Etsel » Specials » Kabbala de tanja
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - De Tanya (Kabbala)

Startpagina - De Tanya (Kabbala) De Tanya is een moessar boek voor de 'gewone' man. Dit in tegenstelling tot andere moessar boeken die zich richt op de rechtvaardige Jood (tzaddiek). De Tanya wordt door Chabad chassidiem (en anderen) dagelijks bestudeerd. Op de website van Chabad kunt u naar de Tanya luisteren, kijken en het boek lezen. Het is de bedoeling dat u dit iedere dag doet zodat u uw geest traint. In deze special wordt in het Nederlands uitgelegd wat de Tanya inhoudt en hoe deze bestudeerd moet worden.

Het boek De Tanya

De Tanya bestaat uit vijf delen:
  • Likutei Amarim, of Tanya, of Sefer shel Benonim - het boek van de Beinoniem (148 pagina's);
  • Sha'ar ha-Yichud veha-Emunah - Poort van Eenheid en Geloof (30 pagina's);
  • lgeret ha-Teshuvah - Epistel van Berouw (22 pagina's);
  • lgeret ha-Kodesh - Heilig Epistel (102 pagina's);
  • Kuntress Acharon - Laatste verhandeling (20 pagina's).

Het bestuderen van de Tanya

Het bestuderen van de Tanya is een lastige opgave en een lange weg. U zult elke dag hard moeten trainen om uw geest rijp te maken voor de Tanya. Maar als u deze weg aflegt bereikt u uw doel: "het kleven aan God". U zult merken dat het naleven van de geboden (de mitswot voor Joden en de Noachidische geboden voor niet-Joden) steeds makkelijker gaat. Het beste kunt u de inhoud van deze special combineren met de audio en video opnames op de Chabad website (tenminste als u Engels beheerst).lgeret ha-Teshuvahlgeret ha-Kodesh

Kuntress Acharon
Kabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke ziel

Kabbala - de Tanya: gewaden van de goddelijke ziel

In hoofdstuk 4 van de Tanya worden de gewaden van de goddelijke ziel besproken. Gedachte, spraak en handeling van de Tora en de mitswot zijn de gewaden die er voor zorgen dat de goddelijke ziel haar u…
Kabbala - de Tanya: intellect en emoties

Kabbala - de Tanya: intellect en emoties

In hoofdstuk 2 van de Tanya wordt de goddelijke ziel van de Jood als “deel van God” beschreven. De Jood is heilig vanaf zijn geboorte. In het derde hoofdstuk van de Tanya worden de “attributen” van de…
Kabbala - de Tanya: Goddelijke ziel van de Jood

Kabbala - de Tanya: Goddelijke ziel van de Jood

In het eerste hoofdstuk van de Tanya (Likutei Amariem) wordt de dierlijke ziel van de Jood besproken. Deze stamt af van de kelipa (schil). De dierlijke ziel is wel gerelateerd aan het kwade maar staat…
Kabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de Jood

Kabbala - de Tanya: Dierlijke ziel van de Jood

In het artikel 'Wat is een beinoni/tzaddiek?' (hoofdstuk 1 van de Tanya (Likutei Amariem)) wordt besproken dat de definitie van beinoni erg complex is. In dit artikel aandacht voor de dierlijke ziel v…
Kabbala - de Tanya: Wat is een beinoni/tzaddiek?

Kabbala - de Tanya: Wat is een beinoni/tzaddiek?

De Tanya opent met een serie citaten uit de Tora en stelt een aantal vragen met betrekking tot de bronteksten. De Alter Rebbe gaat vervolgens zijn thesis opbouwen. Hij structureert zijn werk als een u…
Kabbala - de Tanya: Noodzaak boek te schrijven

Kabbala - de Tanya: Noodzaak boek te schrijven

In het eerste deel van het voorwoord (een ander artikel) werd uitgelegd dat moreel onderwijs mondeling gegeven moet worden. In het tweede deel van het voorwoord (dit artikel) wordt uitgelegd waarom de…
Kabbala - de Tanya: Mondeling moreel onderwijs

Kabbala - de Tanya: Mondeling moreel onderwijs

Na de titelpagina en de goedkeuringen volgt het voorwoord van de Alter Rebbe. Dit voorwoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt uitgelegd dat het niet voldoende is om moreel onderwijs te…
Kabbala - de Tanya: Titelpagina - commentaar

Kabbala - de Tanya: Titelpagina - commentaar

Het bestuderen van de Tanya begint met de titelpagina. Hierin wordt de essentie van de Tanya weergegeven. Het vertelt o.a. dat de Tanya het Boek van de Beinoniem is geïnspireerd op de volgende boeken:…
Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemd

Kabbala - de Tanya: Het boek van de Beinoni genoemd

De Tanya is één van de grootste moessar boeken aller tijden. Hoewel Rabbijn Schneur Zalman het boek geschreven heeft voor een select gezelschap is het niet specifiek bedoeld voor bepaalde personen, ee…
Kabbala - de Tanya: Rabbijn Schneur Zalman

Kabbala - de Tanya: Rabbijn Schneur Zalman

Het boek 'De Tanya' is geschreven door Rabbijn Schneur Zalman van Liadi. Hij werd geboren op de 18de Elloel 5505 (1745) in de stad Liozna in Wit-Rusland. Zijn vader was Rabbijn Baruch, een afstammelin…
Kabbala - de Tanya: De Tanya en Chassidisme

Kabbala - de Tanya: De Tanya en Chassidisme

De Tanya is een klein spiritueel boek gebaseerd op de Kabbala en richt zich op het oplossen van problemen waar de menselijke ziel mee te maken krijgt. Het boekje is geschreven door Rabbijn Schneur Zal…
Gepubliceerd door Etsel op 02-10-2014, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Chabad website
Schrijf mee!