Etsel » Specials » Geschiedenis modern israel
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Geschiedenis van de moderne staat Israël

Startpagina - Geschiedenis van de moderne staat Israël In deze special over de staat Israël aandacht voor de geschiedenis van de Joodse staat in de moderne tijd. Na 2000 jaar Diaspora keerden Joden weer terug naar hun vaderland. Aan de hand van het boek "A history of Israel from the rise of Zionism to our time" van Howard M. Sachar en "Atlas of Israel" van Martin Gilbert beschrijven we de geschiedenis van de moderne staat Israël.

De periode vóór 1948

De geschiedenis van de moderne Joodse staat Israël begint in de 19de eeuw. Met het opkomend Europees nationalisme ontstond ook het Joods nationalisme. Joden voelden zich niet thuis in Europa en wilden terugkeren naar Palestina. Het waren vooral Oost-Europese Joden die dat wilden. Daar ontwikkelde zich het Politiek Zionisme. De eerste goed georganiseerde Zionistische beweging was Chovevei Zion. Met de Eerste Alijah die o.a. financieel gesteund werd door Baron Rotschild begon de massamigratie naar Palestina. Het Politiek Zionisme werd later verder ontwikkeld door Theodor Herzl die het boek "Der Judenstaat" schreef. Hij organiseerde ook het Eerste Zionistische Congres. Ondertussen groeide de jisjoev in Palestina door de komst van nieuwe Joodse immigranten. Op politiek vlak kwam de Balfour Verklaring waarin de Joden een eigen Nationaal Tehuis werd beloofd. Tijdens de Britse Mandaat Periode probeerden de Joden vorm te geven aan het Joods Nationaal Tehuis door land op te kopen en zich er te vestigen. Hoewel er aanvankelijk sprake was van samenwerking tussen Joden en Arabieren ontstonden er vooral vanaf 1929 schermutselingen tussen beide bevolkingsgroepen. De Britten gingen Joden steeds meer de toegang tot Palestina weigeren. In 1939 kwam de beruchte White Paper waarbij nog minder Joden in Palestina werden toegelaten. Hij was in de tijd toen Joden op de vlucht waren voor Nazi geweld. Ze konden geen kant op en velen vonden de dood in concentratie- en vernietingskampen. Mede dankzij flink Joods verzet van Hagana, Etsel en Lechi zagen de Britten zich gedwongen Palestina te verlaten. De Verenigde Naties zouden het gebied verdelen in een Joods en Arabisch deel. Dit werd door de Zionisten geaccepteerd, terwijl de Arabieren dit afwezen. Op 29 november 1947 besloot de VN Palestina te verdelen in een Joodse en Arabische staat. De Arabieren pikten dit niet en vielen Joden aan.

De periode ná de stichting van de staat Israël in 1948

Toen de Joden op 14 mei 1948 de staat Israël uitriepen vielen de volgende dag Arabische landen Israël aan. Deze oorlog werd uiteindelijk gewonnen. Toen moesten de Joden zich bezighouden met de opbouw van de staat. Er kwam een regering en een parlement. Joden vanuit de hele wereld kwamen naar Israël toe. Ze moesten geïntegreerd worden wat vaak tot spanningen leidde. Maar ondanks de gewone oorlog van 1948 moest Israël zichzelf beschermen tegen Arabische infiltratiepogingen. Israël werd op allerlei manieren politiek onder druk gezet met een blokkade, boycot, diplomatieke isolatie, etc. In 1956 kwam het tot een conflict tussen Egypte en Israël samen met Groot-Brittannië en Frankrijk nadat Egypte de Golf van Akaba had geblokkeerd voor Israëlische schepen. Israël won de Suez oorlog en nadien brak een tijd aan van economische groei in Israël. De jaren '60 kenmerkten zich ook door politieke crisis en door diplomatie. Israël verbeterde de banden met de EEG en de Derde Wereld. Israël begon ondertussen haar eigen identiteit te ontwikkelen. Joden en Arabieren deden dat op hun eigen manier.

Later meer.
Modern Israël: Zesdaagse Oorlog 1967

Modern Israël: Zesdaagse Oorlog 1967

Na de Suezoorlog van 1956 leken Egypte, Syrië en Jordanië geen ernstige bedreigingen meer voor Israël. Maar ondanks Israëls afschrikking nam de haat in de Arabische wereld tegen de Joodse staat toe. N…
Modern Israël: Sociaal-culturele situatie in de jaren '60

Modern Israël: Sociaal-culturele situatie in de jaren '60

In de jaren '60 begon Israël haar eigen identiteit te vormen. Dit deden de Joden en Arabieren elk op hun eigen wijze. Hierbij speelde de Arabische kwestie een belangrijke rol. Daarnaast groeide het on…
Modern Israël: Politiek en diplomatie in de jaren '60

Modern Israël: Politiek en diplomatie in de jaren '60

De jaren '60 kenmerkten zich door een politieke crisis. De linkse Mapai partij van premier David Ben Goerion begon langzaamaan haar grote macht te verliezen. In de jaren '60 begonnen zich grote parlem…
Modern Israël: Periode van groei 1956-1967

Modern Israël: Periode van groei 1956-1967

Na de Suez oorlog begon Israël een volwassen staat te worden. Het land werd nog steeds overspoeld door nieuwe immigranten die een betere opvang kregen dan in 1948. De bevolking moest verspreid worden…
Modern Israël: De Suez Crisis 1956

Modern Israël: De Suez Crisis 1956

In de periode 1955-1956 nam het aantal terroristische aanslagen tegen Israël vanuit Gaza en de Sinaï toe. Egypte blokkeerde de Golf van Akaba zodat de haven van Eilat niet bereikt kon worden door sche…
Modern Israël: Israël als republiek - vrede en veiligheid

Modern Israël: Israël als republiek - vrede en veiligheid

De eerste jaren van Israël werden ook gekenmerkt door het streven naar vrede en veiligheid. Er waren tal van problemen zoals de bestandslijnen, Palestijnse vluchtelingen, de status van Jeruzalem, infi…
Modern Israël: Israël als republiek - opvang van de Joden

Modern Israël: Israël als republiek - opvang van de Joden

Israëls eerste jaren na de Onafhankelijkheid stonden in teken van de opbouw van de staat. Zo werden er een regering en een parlement gevormd. Politieke partijen verschenen ten tonele. Vanaf het begin…
Modern Israël: Stichting Israël en Onafhankelijksheidsoorlog

Modern Israël: Stichting Israël en Onafhankelijksheidsoorlog

Op 29 november 1947 besloot de Algemene Vergadering van de VN om Palestina op te delen in een Joodse en Arabische staat binnen vastgestelde grenzen. De Joodse staat bestond uit drie segmenten (Jaffo z…
Boekrecensie: A history of Israel  Howard M. Sachar recensie

Boekrecensie: A history of Israel Howard M. Sachar

'A history of Israel from the rise of Zionisme to our time' is het standaardwerk over de geschiedenis van Israël geschreven door Howard M. Sachar. Deze enorme pil van bijna 1300 bladzijden geeft een…
Modern Israël: WO II en einde Britse Mandaat

Modern Israël: WO II en einde Britse Mandaat

Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten slechts weinig Joden Palestina binnenkomen. De Britten handhaafden een strikt beleid. Tussen juli 1934 en september 1939 wisten 15.000 'illegale' immigranten Pal…
Modern Israël: Confrontatie Joden-Arabieren 1929/1936-'39

Modern Israël: Confrontatie Joden-Arabieren 1929/1936-'39

Op 23 augustus 1929 werden Joden in de Oude Stad van Jeruzalem aangevallen door Arabieren. Van hieruit verspreidde het geweld zich over heel het land. De Britten verboden Joden bewapende eenheden op t…
Modern Israël: Brits Mandaat/Joods Nationaal Tehuis

Modern Israël: Brits Mandaat/Joods Nationaal Tehuis

In het noorden liep de grens bij Libanon en Syrië. In het oosten grensde Palestina aan Irak en Saoedi Arabië. In het zuiden vormden Saoedi Arabië en de Sinaï de grens. De Joden hoopten op een gebied d…
Modern Israël: De Jisjoev en de Balfour Verklaring

Modern Israël: De Jisjoev en de Balfour Verklaring

Hoe zag de bevolkingssamenstelling er in Palestina uit tussen 1881 en 1914? De Arabische bevolking groeide van 470.000 tot 500.000. De Joodse bevolking groeide van 24.000 tot 85.000. Joodse nederzetti…
Modern Israël: Herzl en het Politiek Zionisme

Modern Israël: Herzl en het Politiek Zionisme

Theodor Herzl deed in 1894 verslag van de Dreyfuss Affaire en was er van overtuigd dat de Joden een eigen land moeten hebben. Hij kwam in 1896 met het boek 'Der Judenstaat.' Dit boek had grote invloed…
Modern Israël: Joods nationalisme - terugkeer Palestina

Modern Israël: Joods nationalisme - terugkeer Palestina

De geschiedenis van de moderne staat Israël begint bij het Joods nationalisme dat haar oorsprong kende in Oost-Europa en niet in West-Europa. Er wordt gekeken naar de voorlopers van het Zionisme en na…
Gepubliceerd door Etsel op 18-02-2011, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • A history of Israel' (From the rise of zionism to our time) - Howard Morley Sachar
  • "Atlas of Israel" - Martin Gilbert
Schrijf mee!