Etsel » Hoofdpagina » Welkom!
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël
ב"ה


Laatste nieuws Israël/Jodendom (nieuwsoverzicht/nieuwsberichten Israël)

Achtergrondartikelen bij laatste nieuws Israël (nieuwe ontwikkelingen worden dagelijks bijgehouden):

Overzicht antisemitische incidenten in 2020


Donderdag 28 mei 2020 - Rapport: Vorig jaar meer dan 2.000 antisemitische aanvallen in Duitsland

Overzicht berichten Holocaust en antisemitisme

Rapport: Vorig jaar meer dan 2.000 antisemitische aanvallen in Duitsland
Vorig jaar werden door de Duitse politie meer dan 2000 antisemitische incidenten geregistreerd, in een rapport dat volgende week zal verschijnen. De Duitse krant Welt am Sonntag merkte op dat Duitse experts op het gebied van racisme de opkomst van antisemitische aanvallen en racistische aanvallen in het algemeen de schuld geven van de perceptie dat het uiten van dergelijke overtuigingen sociaal aanvaardbaar is geworden.Woensdag 27 mei 2020 - Restaurants en bars gaan weer open na twee maanden inactiviteit

Overzicht berichten ziekten

Restaurants en bars gaan weer open na twee maanden inactiviteit
Na twee maanden inactiviteit als gevolg van coronavirus, zullen restaurants, bars en pubs, zwembaden, toeristische attracties en andere locaties woensdag in het hele land weer opengaan, als onderdeel van de versoepeling van de virusbeperkingen door de regering. Bedrijven die heropenen zullen zich moeten houden aan fysieke afstandsvereisten, hygiënevoorschriften inclusief maskers, duidelijke borden en markeringen voor sociale afstand in wachtrijen, klantenregulering en alle andere instructies die in de toekomst door het ministerie van Volksgezondheid worden gepubliceerd.

Het aantal door Israël bevestigde gevallen van coronavirus steeg tot 16.793
Het aantal door Israël bevestigde gevallen van coronavirus is gestegen tot 16.793, en er zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld, zei het ministerie van Volksgezondheid woensdag.

57 studenten, 6 stafleden van de centrale school in Israël geïsoleerd na blootstelling aan COVID-19
Ongeveer 57 studenten van het eerste tot en met het vierde leerjaar en zes personeelsleden van de Zofit School in de Drom HaSharon Regionale Raad gingen dinsdag in zelfisolatie nadat ze waren blootgesteld aan twee studenten die onlangs positief testten op coronavirus. De twee studenten lijken broers te zijn die COVID-19 hebben opgelopen van een familielid.

Stijging van het aantal geïsoleerde ouderen dat sterft zonder dat iemand het weet
Sinds vorig jaar is er een stijging van 33% in het aantal mensen zonder familie van wie de dood dagen of zelfs weken onopgemerkt bleef; fenomeen verergerde door coronavirusvergrendeling, met 59 lichamen ontdekt sinds begin 2020.

Overzicht berichten Israël en Iran

  1. De Iraanse president keurt het verbod op het gebruik van alle Israëlische producten goed
  2. VS beëindigen vrijstelling van sancties, waardoor enig werk op nucleaire locaties in Iran mogelijk wordt gemaakt
Laatste nieuws Israël/VS - Iran: militaire confrontaties

Overzicht berichten economie/financiën Israël

Coronavirus-crisis: 700 miljoen NIS-programma voor zakelijke steun
Om de industrie en het midden- en kleinbedrijf te helpen in de coronaviruscrisis, hebben de ministeries van Financiën en Economie en Industrie een programma voor economische bijstand opgesteld dat gericht is op het stimuleren van kleine en middelgrote ondernemingen en de industrie voor een bedrag van 700 miljoen NIS. Het programma omvat 310 miljoen NIS aan steun voor deelname aan aanpassingen in het bedrijfsleven in het licht van de impact van het coronavirus, zoals fysieke aanpassingen, online handel en geavanceerde productie-integratie in de industrie.

Overzicht berichten Israël/Palestijnse gebieden

IDF-functionarissen waarschuwen voor 'terreurgolf' door annexatieplannen
De voorgenomen annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever kan mogelijk leiden tot een golf van geweld en aanslagen. Generaal-majoor Kamil Abu-Rukun, de Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT) van het Israelische leger, zou volgens radiostation Galatz achter gesloten deuren hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van het beëindigen van de veiligheidssamenwerking door de Palestijnse Autoriteit (PA). Het Palestijnse bestuur dreigde vorige week deze samenwerking op te zeggen vanwege de lonkende annexatie, en lijkt nu ook echt de daad bij het woord te gaan voegen. Lees verder: https://www.cidi.nl/idf-liaison-waarschuwt-voor-terreurgolf-door-annexatieplannen/

Overzicht berichten Joodse wereld (Diaspora)

De opperrabbijnen van de wereld roepen Joden op om verschillen opzij te zetten voor Sjavoeot
De opperrabbijnen van de wereld hebben zich verenigd in een ongekende oproep aan Joodse gemeenschappen over de hele wereld om hun verschillen opzij te zetten en zich te verenigen ter ere van het aanstaande festival van Sjavoeot, en als erkenning voor de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee gemeenschappen in de nasleep van Covid 19 zijn geconfronteerd. Een gezamenlijke brief ondertekend door zeven opperrabbijnen van over de hele wereld moedigt individuen aan om “zeer praktische stappen” te nemen om samen met anderen bestaande breuken en verdeeldheid te genezen. 'Als u zich in een situatie van conflict, spanning, wrok of boosheid met een ander bevindt', zegt de brief, 'neem dan contact met hen op om de kwestie vreedzaam op te lossen. Als u iemand kent met een soortgelijke strijd, moedig hem dan aan hetzelfde te doen.' Het initiatief haalt zijn inspiratie uit de eenheid die heerste onder het Joodse volk toen ze aan de voet van de berg Sinaï stonden om de Tora te ontvangen. "Onze wijzen beschrijven het Joodse volk op dit verheven moment als" als één persoon met één hart ", legt de Russische opperrabbijn Berel Lazar uit. "In de aanloop naar Sjavoeot roepen we Joden overal op om al het mogelijke te doen om terug te keren naar deze staat van volledige eenheid." Het initiatief komt nu de wereld de grootste wereldwijde crisis in decennia blijft doorstaan. "De Covid-19-crisis heeft vele dimensies - medisch en financieel, maar ook sociaal en spiritueel", zegt de Zuid-Afrikaanse opperrabbijn Dr. Warren Goldstein. "Dit zijn uitdagingen waar we allemaal voor staan, ongeacht wie we zijn of waar we vandaan komen, en we zagen het als een cruciale tijd voor Joden over de hele wereld om onze verschillen opzij te zetten en conflicten te overwinnen, zowel gemeenschappelijke als persoonlijke." Hij benadrukt dat Joodse eenheid geen abstract idee is - dat het gezamenlijke actie vereist. 'Het idee hier is dat eenheid geen zelfstandig naamwoord is - het is een werkwoord; het is niet iets waar we het gewoon over hebben - het is iets dat we doen. Als we onze verschillen willen oplossen en echte harmonie met onze medemens willen creëren, moeten we van vrede houden - en die praktisch nastreven.' Rabbi Goldstein gelooft dat de tijd rijp is voor deze vredesinspanningen. "In onze respectievelijke posities als opperrabbijnen over de hele wereld roepen we nederig Joden overal op om dit unieke moment in de geschiedenis te grijpen om de Joodse eenheid en saamhorigheid op alle mogelijke manieren te versterken." 'In de verdienste van onze samenwerking', zegt rabbi Lazar tot slot, 'mogen we eenieder van ons en de hele wereld tot hemelse zegen brengen voor gezondheid en genezing, en voor de ultieme zegen van iedereen - de laatste verlossing van de hele mensheid.'

Nieuwe artikelen van Etsel

Tehilliem: Psalm 89 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 89 – een Joodse uitleg

Psalm 89 spreekt over het koningschap van het Huis van David, de psalmist die klaagt dat het jarenlang uit de macht is gevallen, en G'ds verlatenheid en afwijzing van het Joodse volk. Het gaat over de…
Tehilliem: Psalm 88 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 88 – een Joodse uitleg

De Psalmist huilt en klaagt bitter over de kwalen en het lijden van Israël gedurende ballingschap, wat hij in detail beschrijft. Deze generatie Joden heeft het in materieel opzicht veelal goed. Toch i…
Tehilliem: Psalm 87 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 – een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort…
Tehilliem: Psalm 86 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 – een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede…
Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 – een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod…
Wat je kan doen voor personen in quarantaine – Joodse visie

Wat je kan doen voor personen in quarantaine – Joodse visie

Anno 2020 wordt de wereld geteisterd door het coronavirus. Omdat er nog geen vaccin is moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden om elkaar niet te besmetten. Degenen die al wel besmet zijn moe…
Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 84 – een Joodse uitleg

In deze psalm van gebeden en smeekbeden rouwt de psalmist bitter over de verwoesting van de tempel vanuit de diepten van zijn hart, en spreekt over de vele zegeningen die zullen worden gerealiseerd bi…
Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 83 – een Joodse uitleg

Een gebed betreffende de oorlogen tegen Israël in de dagen van Josafat (Jehosafat), toen de naties zich tegen Israël verzetten. De Psalmist laat zien dat het ultieme verlangen van deze aanvallers niet…
Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 – een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev…
Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 – een Joodse uitleg

Psalm 81 - enkele verzen - werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem…
Schrijf mee!