Etsel » Specials » Tempel
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - de Joodse Tempel

Startpagina - de Joodse Tempel Voor 830 jaar -vanaf 833 tot 423 voor de gewone jaartelling en opnieuw vanaf 349 voor tot 69 na de gewone jaartelling stond er een gebouw op een Jeruzalemse heuveltop dat diende als contact tussen hemel en aarde. Zo centraal was dit gebouw voor onze levens als Joden dat bijna tweederde van de mitswot gepaard gaan met zijn bestaan. Zijn vernietiging wordt beschouwd als de grootste tragedie in onze geschiedenis en de herbouw zal leiden tot Verlossing.

Altaar in de Tempel: plek waarop Abraham Izaäk vastbond

Maimonides schrijft: "De locatie van het Altaar (in de Heilige Tempel) wordt erg exact gedefinieerd....Het is een gemeenschappelijk gehouden traditie dat de plaats is waar David en Salomo het Altaar bouwden op de dorsvloer van Arona, de plaats waar Abraham een altaar bouwde en Izaäk erop vastbond; dit is waar Noach een altaar bouwde toen hij uit de Ark kwam; dit is waar Kaïn en Abel hun offers brachten; dit is waar Adam een korban offerde toen hij werd geschapen - en het is van deze plek waar de aarde werd geschapen...."

Driemaal per jaar een offer brengen in de Tempel

Hier kwamen we, drie keer per jaar -op Pesach, Sjavoeot en Soekot- om offers te brengen aan God en onszelf te brengen om te zien en gezien te worden door het gezicht van de Heer. Hier was de Goddelijke Aanwezigheid -dit was het archetype van de "woning voor God in de fysieke wereld" dat het doel is van de schepping.

Vernietiging van de Tempel; visioen van de Derde Tempel

De Chassidische meesters vertellen ons dat elk jaar op Sjabbat Chazon (sjabbat van visioen), zoals de sjabbat voorafgaande aan de negende Av, de dag dat we rouwen om de vernietiging van beide Tempels, wordt genoemd, we elk een visioen zien van de Derde Tempel. We zien het niet met onze fysieke ogen, maar onze zielen zien het, en worden bezield met de vaststelling en de kracht onze huidige staat van ballingschap (ook geestelijk) te breken en de Goddelijke aanwezigheid tot onze wereld te herstellen.

In deze special wil ik aangeven hoe de Tempel eruit zag.
Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor Joden

Waarom de Westelijke Muur in Jeruzalem heilig is voor Joden

De Klaagmuur in Jeruzalem is wereldberoemd. De Klaagmuur (Westelijke Muur) - in het Hebreeuws 'HaKotel'- is heilig voor Joden. De meeste mensen denken dat dat is omdat het restanten zijn van de Tweede…
De Joodse Tempelberg en de Tempel - een beschrijving

De Joodse Tempelberg en de Tempel - een beschrijving

De Tempelberg (Har Habayit) is de heiligste plaats voor de joden. Hier stond de Heilige Tempel die door Koning Salomo werd gebouwd om God te dienen. Hoe zag de Tempelberg er uit? En hoe zag de Tempel…
De Joodse Tempel: wat was de Joodse Heilige Tempel?

De Joodse Tempel: wat was de Joodse Heilige Tempel?

De Heilige Tempel (in het Hebreeuws Beit Hamikdash) was een grote met meerdere verdiepingen tellende bouwsel dat het kern van het Jodendom was, haar meest heilige plek, Het stond op de Berg Moria in J…
De betekenis van de Heilige Tempel voor de Joden

De betekenis van de Heilige Tempel voor de Joden

De Joodse Heilige Tempel bestaat al 2000 jaar niet meer. Toch staat de Tempel centraal in het Joodse denken. Aan het einde van de Jom Kippoer dienst en na afloop van de Seider op Pesach zingen de Jode…
Wat was de Mishkan (Tabernakel)  Exodus 25:8?

Wat was de Mishkan (Tabernakel) Exodus 25:8?

De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwezigheid woonde tijdens de reizen van de Joden door de woestijn. De Mishkan wordt…
Gepubliceerd door Etsel op 04-03-2009, laatst gewijzigd op 10-06-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Gkadey, Pixabay
Schrijf mee!