Etsel » Kunst en Cultuur: Pagina 9
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 81 - 90 van 170 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Joden in Nederland: 1516-1621  christelijke visies op Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 christelijke visies op Joden

Begin van de zeventiende eeuw bestaan vier verschillende houdingen tegenover Joden in Nederland: de Gereformeerde Kerk, de Nadere Reformatie, Hugo de Groot, en het Amsterdamse stadsbestuur. Die van he… Geschiedenis, Joods Nederland, 27-02-2014
Joden in Nederland: 1516-1621  Heilige Roomse Rijk

Joden in Nederland: 1516-1621 Heilige Roomse Rijk

In de eerste helft van de zestiende eeuw stonden de meeste gewesten van de Lage Landen onder het landsheerlijke gezag van Karel V. In 1519 werd hij keizer van het Heilige Roomse Rijk. Joden waren onde… Geschiedenis, Joods Nederland, 27-01-2014
Joden in Nederland: 1516-1621  Sefardische Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 Sefardische Joden

In 1492 stelde de Spaanse koning, Ferdinand II van Aragon, de Joden voor de keus of Spanje te verlaten of zich te bekeren tot het christendom. Een eeuw eerder hadden veel Joden zich onder dwang bekeer… Geschiedenis, Joods Nederland, 10-02-2014
Joden in Nederland: Middeleeuwen  christelijke Jodenhaat

Joden in Nederland: Middeleeuwen christelijke Jodenhaat

Het is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk had dit te maken met Jodenhaat in Duitsland dat leidde tot massale verdrijvingen.… Geschiedenis, Joods Nederland, 26-01-2014
Joden in Nederland: Middeleeuwen  eerste Joden

Joden in Nederland: Middeleeuwen eerste Joden

Aan de hand van het boek 'Geschiedenis van de Joden in Nederland' willen we een globaal overzicht geven van de Middeleeuwen toen Joden zich voor het eerst in de Lage landen gingen vestigen. Waarschijn… Geschiedenis, Joods Nederland, 25-01-2014
Joden in Nederland: Middeleeuwen  Jodenvervolgingen

Joden in Nederland: Middeleeuwen Jodenvervolgingen

Toen West-Europa getroffen werd door de Zwarte Dood zagen de bewoners dat eerst als straf van God vanwege de zonden van de mensen. Spoedig kwamen ze met een nieuwe verklaring: een samenzwering tegen d… Geschiedenis, Joods Nederland, 25-01-2014
Joden in Nederland: Republiek - Joodse infrastructuur

Joden in Nederland: Republiek - Joodse infrastructuur

De Sefardische en Ashkenazische Joden in Nederland moesten vanuit het niets een organisatorische infrastructuur opbouwen. De meerderheid van de Joodse immigranten behoorden tot de categorie 'nieuwe Jo… Geschiedenis, Joods Nederland, 07-10-2014
Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

In 1639 stichtten de Sefardische Joden een gemeenschappelijke gemeente met de naam Talmoed Tora. De organisatie en de werkwijze waren dezelfde als in Venetië. Men kwam samen in de synagoge van Beth Is… Geschiedenis, Joods Nederland, 12-10-2014
Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Tussen 1650 en 1750 was Amsterdam het voornaamste centrum van de Hebreeuwse boekdrukkunst. Joodse ondernemers vestigden zich in de Nederlanden om boeken te drukken voor de Joodse wereldmarkt. Tientall… Geschiedenis, Joods Nederland, 21-11-2014
Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden  1595-1648

Joden in Nederland: Verenigde Nederlanden 1595-1648

De plaats van de Nederlandse Joden in de zeventiende en achttiende eeuw was op veel punten atypisch voor de Joodse geschiedenis in bredere zin. De unieke positie leidde ertoe dat de Joodse bevolking -… Geschiedenis, Joods Nederland, 27-02-2014
Schrijf mee!