Etsel » Specials » Synagoge
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

De synagoge - Beth HaKnesset: oorsprong en geschiedenis

De synagoge - Beth HaKnesset: oorsprong en geschiedenis Synagoge is de Griekse naam voor Beth HaKnesset, het huis van samenkomst. Men komt in de synagoge samen voor de godsdienstoefeningen en om te leren. Omdat leren een belangrijke plaats inneemt binnen het Jodendom wordt de synagoge ook wel in het Jiddisch sjoel (school) genoemd. Zo spreekt men van 'naar de sjoel gaan'. De plek waar men leert wordt beth hamidrash (leerzaal) genoemd. Een andere benaming voor synagoge is beth tefilla (huis van gebed).

Oorsprong en geschiedenis synagoge

Het is onduidelijk wat de oorsprong is van de synagoge. Binnen het Jodendom speelde de Tempel altijd een belangrijke rol. Na de verwoesting van de Tempel in 70 van de gewone jaartelling heeft de synagoge de plek van de Tempel min of meer ingenomen, voornamelijk wat godsdienstoefeningen betreft. Vanaf de eerste eeuw is de synagoge ook een belangrijke vergaderplaats geworden. Sommigen denken dat Psalm 74:8 er naar verwijst: "zij hebben alle vergaderplaatsen van God in het land verbrand.". De meesten werpen echter deze verwijzing.

Een betere verwijzing is Ezechiël 11:16: "een klein heiligdom". In Ezechiël wordt verschillende malen gesproken over een raad van oudsten die voor de profeet zat. Op basis hiervan vermoed men dat de synagoge tijdens de Babylonische ballingschap is ontstaan. Het is mogelijk dat de ballingen -waarschijnlijk op Sjabbat- bij elkaar kwamen om hun Heilige Geschriften te lezen en dat uit deze vergaderingen de synagoge is voortgekomen. Toch zijn er anderen die menen dat de synagoge ten tijde van de Eerste Tempelperiode is ontstaan. Maar daar is geen overtuigend bewijs voor.

Historisch staat in ieder geval wel vast dat tijdens de eerste eeuw de synagoge een algemeen ingeburgerde Joodse instelling was, die zeer centraal stond in het religieuze en ook sociale leven van de Joden, zowel in Israël als in de Diaspora.

Literaire bronnen

Belangrijke literaire bronnen zijn Philo (vermeldt dat in Alexandrië en Rome veel synagogen zijn), Flavius Josephus (noemt synagogen in Tiberias, Dora en Caesarea), de Talmoed (noemt de synagoge van de Alexandrijnen in Jeruzalem) en het Nieuwe Testament.

Archeologie

Ook de archeologie bevestigt het bestaan van synagogen voor de Tempelverwoesting in het jaar 70. Belangrijk is de ontdekking van een synagoge op Masada, de ruïne waar zich het bolwerk van het laatste Joodse verzet tegen de Romeinse overheersers bevond. In 73 viel Masada in handen van de Romeinen. Volgens professor Yigael Yadin is de ontdekking erg belangrijk geweest omdat daarvoor de oudste synagogen stamden uit de 2de en 3de eeuw van de gewone jaartelling. Het belang van deze synagoge is dat het stamt uit de tijd van vóór de verwoesting van de Tweede Tempel. Waarschijnlijk bestond de synagoge 80 jaar vóór de verwoesting van de Tweede Tempel.

Conclusie: kleine synagogen vóór de verwoesting van de Tweede Tempel

Op grond van de literaire bronnen en de archeologische opgravingen kan geconcludeerd worden dat op vele plaatsen -vooral in de grote steden- synagogen bestonden in de periode vóór de Tempelverwoesting. De synagogen waren erg klein. Daarom is het goed mogelijk dat in een stad als Jeruzalem een groot aantal synagogen aanwezig was in verschillende stadsdelen. Na de verwoesting van de Tweede Tempel nam de synagoge het middelpunt in van het Joodse leven.
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door…
Wat doet een chazan, een Joodse voorzanger, in de synagoge?

Wat doet een chazan, een Joodse voorzanger, in de synagoge?

Een chazan is een Joodse voorzanger in een synagoge. Met hem is de dienst vereenzelvigd. Een chazan wordt ook aangeduid als Sjeliach Tsibboer (afgezant van de gemeenschap). Omdat het ambt van chazan i…
Jodendom: Wat is een rabbijn, rav, rabban, rebbe?

Jodendom: Wat is een rabbijn, rav, rabban, rebbe?

Een Joodse geestelijke wordt rabbijn (ha-rav in het Hebreeuws) genoemd. Een rabbijn is een leraar van het Jodendom en gekwalificeerd om beslissingen te nemen conform de Joodse wet. De term rabbijn kom…
De synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de Tora

De synagoge: de gebedsdienst en het voorlezen uit de Tora

Het gebed is de dienst van het hart. Vaak doen we het privé maar in een gemeenschap is het beter. Vaak wordt tijdens het gebed van voren naar achteren bewogen. Naast de gebedsdienst vindt ook het voor…
De synagoge: interieur, belangrijke personen en boeken

De synagoge: interieur, belangrijke personen en boeken

De synagoge (sjoel) kent haar eigen specifieke interieur (aron-hakodesj, paroget, sefer-Tora, mappa, malboesj, amoed, biema, jad, neer-tamied), belangrijke personen (de rabbijn, de gazan, de koree, de…
De synagoge: bouwstijl, architectuur, inrichting en dienst

De synagoge: bouwstijl, architectuur, inrichting en dienst

Er is van oude synagogen niet veel bekend over de bouwstijl en architectuur. Men veronderstelt dat ze werden gebouwd volgens het model van de Tempel te Jeruzalem. De synagoge kent een aparte mannen- e…
Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Waarom bidden Joodse mannen en vrouwen apart?

Volgens de Talmoed hadden Sarai en Abram elk hun eigen 'kiroev-programma' om ieder tot het monotheïsme te bekeren. Sarai zorgde voor de vrouwen en Abram voor de mannen. Kennelijk verdraagt religie gee…
Gepubliceerd door Etsel op 25-12-2008, laatst gewijzigd op 15-01-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!