…
Startpagina - De geschiedenis en inhoud van de Talmoed

Startpagina - De geschiedenis en inhoud van de Talmoed

De Talmoed is de geschreven versie van de Mondelinge Tora. Hierin wordt de Schriftelijke Tora uitgelegd en toegepast in de tijdgeest. Sinds de Openbaring op de Sinaï is de Tora in handen van de mensen…
Startpagina - de Joodse Tempel

Startpagina - de Joodse Tempel

Voor 830 jaar -vanaf 833 tot 423 voor de gewone jaartelling en opnieuw vanaf 349 voor tot 69 na de gewone jaartelling stond er een gebouw op een Jeruzalemse heuveltop dat diende als contact tussen hem…
Startpagina - De Tanya (Kabbala)

Startpagina - De Tanya (Kabbala)

De Tanya is een moessar boek voor de 'gewone' man. Dit in tegenstelling tot andere moessar boeken die zich richt op de rechtvaardige Jood (tzaddiek). De Tanya wordt door Chabad chassidiem (en anderen)…
Startpagina - Dertien geloofspunten van Maimonides

Startpagina - Dertien geloofspunten van Maimonides

Algemeen wordt verondersteld dat een religie op zijn minst drie componenten moet hebben: 1. erkenning van een Goddelijk Wezen dat wordt aanbeden; 2 instructies hoe Hij aanbeden moet worden; 3 straf en…
Startpagina - Economie

Startpagina - Economie

De economische wetenschap bestudeert het gedrag van de mens. Bekeken wordt hoe de mens ernaar streeft zo goed mogelijk in zijn behoefte te voorzien en hoe hij voortdurend een keuze maakt tussen de mid…

Startpagina - Een bewust Joods leven leiden

Het leven is niet één dimensionaal. Het moet van alle kanten bestudeerd worden en van boven naar beneden en omgekeerd. Concentreer u op één onderwerp en zorg dat u daar expert in wordt. En zelfs als u…
Startpagina - Geografie Israël

Startpagina - Geografie Israël

Israël is door een geografische bril bezien een uiterst interessant land. Alle disciplines binnen de geografie bieden een interessante kijk op het Heilige Land. Denk hierbij aan religieuze geografie (…
Startpagina - Geschiedenis van de moderne staat Israël

Startpagina - Geschiedenis van de moderne staat Israël

In deze special over de staat Israël aandacht voor de geschiedenis van de Joodse staat in de moderne tijd. Na 2000 jaar Diaspora keerden Joden weer terug naar hun vaderland. Aan de hand van het boek "…
Startpagina - Goede doelen Israël - Tsedaka

Startpagina - Goede doelen Israël - Tsedaka

Veel mensen geven geld aan goede doelen in Israël. Israël kent heel wat goede doelen die zich inzetten voor zowel de Joodse als niet-Joodse bevolking van Israël. Twee zeer bekende Joodse organisaties…
Schrijf mee!