Etsel » Specials » Joodse wijsheden
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Startpagina - Een bewust Joods leven leiden

Het leven is niet één dimensionaal. Het moet van alle kanten bestudeerd worden en van boven naar beneden en omgekeerd. Concentreer u op één onderwerp en zorg dat u daar expert in wordt. En zelfs als u andere onderwerpen bestudeert zorgt dan dat u uw specialiteit niet uit het oog verliest en probeer zaken met elkaar in verband te brengen zodat u een beter begrip kweekt voor uw specialiteit.

Een bewust leven leiden

Zeg tegen u zelf: "Het leven is een gelegenheid, ik wil mijn gedachten gebruiken en constant richting mijn doel werken." Betekent dit dat u een workaholic moet zijn? Nee, ook slapen en eten en het doen van oefeningen leiden tot uw doel. Relaxen is goed, maar het moet wel een richting hebben. Voor de televisie hangen levert niets op. Wees de hele dag bewust van wat u doet.

Een bewust leven leiden is een leven leiden met een ritme. Het menselijk lichaam houdt van patronen: dezelfde plek, hetzelfde tijdstip, dezelfde manier. Daarom kent het Jodendom ook vaste tijdstippen voor gebeden en studie. Ook het Joodse jaar kent vaste tijdstippen: een cyclus van steeds terugkerende feesten. De Sjabbat kent zijn vaste indeling, beginnend met het aansteken van de kaarsen, de dienst in de synagoge, het sjabbatsmaal, etc.
Joodse wijsheden 36: wat te doen tegen verveling - tips

Joodse wijsheden 36: wat te doen tegen verveling - tips

Het is een bekend verschijnsel: verveling. Vooral kinderen hebben er last van. Maar ook volwassenen vervelen zich regelmatig. Voor sommigen zien alle dagen er hetzelfde uit. Ze hebben alles al gehoord…
Joodse wijsheden 35: Omgaan met sociale druk

Joodse wijsheden 35: Omgaan met sociale druk

Het heeft weinig zin om uw hele leven bezig te zijn met het indruk maken op anderen. Eer najagen betekent dat u weinig zelfrespect hebt. Het is beter voor u zelf na te gaan wat betekenisvol in uw leve…
Joodse wijsheden 17: het controleren van fysiek genot

Joodse wijsheden 17: het controleren van fysiek genot

De fysieke wereld bestaat voor ons genot. Spirituele groei ontwikkelt zich door het omklemmen van de aardse wereld op een manier dat het verheffend is. Het fysieke genot hebben we nodig om van het lev…

Joodse wijsheden 19: de kunst van effectief converseren

Mensen zijn tegenwoordig drukker dan ooit. Er is nauwelijks tijd om te converseren. Heeft niemand meer tijd om te luisteren of te praten? De kunst is om effectief te converseren. Dit is de enige manie…
Joodse wijsheden 21: het overwinnen van frustraties

Joodse wijsheden 21: het overwinnen van frustraties

Accepteer frustraties als uitdagingen. Opgeven is toegeven aan de frustratie. Op een intellectueel niveau begrijpen we dat boosheid niet productief is. We bezitten de macht om onze emoties te controle…

Joodse wijsheden 34: Waardeer opbouwende kritiek

De meeste mensen zien kritiek als een persoonlijke aanval en gaan meteen in de verdediging. Maar dat is een slechte houding. Stel u voor dat u een topsporter bent. Wanneer uw coach kritiek geeft doet…

Joodse wijsheden 33: Volg het rechte pad van de Tora

Iedereen wil het goede doen. Maar als iedereen claimt het goede te doen, hoe weten we dan wat echt goed is? We hebben daarvoor ethische wetten nodig. En zelfs dat is niet voldoende omdat de omstandigh…

Joodse wijsheden 32: Kom uw verplichtingen na!

De meeste mensen streven plezier na. Ze zoeken het in hun carrière, vakanties, auto's, huizen, etc. Trouwen wordt lang uitgesteld omdat mensen bang zijn gebonden te zijn aan verantwoordelijkheden om k…
Joodse wijsheden 31: Hou van alle mensen

Joodse wijsheden 31: Hou van alle mensen

Er lopen zoveel mensen op de wereld dat je ze eigenlijk niet meer als bijzonder beschouwt. Toch is de mens de kroon der Schepping en heeft G'd ons geboden om van alle mensen te houden. Het is niet vol…

Joodse wijsheden 30: God liefhebben met heel uw hart en ziel

We kunnen veel geld, liefde en kracht hebben. Maar we worden pas echt gelukkig door contact met God. Momenten van ontzag bij een mooi stuk muziek, de geboorte van een baby, een zonsondergang kan een m…
Joodse wijsheden 29: liefde - geliefd zijn bij anderen

Joodse wijsheden 29: liefde - geliefd zijn bij anderen

Soms zeggen we: "Ik heb niemand nodig. Ik kan het zelf wel!" Maar het is nu eenmaal zo dat de mens diep van binnen geliefd wil worden. We hebben liefde nodig zoals zuurstof. Koning Salomo zei dat zoal…
Joodse wijsheden: laat vrienden je feedback geven

Joodse wijsheden: laat vrienden je feedback geven

Om de waarde van je ideeën te toetsen is het noodzakelijk dat vrienden je rechtstreekse en eerlijke feedback geven. We hebben echte vrienden nodig om plannen, gevoelens en ambities te bediscussiëren.…
Joodse wijsheden 37: beslissingen nemen

Joodse wijsheden 37: beslissingen nemen

Vaak wordt gedacht dat beslissingen nemen alleen maar gedaan wordt als er iets belangrijks op het spel staat. Maar feitelijk nemen we elk bewust moment een beslissing. De ene beslissing is uiteraard b…

Joodse wijsheden 48: gedachten ordenen helder denken

In je leven leer je heel veel dingen van verschillende aard. Lang niet alles is belangrijk. Maar het is uitermate frustrerend om juist de belangrijke zaken te vergeten. Om te voorkomen dat je belangri…

Joodse wijsheden 47: bekritiseer leraren/onderwijzers

Het is niet goed alles voor zoete koek aan te nemen. Wanneer een leraar een bepaalde theorie onderwijst dien je deze theorie kritisch te benaderen. Kan deze in de praktijk worden gebracht? Ook als de…

Joodse wijsheden 46: praktisch leren - rituelen

Het draait bij wijsheid om het leven beter te maken. Je kan filosofisch geweldige ideeën hebben maar als je ze niet in de praktijk brengt heb je er niets aan en is sprake van verspilling. Bovendien le…

Joodse wijsheden 45: leer om kennis te delen

Het is onjuist om kennis alleen voor jezelf op te doen. Kennis moet gedeeld worden. Niet alleen om anderen er een gunst mee te bewijzen maar ook jezelf. Om goed met anderen te communiceren moet je dui…

Joodse wijsheden 44: nieuwe ideeën ontwikkelen

Wanneer u nieuwe ideeën hoort moet u deze ontwikkelen en relevant maken voor uw eigen leven. Zoek alles tot op de bodem uit en probeer het geheel te begrijpen. Wanneer iets u niet duidelijk is moet u…

Joodse wijsheden 43: het analyseren van problemen

Vragen en antwoorden zijn de gereedschappen van het leven om duidelijkheid te krijgen. Alleen een dwaas durft geen vragen te stellen. Stel een goede vraag en je hebt de helft van het antwoord. Voor el…

Joodse wijsheden 42: een fascinerend leven leiden

Kinderen ervaren alles vol ontzag. Volwassen mensen hebben dit veel minder. Probeer toch gefascineerd te raken in de dingen die u onderneemt. Stel levensdoelen op en jaag ze na met ongekende fascinati…

Joodse wijsheden 41: innerlijke vrede innerlijke rust

Innerlijke vrede c.q. innerlijke rust staat los van de wereld om u heen. De wereld kan vredig zijn terwijl u brandt van woede. Omgekeerd kunt u innerlijke rust ervaren terwijl de wereld in brand staat…

Joodse wijsheden 39: behulpzaam, hulpvaardig, attent

Empathie voelen voor de ander is één. Een ander echt helpen om zijn leven te veranderen c.q. weer op de rails te zetten is twee. Om dit te kunnen is verantwoordelijkheid nodig. Om een goed mens te zij…

Joodse wijsheden 38: empathie - inlevingsvermogen

Veel mensen vinden het lastig zich in te leven in andere personen. Wanneer iemand depressief is lopen we daar liever voor weg. Toch is het betere de lasten te delen. Wanneer we in een menselijke werel…
Joodse wijsheden 28: vermijd arrogantie!

Joodse wijsheden 28: vermijd arrogantie!

Arrogantie belemmert spirituele groei. Om arrogantie te vermijden moet u een onderscheid maken tussen trots ("ik ben beter dan die andere persoon") en plezier ("ik ben niet beter, maar heb meer geluk"…
Joodse wijsheden 27: leer van fouten; voorkom herhaling

Joodse wijsheden 27: leer van fouten; voorkom herhaling

Bouw een hek om de 'gaten' in uw leven om er niet in te struikelen. Een hek zorgt voor bescherming. We maken allemaal fouten. Maar sommige mensen maken steeds weer opnieuw dezelfde fouten. Het leven i…
Joodse wijsheden 26: Hoe word ik gelukkig?

Joodse wijsheden 26: Hoe word ik gelukkig?

Hoe word ik gelukkig? Ieder mens wil gelukkig zijn. Maar ondanks dat velen van ons alles hebben zijn we nog steeds ongelukkig. Anderen hebben haast niets maar zijn toch totaal gelukkig. Er zijn vaardi…
Joodse wijsheden 8: leer hoe volledig te concentreren

Joodse wijsheden 8: leer hoe volledig te concentreren

Wanneer we ons totaal concentreren leren we intellectuele en emotionele zuiverheid te verkrijgen. We gebruiken slechts een klein deel van onze mentale capaciteit. Vaak zwerven onze gedachten ergens an…
Joodse wijsheden 7:vreugde geeft kracht,motivatie,vertrouwen

Joodse wijsheden 7:vreugde geeft kracht,motivatie,vertrouwen

Vreugde geeft u kracht, motivatie en vertrouwen om dingen te bereiken die anders moeilijk zijn. Vreugde is pure energie. Vreugde geeft u kracht en energie. Vreugde geeft u de juiste kick. Vreugde is e…
Joodse wijsheden: nederigheid is het ware charisma

Joodse wijsheden: nederigheid is het ware charisma

Nederigheid is geen minderwaardigheidscomplex. Het is het doen van het juiste en niet afhankelijk zijn van de opinies van anderen. Het charisma is met nederigheid (B'anava - in het Hebreeuws). De nede…
Joodse wijsheden 5: angst omzetten in positieve energie

Joodse wijsheden 5: angst omzetten in positieve energie

Angst is een slechte raadgever, zo luidt het gezegde. Toch kan de energie ervan gebruikt worden voor goede doeleinden. Angst voor de gevolgen van iets kan een grote motivator zijn om een karwei snel e…

Joodse wijsheden 4: ontzag voor God geeft positieve energie

Wanneer we geconfronteerd worden met een orkaan, de Grand Canyon of het heelal voelen we een enorm gevoel van ontzag. Eigenlijk kan ontzag in heel veel dingen en momenten gevonden worden. Dit gevoel g…

Joodse wijsheden 3: leer uzelf kennen - ken u ware ik

Neem eens de tijd om uzelf te leren kennen. Dat is beter dan te wachten op een crisis die de zaak forceert. Het begrijpen van uw hart is het begrijpen van uw innerlijke zelf. Als u uzelf niet kent lee…

Joodse wijsheden 2: leer hardop - articuleer uw principes

Het hardop articuleren van uw principes maakt de kloof tussen de ziel en de werkelijke wereld kleiner. Met andere woorden: U komt er achter of u werkelijk gelooft in wat u zegt. Hardop praten helpt u…
Joodse wijsheden: effectief luisteren en begrijpen

Joodse wijsheden: effectief luisteren en begrijpen

We hebben er allemaal wel eens last van. We denken dat we naar iemand zitten te luisteren maar met onze gedachten zitten we ergens anders. Effectief luisteren betekent: de woorden horen, het bericht b…
Joodse wijsheden 9: leer wijsheid van de wijze leraar

Joodse wijsheden 9: leer wijsheid van de wijze leraar

Een leerling krijgt eerste hand kennis door te kijken naar hoe een expert werkt. Zo is het ook met wijsheid. Leer het niet uit een boek maar leer het van een wijze leraar. Om over het leven te leren h…
Joodse wijsheden 11: geestelijk groeien door te onderwijzen

Joodse wijsheden 11: geestelijk groeien door te onderwijzen

Totdat u een idee deelt, blijft het deel uitmaken van uw verbeelding. Het overbrengen van het idee naar anderen maakt het werkelijk. Door een idee duidelijk te maken aan anderen wordt u gedwongen het…
Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Voor veel mensen is de Bijbel niet meer dan een gedateerd boek. Wie echter de Bijbel dagelijks bestudeert en vooral de Hebreeuwse tekst leest weet dat het boek het meest complete handboek is voor het…

Joodse wijsheden 25: weet wat uw plek is op aarde

Ieder persoon heeft een unieke bijdrage aan deze wereld. Het is belangrijk uit te zoeken wie u bent en hoe u past in Gods Grote Plan. Wees niet arrogant en denk dat u alles weet. Realiseer u zich dat…

Joodse wijsheden 24: geestelijk groeien door pijn

Pijn hoort onvermijdelijk bij het leven. Ren er niet voor weg. De sleutel tot succes is te leren hoe om te gaan met pijn en er geestelijk door te groeien. De tegenhanger van pijn is comfort. Comfort l…

Joodse wijsheden 23: het zoeken naar wijsheid

Er valt veel te leren in het leven. U kunt alles zelf uitzoeken, maar dit is dwaas en kost veel tijd. Wijsheid zult u na moeten jagen. Meer wijsheid betekent meer uit het leven halen. Wijsheid leert u…

Joodse wijsheden 22: leven met hart en ziel

De menselijke innerlijke strijd kent twee conflicterende neigingen: het goede doen of egoïstisch zijn. Wees bewust van deze innerlijke strijd en vergroot uw vermogen het goede te doen. Denk er elke da…
Joodse wijsheden 20: lachen is een diepe spirituele emotie

Joodse wijsheden 20: lachen is een diepe spirituele emotie

Lachen is een diepe spirituele emotie. Het Jodendom beschouwt lachen als zeer belangrijk. Niet voor niets zijn er veel Joodse komedianten. De grote Joodse wijze Rav begon zijn lessen altijd met een gr…
Joodse wijsheden 16: huwelijk en intimiteit

Joodse wijsheden 16: huwelijk en intimiteit

Intimiteit is zo'n sterke kracht dat het gecontroleerd dient te worden. Er zijn drie aspecten van intimiteit: positief (het lichaam produceert chemische energie op momenten van aantrekking); negatief…
Joodse wijsheden 15: zakelijke instinct voor zinvol leven

Joodse wijsheden 15: zakelijke instinct voor zinvol leven

Bij het doen van zaken op de markt moet een bedrijf maximaal efficiënt handelen. Ditzelfde principe kan toegepast worden op het persoonlijk en spiritueel leven. Waarom zouden we ons alleen op het geld…
Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor leven

Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor leven

De meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg Sinaï. In de Mondelinge Tora (Misjna, Talmoed) wordt uitgelegd hoe de 613 mitswo…
Joodse wijsheden: leef niet in een illusie

Joodse wijsheden: leef niet in een illusie

Veel mensen leven tegenwoordig in een illusie. Zij ontsnappen in een gefabriceerde wereld van een film of een virtuele realiteitservaring. Maar is niet de mooiste realiteit die juist werkelijk is? Is…
Gepubliceerd door Etsel op 15-02-2011, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!