Etsel » Specials » Jood zijn
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Joodse identiteit

Startpagina - Joodse identiteit Waarom is het zo belangrijk Joods te zijn? En wat betekent het om Joods te zijn? In de Nederlandse samenleving waar we tegenwoordig allemaal gelijk zijn, klinkt het misschien vreemd om de nadruk te leggen op het Jood-zijn. Waarom is dat zo belangrijk? Jood-zijn betekent meer dan alleen maar tot het Joodse volk behoren. Het betekent ook de wereld verbeteren en de Schepping van God af te ronden.
Deze special is gebaseerd op het boek "Anders dan anderen?" van Prager en Lepoff.

Hoe Joods te leven

Het Jodendom houdt zich veel bezig met de vraag 'hoe' als Jood te leven. Daarbij komen vragen aan de orde hoe zich in te zetten voor Israël, hoe mede-Joden te helpen, hoe vooroordelen te bestrijden, hoe de Joodse identiteit te bewaren, hoe de Joodse feestdagen te vieren, hoe de Sjabbat te houden, hoe bar of bat mitswa te vieren, etc.

Waarom zou je als Jood moeten leven?

Aan die 'hoe-vragen' gaat een noodzakelijk vraag vooraf: waarom zou je als Jood moeten leven? Wat betekent het om Joods te zijn? Die vraag is belangrijk omdat Joden altijd door niet-Joden geconfronteerd worden met hun Jood-zijn. Vaak is dit positief, maar even zo vaak is die confrontatie negatief. Als Jood moet je sterk in je schoenen staan om uit te leggen waarom je bijvoorbeeld 'uitverkoren' bent. En als je dat hebt uitgelegd moet je je ook nog eens verantwoorden voor de Israëlische politiek ten aan zien van de Palestijnen. Hoe kan het Joodse Volk die als voorbeeld voor de mensheid moet dienen zo omgaan met de Palestijnen? Het is dan een hele toer om dat mensen duidelijk te maken. Vooral omdat velen niet-Joden eigenlijk ook nog eens niet echt geïnteresseerd zijn in je antwoord. Je bent in hun ogen sowieso schuldig.

Om die reden durven veel Joden niet echt voor hun identiteit uit te komen. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Waarom? Dat wordt in de volgende serie artikelen uitgelegd. Ik heb hierbij o.a. gebruik gemaakt van het boek Anders dan anderen van Prager en Lepoff
Boekrecensie: Joods leven in Nederland  Van der Goot e.a recensie

Boekrecensie: Joods leven in Nederland Van der Goot e.a

Het boekje 'Joods leven in Nederland' (1986) is een verslag van een serie gesprekken die Yko van der Goot in 1982 met een aantal Nederlandse Joden voerde. Het ging hierbij om actuele aspecten die toen…
Boekrecensie: Joodse identiteit  Prof. dr. I.B.H. Abram recensie

Boekrecensie: Joodse identiteit Prof. dr. I.B.H. Abram

Over Joodse identiteit is altijd veel te doen. Prof. dr. I.B.H. Abram heeft er een boekje over geschreven. Hij definieert de Joodse identiteit in Nederland aan de hand van de combinatie van vijf facto…
God is de hoogste autoriteit - Joodse visie

God is de hoogste autoriteit - Joodse visie

Volgens het Jodendom is God de hoogste autoriteit. Hij staat boven alle mensen, volken en regeringen. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen God erkent als hoogste autoriteit en de wetten van God geh…
Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?

Het Jodendom is een systeem van wetten - Waarom belangrijk?

Veel mensen begrijpen niet waarom Joden de Wet (Tora) naleven. Ze denken dat Joden door het naleven van de wetten de liefde van God niet meer zien. Maar dat is een totaal verkeerde opvatting. De Tora…
Innerlijke strijd tussen goed en kwaad - Joodse visie

Innerlijke strijd tussen goed en kwaad - Joodse visie

In ieder mens zitten de krachten om te kiezen tussen goed en kwaad. In het het Hebreeuws heten deze krachten jetser hatov (goede scheppende kracht) en jetser hara (slechte scheppende kracht). De strij…
Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?

Is het mogelijk in God te geloven met zoveel lijden?

Mensen zijn snel geneigd om te zeggen dat God niet bestaat wanneer ze veel narigheid om hen heen zien. Maar dan zou je ook kunnen stellen dat God wel bestaat wanneer je goede dingen om je heen ziet ge…
Is het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visie

Is het universum toeval of zit God er achter? - Joodse visie

De discussie over het bestaan van God is al eeuwenoud. Het gaat over de vraag of het heelal ontworpen en geschapen is, of het dat een samenloop van omstandigheden is. Is God aan het werk of is er spra…

Joodse identiteit - Jood zijn: een voorspel Elie Wiesel

Veel Joden zijn bezig met hun Joodse identiteit. Dit geldt ook voor Elie Wiesel. Hij werd er al vanaf kinds af aan mee geconfronteerd. Jood zijn betekende voor hem de Wet gehoorzamen (kennen en niet v…
Joodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volk

Joodse identiteit: behoren tot Am Jisraeel / het Joodse volk

Het Joodse volk heet in het Hebreeuws 'Am Jisraeel'. De Joden werden na de ontvangst van de Tora een volk. Ze gingen in het land Kanaän wonen dat later meer bekendheid kreeg als Jehoeda (Judea). Hier…
Joodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volk

Joodse identiteit: Ontstaan van het Joodse volk

Het Joodse volk stamt af van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob en de aartsmoeders Sara, Rebekka, Rachel en Lea. Hun nakomelingen kwam ongeveer 3500 jaar gelden in Egypte terecht. Daar werden ze o…

Joodse identiteit: waarom wordt een Jood 'Jood' genoemd?

Er zijn vele namen die in het Jodendom gebruikte worden. Israël, Jacob, Efraïm, om er een paar te noemen. Maar waarom blijft de naam 'Jood' het meeste bij? Wat betekent de naam? De essentie van het Jo…
Joodse identiteit: Wat maakt een Jood echt Joods?

Joodse identiteit: Wat maakt een Jood echt Joods?

Het is lastig om te bepalen wie nu eigenlijk echt Joods is. Joods-zijn betekent meer dan alleen een Joodse moeder te hebben of de Joodse religie aan te hangen. Volgens Exodus 19:5-6 zijn Joden Joods o…

Mitswot: relatie mensen onderling en tussen mens en God

De belangrijkste doelstelling in het Jodendom is het scheppen van goede mensen en het creëren van een betere wereld. Dit kan door het naleven van de mitswot (Geboden) uit de Tora. Er zijn twee soorten…

Noachieden: het geheim van Joodse overleving - de Tora

Waar ligt het geheim van Joodse overleving? Hoe komt het dat het Joodse volk nooit verloren is gegaan? Het geheim is de Tora en de naleving van de mitswot. Sommige Joden dachten dat assimilatie missch…
Gepubliceerd door Etsel op 29-08-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Anders dan anderen? - Prager en Lepoff.
Schrijf mee!