Etsel » Specials » Menachem mendel schneerson
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Startpagina - Zinvol leven - M. M. Schneerson - de Rebbe

Startpagina - Zinvol leven - M. M. Schneerson - de Rebbe Het is tijd om de kloof te dichten tussen het groeiende verlangen naar een spiritueel leven en de realiteit waar de moderne technologische, materiële samenleving ons voor stelt. Het Jodendom kan als geen ander deze kloof dichten. De Joodse religie vormt de oorsprong van de monotheïstische godsdienst. 'Hoor Israël, de Heer is onze G'd, de Heer is één'. Dit is de kern van het Jodendom. Vandaar uit wordt alles verklaard.

Zinvol leven volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson

Hoe getalenteerd, rijk of gelukkig we misschien ook zijn, er komt een moment waarop we verlangen naar inzicht in de diepere betekenis van ons bestaan. Er komen vragen aan de orde zoals: Hoe kan ik een waardevol leven leiden, werken, wonen, kinderen opvoeden, dienen, zorgen, communiceren, geloven? Wat is de betekenis van pijn en lijden? Hoe kan ik functioneren in de samenleving? Wat is de invloed van wetenschap en technologie op mijn leven? Wat is G'd? Wat is goed en kwaad? Met deze artikelen wil ik voorzichtig proberen mensen na te laten denken over de samenleving en G'd. Met deze artikelen wil ik voorzichtig proberen mensen na te laten denken over hun leven en wat verder reikt.
Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson recensie

Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson

Zinvol leven (1997) is een boek over de Joodse wijsheden van Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), die geestelijk leider was van de Chassidische Chabad- of Lubavitcherbeweging, een belangrijke…
Zinvol leven: goed en kwaad

Zinvol leven: goed en kwaad

De grootste strijd van de mensheid is die tussen goed en kwaad. We worden er allemaal mee geconfronteerd. We proberen goede werken te verrichten en onderrichten onze kinderen in deugdzaamheid en zedel…
Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van G'd. G'd is ongrijpbaar daarom is het geloof erin zo moeilijk. Toch is de vraag naar het bestaan van G'd al een eerste aanwijzing dat je in iets gelooft. De J…
Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Veel mensen zien G'd als een soort persoon. Kinderen zien Hem als een oude man met een lange witte baard. Volwassenen hebben een wat andere interpreatie. Maar iedereen lijkt zijn eigen persoonlijke G'…
Zinvol leven: rol van de overheid en het individu

Zinvol leven: rol van de overheid en het individu

Verantwoordelijkheid nemen moeten we allemaal. Maar niet iedereen lijkt daar goed in staat te zijn. Toch komt er een moment waarop we ons realiseren dat, als we niet de verantwoordelijkheid voor onsze…
Zinvol leven: dagbesteding, werk en productiviteit

Zinvol leven: dagbesteding, werk en productiviteit

Sommige mensen hebben het hartstikke druk en nauwelijks vrije tijd, behalve in de vakanties en zelfs dan zijn ze nog bezig met hun werk. Anderen vervelen zich te pletter en weten niet hoe een dag zinv…
Zinvol leven: gezondheid, depressie, lijden, dood

Zinvol leven: gezondheid, depressie, lijden, dood

Het lichaam is een verfijnd instrument dat als voertuig dient van de ziel. Als het lichaam niet goed functioneert dan kan het niet zijn doel naleven. Vandaar dat een gezond lichaam belangrijk is. Veel…
Zinvol leven: ouderdom en pensionering

Zinvol leven: ouderdom en pensionering

De meeste mensen gaan rond hun vijfenzestigste met pensioen. Ze vinden dat ze er recht op hebben omdat ze hard gewerkt hebben. Maar wat doet pensionering met de psyche? Hoe komt het dat de oude mens z…
Joods leven: gezinsleven - gezin is een microkosmos

Joods leven: gezinsleven - gezin is een microkosmos

Tegenwoordig is het gezin niet meer de hechte eenheid van de samenleving. We kennen tal van andere samenlevingsvormen. Volgens rebbe Menachem Mendel Schneerson is het huis en het gezin de meest duurza…
Zinvol leven: liefde en intimiteit

Zinvol leven: liefde en intimiteit

Eén van de meest gebruikte woorden is liefde, maar het is een raadsel wat het precies is. Het maakt deel uit van het menselijk leven, dat voor ons welbevinden onmisbaar is. Tegelijkertijd hebben we ge…
Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden

Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden

Veel mannen en vrouwen treden in het huwelijk. Het wordt gezien als een romantisch sprookje. Maar de werkelijkheid blijkt anders te zijn. Veel mensen weten dan ook niet wat een huwelijk precies inhoud…
Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs

Zinvol leven: kinderen, opvoeding en onderwijs

De kindertijd is voor velen misschien wel de mooiste tijd van zijn of haar leven. Het stelt ons in staat om zonder vooroordelen en zonder voorbehoud, te ontdekken. We voelen ons vrij zonder de sleur v…
Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Lichaam en ziel zijn twee tegengestelde krachten. Het lichaam trekt naar de stoffelijke aarde toe, terwijl de ziel naar de geestelijke hemel toe trekt. De kunst is om ze bij elkaar te brengen zodat ze…
Zinvol leven: wonderen en verlossing

Zinvol leven: wonderen en verlossing

Het lijkt erop dat in onze tijd geen wonderen meer plaatsvinden, terwijl er vroeger regelmatig wonderen plaatsvonden. Maar is dat wel zo? Volgens de Ba'al Sjem Tov ligt het verschil tussen een wonder…
Gepubliceerd door Etsel op 24-04-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
  • Zinvol leven - Menachem Mendel Schneerson
Schrijf mee!