Etsel » Mens en Gezondheid: Pagina 8
Laatste nieuws Israël/Joden/Noachieden/Antisemitisme
Artikelen 71 - 80 van 189 in de rubriek Mens en Gezondheid

Mens en Gezondheid

Joods medische ethiek: klonen menselijke embryo's

Joods medische ethiek: klonen menselijke embryo's

Klonen van menselijke embryo's ondervindt veel weerstand. Het begon allemaal met het klonen van het schaap 'Dolly' dat een exacte kopie was van haar moeder. Ook dit veroorzaakte veel weerstand omdat h… Diversen, Joods medische ethiek, 24-04-2012
Joods medische ethiek: medische gegevens en beroepsgeheim

Joods medische ethiek: medische gegevens en beroepsgeheim

Bescherming van medische gegevens en beroepsgeheim zijn in ons informatietijdperk voor veel mensen erg belangrijk geworden. Met de komst van het elektronisch patiëntendossier, waarvan beweerd wordt da… Diversen, Joods medische ethiek, 05-12-2008

Joods medische ethiek: menselijke waardigheid

Menselijke waardigheid, in het Hebreeuws 'kevod haberijot', vormt de uitgangspositie van veel denken en handelen in de medische wereld. Medici hebben als taak de lichamelijke integriteit te herstellen… Diversen, Joods medische ethiek, 12-06-2009
Joods medische ethiek: plastische en cosmetische chirurgie

Joods medische ethiek: plastische en cosmetische chirurgie

Wanneer we spreken over plastische chirurgie bedoelen we dat weefseldefecten hersteld worden voor zowel de vorm als de functie. Onder cosmetische chirurgie verstaan we het wijzigen van anatomische toe… Diversen, Joods medische ethiek, 09-11-2008
Joods medische ethiek: staken van artsen en verplegers

Joods medische ethiek: staken van artsen en verplegers

In Nederland bestaat het stakingsrecht. Ook voor artsen is het wettelijk niet verboden te staken. Toch wordt volledig staken in medische kring als onethisch gezien. De enige middelen die men hanteert… Diversen, Joods medische ethiek, 04-12-2008
Joods medische ethiek: transseksuele chirurgie

Joods medische ethiek: transseksuele chirurgie

Transseksuelen zijn mensen die het gevoel hebben in een verkeerd lichaam te zitten. Het schijnt bij mannen vaker voor te komen dan bij vrouwen. Dit komt omdat mannelijke seksualiteit gecompliceerder i… Seksualiteit, Joods medische ethiek, 28-10-2007
Joods medische ethiek: verbod dode lichaam te balsemen

Joods medische ethiek: verbod dode lichaam te balsemen

Balsemen is een behandeling van het lichaam om ontbinding uit te stellen of te voorkomen. De idee dat balsemen het lichaam in staat houdt is slecht illusoir. Het creëert een illusie van leven en verhi… Diversen, Joods medische ethiek, 19-12-2008
Joods medische ethiek: wanneer is iemand dood

Joods medische ethiek: wanneer is iemand dood

Wanneer is iemand dood? Dit is zelfs met de modernste technieken moeilijk vast te stellen. In Nederland is iemand overleden wanneer er sprake is van totale hersendood. In het Jodendom wordt hier wat a… Diversen, Joods medische ethiek, 15-12-2008
Joods medische ethiek: ziekenbezoek - bikoer choliem

Joods medische ethiek: ziekenbezoek - bikoer choliem

In het Jodendom wordt het bezoeken van zieken als een plicht gezien. Het is tevens een vorm van het volgen van Gods wegen: 'Uw God zult u nawandelen'. Dit is moeilijk, maar toch moet men trachten God… Spiritueel, Joods medische ethiek, 24-12-2007
Joodse meditatie als alternatief voor yoga

Joodse meditatie als alternatief voor yoga

Yoga is razend populair over de hele wereld. En voor velen helpt het met flexibiliteit, houding, balans en ontspanning. Joden moeten er echter voor zorgen dat hun gedachten, spraak en handelingen koos… Spiritueel, 25-04-2018
Schrijf mee!