Etsel » Specials » Bidden
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Het Joods gebed / bidden in het Jodendom

Startpagina - Het Joods gebed / bidden in het Jodendom We bidden omdat ons lichaam voeding, gezondheid, veiligheid en comfort nodig heeft. We bidden om onze afhankelijkheid van, onze waardering van en onze dankbaarheid aan de Bron te erkennen voor alle behoeften, vreugden en prestaties van het leven. Deze special gaat over het hoe en het waarom van het bidden binnen het Joodse geloof.

We bidden omdat onze ziel alleen is

We bidden omdat onze ziel alleen is. Een vonk van Goddelijk vuur reisde naar een zware donkere stoffelijke wereld. De vonk verlangt naar vuur en streeft ernaar opnieuw door geabsorbeerd te worden. Met smacht wacht het op de gebedstijden, deze kostbare dagelijkse momenten wanneer de persoon communiceert met zijn of haar Schepper.

Zowel het lichaam als de ziel bidden

Dus een persoon die bidt is een paradox. Zowel het lichaam als de ziel bidden. Het lichaam bidt voor leven en bestaan. De ziel bidt om het leven te ontsnappen het bestaan te overtreffen. Toch ontstaat er een zekere harmonie. Het lichaam leert dat eenheid met God ook een plezier is; de ziel leert dat het leven ook Goddelijk is.

Waarom bidden we?

Waarom bidden we? Omdat het lichaam de ziel nodig heeft en de ziel het lichaam nodig heeft en beiden ze bewust moeten worden dat de noodzaak van de ander ook voor zichzelf is. Dat is uiteindelijk de essentie van bidden: onze behoeften kennen, hun bron begrijpen, hun ware doeleinden bevatten. Onze gedachten en harten richten naar Hem die ze in ons geplant heeft, definieerden hun doel, en verschaffen ons met de middelen ze te vervullen.
Het Achttiengebed: 1e bracha  Vaderen

Het Achttiengebed: 1e bracha Vaderen

In de eerste bracha (zegen) van het Achttiengebed gaat het om de relatie tussen G'd en de mens, en in het bijzonder tussen G'd en het Joodse volk. Deze relatie is persoonlijk van aard zoals geformulee…
Wat doet een chazan, een Joodse voorzanger, in de synagoge?

Wat doet een chazan, een Joodse voorzanger, in de synagoge?

Een chazan is een Joodse voorzanger in een synagoge. Met hem is de dienst vereenzelvigd. Een chazan wordt ook aangeduid als Sjeliach Tsibboer (afgezant van de gemeenschap). Omdat het ambt van chazan i…
Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam  Numeri 12:13-15

Torastudie: Gebed voor zieke Mirjam Numeri 12:13-15

Mirjam, de zus van Mozes, krijgt huidvraat omdat ze commentaar had geleverd op haar broer. Mozes gaat voor haar bidden en Mirjam wordt weer beter. Dit stuk in Numeri laat zien hoe belangrijk het gebed…
Boekrecensie: Elke Morgen Nieuw  het Achttiengebed recensie

Boekrecensie: Elke Morgen Nieuw het Achttiengebed

'Elke Morgen Nieuw het Achttiengebed' (1978) is een boek uitgebracht door de B. Folkertsma-Stichting voor Talmudica. Het Achttiengebed (Amida) is één van de centrale Joodse gebeden. Aan de hand van…

Het Achttiengebed: de dynamiek van het gebed

In dit artikel bespreken we de dynamiek van het Achttiengebed. We doen dit aan de hand van een aantal vragen die gesteld worden in het boek 'Elke Morgen Nieuw' van de B. Folkertsma-Stichting voor Talm…
Joods gebed: het Achttiengebed (Amida)  tekst

Joods gebed: het Achttiengebed (Amida) tekst

We geven hier de Ashkenazische versie van het Achttiengebed weer. Het betreft de basistekst zonder toevoegingen en varianten die bij bijzondere gelegenheden in een aantal zegen spreuken gebruikt worde…
Joods gebed: bidden en gebed in de Joodse traditie

Joods gebed: bidden en gebed in de Joodse traditie

Waar gaat het in het Joodse gebed in wezen om? Het gaat niet om de behoefte van de mens maar om het verlangen van God. God heeft dit in de Tora via een gebod kenbaar gemaakt. Van zichzelf uit heeft de…
Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch

Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch

Joodse brachot (zegenspreuken) bij Sjabbatkaarsen, bensjen kinderen vrijdagavond, handen wassen, brood, challa afzonderen, voorbracha Tora, Nabracha Tora, Chameets zoeken, Omertellen, Bracha jomtovkaa…
Jodendom  het weer: bidden om regen

Jodendom het weer: bidden om regen

Voor veel niet-Joden zal het misschien vreemd klinken dat de Joodse religie zich met iets profaan bezighoudt als wolken en regen. Toch moet beseft worden dat de Tora (= instructie) gaat over het leven…

Het Achttiengebed: 12de bracha Zegenspreuk over ketters

Het meest omstreden onderdeel van het Achttiengebed en zelfs van de gehele Joodse siddoer (gebedenboek) is de 12de bracha de Zegenspreuk over ketters. Het gebed is gericht tegen afvallige Joden zoal…
De relatie tussen psychotherapie en gebed, het Achttiengebed

De relatie tussen psychotherapie en gebed, het Achttiengebed

Psychotherapie en gebed lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te hebben. Bij nader inzien zijn er toch overeenkomsten. Ik wil dit uitleggen aan de hand van Shmone Esre (het Achttiengebed)…
Joods gebed: het gebed in het Jodendom

Joods gebed: het gebed in het Jodendom

Het gebed neemt een zeer belangrijke plaats in binnen het Jodendom. Orthodoxe Joden bidden drie keer op een dag: 's ochtends, 's middags en 's avonds. Het gebed heeft de plaats ingenomen van de Tempel…
Waarom en wanneer dragen Joodse mannen talliet en tsietsiet?

Waarom en wanneer dragen Joodse mannen talliet en tsietsiet?

Tijdens het gebed dragen Joodse mannen niet alleen de gebedsriemen (tefillien), maar ook een gebedsmantel (talliet). Aan de vier hoeken van de talliet is franje (tsietsiet) bevestigd. Dit is een teken…
Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis

Het Shema: "Hoor Israël" - de Joodse geloofsbelijdenis

Het Shema kan omschreven worden als de dagelijkse Joodse geloofsverklaring, gereciteerd in de ochtend- en avondgebeden en voor het slapen gaan. De passage is terug te vinden in Deuteronomium 6:4-9. De…
Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: de betekenis van de tefillien (gebedsriemen)

Tefillien is één van de belangrijkste Mitswot (plichten) van de Tora. Het wordt al duizenden jaren door de Joden uitgevoerd. De Tora noemt het meer dan één keer, maar het meest expliciet in Deuteronom…
Gebeden voor welzijn soldaten en gevallenen Israël en WO II

Gebeden voor welzijn soldaten en gevallenen Israël en WO II

Voor het welzijn van de soldaten van Israël bestaat een speciaal gebed. Op Jom Hazzikkaron spreken de joden een herdenkingsgebed uit voor hen die vielen in hun strijd voor volk en land. Op Kol Nidrei…
Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: basiswetten/aanleggen tefillien (gebedsriemen)

Wanneer worden tefillien gebruikt? Vanaf welke leeftijd worden tefillien aangelegd? Aan welke eisen moet een tefillien voldoen? Hoe wordt de tefillien aangelegd? Hoe wordt de tefillien afgedaan? Deze…
Joods gebed: zegens voor de tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: zegens voor de tefillien (gebedsriemen)

Tijdens en na het aanleggen van de gebedsriemen (tefillien) worden er een aantal zegens gezegd. In dit artikel een overzicht van de zegens, waarbij het Sjema Jisraeel de belangrijkste is.
Joods gebed: het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: het aanleggen van de tefillien (gebedsriemen)

Door het leggen van tefillien worden ne'sjama krachten die in ons aanwezig zijn, tot ontplooiing gebracht, waarbij een harmonie wordt verkregen tussen het verstand en de gevoelens: een gevoel van inne…
Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)

Joods gebed: het maken van de tefillien (gebedsriemen)

Tefillien worden gelegd op de arm, tegen het hart, en op het hoofd. Om onze emotionele en intellectuele vermogens van het goed te doordringen. De riemen die van de bovenarm naar de hand worden gewonde…
Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

De inhoud van het kaddiesj-gebed is het belijden en het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding, zowel voor het geheel als voor het individu. Dit in alle omstandigheden van het leven, zelfs…
Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Volgens de Talmoed hadden Sarai en Abram elk hun eigen 'kiroev-programma' om ieder tot het monotheïsme te bekeren. Sarai zorgde voor de vrouwen en Abram voor de mannen. Kennelijk verdraagt religie gee…
Joods gebed: bidden tot God vereist concentratie

Joods gebed: bidden tot God vereist concentratie

Het goed uitspreken van een gebed is niet eenvoudig. Het eist van ons intensieve concentratie. We vervallen heel gemakkelijk in het gedachteloos uitspreken van de woorden en laten ons afleiden door on…
Joods gebed: zal ons gebed worden verhoord?

Joods gebed: zal ons gebed worden verhoord?

Soms heb je het gevoel dat je gebeden niet verhoord worden. We denken dan al snel dat het geen zin heeft om tot God te bidden. We zien bidden op zo'n moment als doelloos. Dit diepe probleem is niet in…
Het Joodse gebedenboek - Siddoer/Tefilla

Het Joodse gebedenboek - Siddoer/Tefilla

De Siddoer (Joodse gebedenboek) geeft drieduizend jaar Joodse godsdienstige ontwikkeling weer. Er zijn gebeden voor de weekdagen, de sjabbat, de feestdagen en voor persoonlijke omstandigheden. Ze weer…
Jodendom  het weer: onweer, bliksem, storm, regenboog

Jodendom het weer: onweer, bliksem, storm, regenboog

Onweer is wetenschappelijk makkelijk te verklaren. Maar wat is de diepere G'ddelijke betekenis van onweer? Volgens rabbijn Boruch Leff van het Torah-Institute in Baltimore wordt in de Talmoed (Joodse…
Gepubliceerd door Etsel op 24-11-2009, laatst gewijzigd op 04-10-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
Schrijf mee!