Etsel » Specials » Jeruzalem
Laatste nieuws Israël/Joden/Noachieden/Antisemitisme

Startpagina - Jeruzalem: de eeuwige Joodse hoofdstad

De liefde van de Joden voor Jeruzalem stamt uit de Tora. De Heilige Stad wordt honderden malen in de Tenach (Bijbel) genoemd. Ook de Talmoed gaat diep in op de band van de Joden met Jeruzalem. Daar staat tegenover dat in de Koran Jeruzalem niet één keer wordt genoemd ondanks de aanspraak die de moslims nu op de stad maken. Waarom is er zoveel aandacht voor Jeruzalem in het Jodendom? Kan Gods aanwezigheid niet overal worden ervaren?
Diezelfde vraag kan ook gesteld worden over tijd. Waarom zijn bepaalde dagen heiliger dan andere dagen? Kan Gods aanwezigheid niet iedere dag worden ervaren?

Gods aanwezigheid kan overal en altijd worden ervaren

Gods aanwezigheid kan overal en altijd worden ervaren. Dit komt omdat God onbeperkt is en Hij tijd en ruimte schiep, dus Hij staat boven tijd en ruimte. Desalniettemin bepaalt de Tora dat er speciale tijden en plaatsen zijn.

Jeruzalem is de heiligste plek op aarde

Volgens de Tora zal Jeruzalem altijd de heiligste plaats op aarde zijn. Jeruzalem is zelfs heiliger dan de Berg Sinaï waar de Tora werd ontvangen. Dit komt omdat de heiligheid geopenbaard op de Sinaï kwam door Gods openbaring aan het volk. Het volk zelf gaf de Tora niet. Aan de andere kant werd Jeruzalem heilig vanwege menselijk inspanning. Het waren mensen handen die de Heilige Tempels bouwden en de grond van Jeruzalem heilig maakte. Dit voegt toe aan de permanente heiligheid.

Koning David stichtte Jeruzalem

Koning David kocht het land voor de Heilige Tempel van de lokale inwoners omdat hij bewust was van de heiligheid van de plek. Hier was het uiteindelijk dat Abraham Izaäk bijna offerde. Op dezelfde plek had Jakob de droom van engelen op de ladder. De plek van de Tempel is een echte poort naar de Hemel.

Een aantal Bijbelverzen over Jeruzalem

Jeruzalem wordt vele malen in de Bijbel genoemd. Hieronder vindt u een aantal Bijbelverzen die handelen over Jeruzalem.

Psalm 137:5-6

Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete (mij) mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk,
als ik Jeruzalem niet verheft
boven mijn hoogste vreugde.


Jesaja 2,2-4

En het zal geschieden in het laatste der dagen.
(...) Want uit Sion zal de wet uitgaan
en des Heren woord uit Jeruzalem.
En Hij zal richten tussen volk en volk
en recht spreken over machtige natiën.
(...) geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen
en zij zullen de oorlog niet meer leren.


Psalm 87:1-3.5.7

Zijn stichting ligt op heilige bergen;
de Here heeft Sions poorten lief
boven alle woningen van Jakob.
Heerlijke dingen zijn van u te zeggen,
o gij stad Gods!
Ja, van Sion wordt gezegd:
Ieder van hen is in haar geboren
Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar.
En zij zingen bij reidans:
Al mijn bronnen zijn in u!


Jesaja 52:9-10

Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig,
puinhopen van Jeruzalem,
want de Here heeft zijn volk getroost,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Here heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volken
en alle einden der aarde zullen zien
het heil van onze God.


Jesaja 66:10

Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar,
gij allen die haar liefhebt.
Verblijdt u over haar met blijdschap,
gij allen die over haar treurt.
Joodse feestdagen: Jom Jeroesjalajiem

Joodse feestdagen: Jom Jeroesjalajiem

Jom Jeroesjalajiem is de dag waarop de herovering van Jeruzalem door de Israëliërs in 1967 (Zesdaagse Oorlog) herinnerd wordt. Het wordt elk jaar gevierd op 28 Ijar. Waarom is de viering zo belangrijk…

Jerusalem of Gold - gezongen door Ofra Haza

Jeroesjalajiem Sjel Zahav (Jeruzalem van Goud - Jerusalem Of Gold) is één van de mooiste nummers dat ooit is geschreven. De muziek werd gecomponeerd door Naomi Shemer in 1967. Ook de tekst is van haar…
Jeruzalem: de Joodse hoofdstad van Israël mijn kijk op

Jeruzalem: de Joodse hoofdstad van Israël

Jeruzalem is voor Joden uitermate belangrijk. Koning David maakte de stad destijds al tot hoofdstad van Israël. Nooit heeft een ander bestuur over Palestina Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. Het bestuu…
Joodse visie Israël  Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967

Joodse visie Israël Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967

In 1967-1969 schreef de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel het boek 'Israel, an echo of eternity'. In 1995 kwam de Nederlandse vertaling uit: 'Israël, een echo van eeuwigheid'. Dit boek geeft een…
Hoe Jeruzalem heilig werd voor moslims mijn kijk op

Hoe Jeruzalem heilig werd voor moslims

Jeruzalem staat vooral sinds 1967, toen Israël het oostelijke stadsdeel heroverde, in de schijnwerpers. Joden en moslims strijden om de stad. Voor Joden is de stad van religieus en politiek belang. Je…
Bezienswaardigheden in Jeruzalem (Israël) - Stad van Goud

Bezienswaardigheden in Jeruzalem (Israël) - Stad van Goud

Wanneer we kijken naar de geschiedenis van Jeruzalem dan zien we dat Jeruzalem hoofdzakelijk een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van het Jodendom. Zelfs wanneer Joden in ballingschap leven b…
Gepubliceerd door Etsel op 27-05-2009, laatst gewijzigd op 12-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!