Etsel » Hoofdpagina » Welkom!
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL
ב"ה

Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus: https://www.jodendom-online.nl/


Laatste nieuws Israël/Jodendom (nieuwsoverzicht/nieuwsberichten Israël)

Achtergrondartikelen bij laatste nieuws Israël:

Maandag 3 augustus 2020 - IDF dwarsboomt infiltratiepoging langs de Syrische grens

Overzicht berichten Golan-Syrië-Libanon (Hezbollah, Iran en IS)

IDF dwarsboomt infiltratiepoging langs de Syrische grens
IDF-troepen hebben zondagavond vier terroristen geëlimineerd die probeerden explosieven aan de Israëlisch-Syrische grens te plaatsen. Een speciale troepenmacht van de Maglan-eenheid die in het zuidelijke Golan Heights-gebied opereert, nabij een militaire post, identificeerde een team van verschillende terroristen die explosieven plaatsten bij het grenshek. IDF-jagers en IDF-vliegtuigen schoten op de ploeg die vier terroristen telde en raakte hen. Er vielen geen slachtoffers onder de Israëlische strijdkrachten. "De strijdkrachten van het Noordelijk Commando zijn zeer alert en voorbereid op elk scenario. De IDF beschouwt het Syrische regime als verantwoordelijk voor alle acties die op zijn grondgebied worden ondernomen en staat geen enkele schending van de soevereiniteit van de staat Israël toe", benadrukte de IDF-woordvoerder. Het is onduidelijk of de poging van de terroristen om de explosieven te plaatsen werd uitgevoerd onder leiding van Hezbollah, die beloofde de dood van een van haar leden te wreken tijdens een luchtaanval in Syrië die aan Israël wordt toegeschreven.

Overzicht berichten Israël en Iran

  1. Iran treft agressieve Amerikaanse expert met symbolische sancties
Laatste nieuws Israël/VS - Iran: militaire confrontaties

Overzicht berichten Israël en Gaza (Hamas/Islamitische Jihad)

IDF valt Hamas-infrastructuur in Gaza aan
IDF-straaljagers en vliegtuigen vielen vannacht Hamas-terroristische doelen in Gaza aan. De luchtaanval was gericht op een productielocatie van beton die werd gebruikt om ondergrondse infrastructuur te graven, evenals een ondergrondse infrastructuur van Hamas. De eenheid van de IDF-woordvoerder zei dat de aanval was uitgevoerd als vergelding voor het raketvuur op Zuid-Israël op zondagavond.

Nieuwe artikelen van Etsel

Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel?  Joodse visie

Wat zijn engelen in de Joodse Bijbel? Joodse visie

In de Joodse Bijbel worden engelen talloze malen genoemd. Het begint al in het eerste boek Genesis wanneer een engel verschijnt als Abraham Izaäk wil offeren. In Jakobs dromen verschijnen ook engelen.…
Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Waarom draagt een Joodse bruid een sluier voor haar gezicht?

Rebecca was de eerste Bijbelse vrouw die een sluier droeg tijdens het huwelijk met Izaäk. Dat gebeurde nog voor het Joodse volk ontstond in de Sinaï. Later schreef de Misjna (voltooid in de tweede eeu…
Torastudie: Tora gaat begrip te boven  Numeri 19:2

Torastudie: Tora gaat begrip te boven Numeri 19:2

Parsha Choekat (Numeri 19:1-22:1) begint met het gebod van parah adumah (de rode vaars (kalf)) (Numeri 19:2), die wordt voorafgegaan door de verklaring Zot chukat haTora - "Dit is de choek van Tora".…
Tehilliem: Psalm 91  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 91 een Joodse uitleg

Psalm 91 inspireert de harten van de mensen om beschutting te zoeken onder de vleugels van de G'ddelijke Aanwezigheid. Het spreekt ook over de vier seizoenen van het jaar en hun respectievelijke bedie…
Wat was de Mishkan (Tabernakel)  Exodus 25:8?

Wat was de Mishkan (Tabernakel) Exodus 25:8?

De Tabernakel (Mishkan in het Hebreeuws) was volgens de Tora/Bijbel het tijdelijke heiligdom waarin de g'ddelijke aanwezigheid woonde tijdens de reizen van de Joden door de woestijn. De Mishkan wordt…
Tehilliem: Psalm 90  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 90 een Joodse uitleg

Koning David vond dit gebed in zijn huidige vorm - hij ontving een traditie die het aan Mozes toeschreef. De Midrasj schrijft de volgende elf psalmen, vanaf Psalm 90, toe aan Mozes (Rashi). - en nam h…
Tehilliem: Psalm 89  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 89 een Joodse uitleg

Psalm 89 spreekt over het koningschap van het Huis van David, de psalmist die klaagt dat het jarenlang uit de macht is gevallen, en G'ds verlatenheid en afwijzing van het Joodse volk. Het gaat over de…
Tehilliem: Psalm 88  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 88 een Joodse uitleg

De Psalmist huilt en klaagt bitter over de kwalen en het lijden van Israël gedurende ballingschap, wat hij in detail beschrijft. Deze generatie Joden heeft het in materieel opzicht veelal goed. Toch i…
Tehilliem: Psalm 87  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort…
Tehilliem: Psalm 86  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede…
Schrijf mee!