Etsel » Specials » God
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Startpagina - Relatie God-mens

Startpagina - Relatie God-mens God is voor de mensen onpeilbaar omdat Hij buiten onze realiteit staat. Door echter te kijken naar de dingen die God geschapen heeft kunnen we toch een beetje een voorstelling van Hem maken. God is absoluut, onafhankelijk, bestuurt het universum, is Eén en is een Schenker. Abraham laat de mensheid kennis maken met God. En zo begon de relatie tussen God en de mens. Via de Tora heeft God zijn band met de mens bezegeld en kunnen we nader tot Hem komen.
In deze artikelenreeks wordt getracht een beeld te schetsen van de relatie tussen God en de mens.

Adam

Adam, de eerste mens, is geschapen met een vrije wil. Hij heeft de vrijheid om voor God of voor zichzelf te kiezen. Adam kiest uiteindelijk voor zichzelf. Zo ontstaat een afstand tussen hem en God en tussen de rest van de wereld en God.

Abraham en Mozes

Het duurt twee duizend jaar voor de mens God opnieuw ontdekt. Het is Abraham die een verbond met God aangaat. Dit verbond wordt later bezegeld met het Joodse Volk via Mozes op de Berg Sinaï. De mensheid is zo op de goede weg terug naar God. Dat is het doel in het leven van de mens: de band aanhalen met God en zo het goede ontvangen.

Kabbala

De Kabbala verklaart dat de mens op zoek is naar het "Licht" dat God op de eerste dag van de Schepping heeft geschapen en dat 36 uur heeft bestaan. Daarna wordt het "Licht" door God verborgen. Adam faalt om het "Licht" te openbaren en zo een relatie met God aan te gaan. Maar Abraham slaagt erin wel het "Licht" te openbaren. Later wordt dit door God via Mozes bezegeld in de Tora. Mozes is een man van "licht" zoals Abraham. Hij gaat het Joodse Volk leiden naar een "licht" voor zichzelf. Het "licht" van de relatie tussen God en de mens zit verborgen in de Tora.
God: Wat is God? - God is onpeilbaar - Joodse visie

God: Wat is God? - God is onpeilbaar - Joodse visie

Wanneer het Jodendom wordt samengevat in één woord dan is dat: God. God is onpeilbaar. God schiep tijd, ruimte en materie. Hij zelf staat buiten tijd en ruimte. Daarom is het onmogelijk God te definië…
God: vijf zaken die we over God weten - Joodse visie

God: vijf zaken die we over God weten - Joodse visie

Hoewel we niet veel over God weten omdat Hij buiten onze realiteit bestaat weten we wel vijf zaken over Hem. Gods bestaan is absoluut (Hij is compleet in en van Zichzelf); Hij bestaat onafhankelijk; H…
God: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visie

God: Abraham introduceert geloof in Eén God - Joodse visie

Abraham is de persoon die de mensheid kennis laat maken met een transcendente God die Eén is, die onafhankelijk is, die de Schepper is, die het universum bestuurt en wiens relatie met het bestaan er é…
God: God de auteur van de Tora en historicus - Joodse visie

God: God de auteur van de Tora en historicus - Joodse visie

God is de auteur van het best verkochte boek op aarde: de Tora (Joodse Bijbel). Tevens heeft de Tora invloed op andere boeken over ethiek, spirituele begeleiding, fictie, jurisprudentie of geschiedeni…
God: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visie

God: God en Adam (de eerste mens) - Joodse visie

De eerste mensen, Adam en Eva, worden niet geboren. Zij zijn de directe creatie van God zelf, en zij weten het. Volgens de Joodse traditie heeft Adam een enorm bewustzijn en begrip. Evenredig met deze…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visie

God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visie

Na de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt God de Tora aan het Joodse Volk via Mozes. Hiermee biedt God de mogelijkheid aan…
God: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visie

God: een kabbalistische kijk op God ("licht") - Joodse visie

Kabbala is de diepste dimensie van de Tora. Hier kunnen de fijnste subtiliteiten van Gods wijsheid gevonden worden. De wereld van de Kabbala handelt over een verborgen dimensie van de realiteit en de…
Gepubliceerd door Etsel op 20-10-2008, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
Schrijf mee!