Etsel » Mens en Samenleving: Pagina 3
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 21 - 30 van 813 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Bijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriften

Bijbel (Tenach) - Geniza & Belangrijke handschriften

De Tora is altijd het middelpunt geweest in het religieuze leven van het volk Israël. De Tora wordt geschreven op een rol en heet de Heilige Wetsrol. Het is gemaakt van perkament. De schrijver schrijf… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 29-09-2007
Bijbel (Tenach) - Halacha & Haggada

Bijbel (Tenach) - Halacha & Haggada

De Bijbel is de bron en uitgangspunt van het Jodendom. In de loop der eeuwen is er enorme Joodse literatuur ontstaan die voornamelijk gebaseerd is op zowel de Geschreven als Mondelinge Tora (de vijf b… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 18-11-2008
Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

De Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelboeken. In de loop der eeuwen ging de benaming "Tora" in algemene zin alle Bijbelb… Religie, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-09-2007
Birkat HaChama: God prijzen voor de zon

Birkat HaChama: God prijzen voor de zon

Elke 28 jaar wordt God geprezen voor de schepping van de zon die het leven op aarde mogelijk maakt. In de Talmoed (Brachot 59) staat: Hij die de zon ziet op haar jaargetijde, de maan op haar sterkte,… Religie, Jodendom, 12-04-2009
Breslov Chassidisch Jodendom

Breslov Chassidisch Jodendom

Breslov is een tak van het Chassidische Jodendom gesticht door Rebbe Nachman van Breslov (1772-1810), aan achterkleinzoon van de Baal Shem Tov, stichter van het Chassidisme. Zijn aanhangers streven na… Religie, Chassidisme, 20-12-2007
Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

De Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische kracht in het tegenwoordige Jodendom. De beweging kent vele aanhangers. Het is 250 ja… Religie, Chassidisme, 03-12-2007
Chassidische dynastieën

Chassidische dynastieën

Een Chassidische dynastie is een dynastie van Chassidische spirituele leiders die bekend staan als rebbe. Ze hebben ieder hun eigen kenmerken. Hier volgt een overzicht van de grote en de kleine dynast… Sociaal cultureel, Chassidisme, 20-12-2007
Cultuur Israël: Belangrijke feiten over Israël

Cultuur Israël: Belangrijke feiten over Israël

Het kleine land Israël krijgt veel belangstelling in de media. Dat betreft voornamelijk de politieke situatie. Veel mensen kennen echter niet de belangrijkste feiten van het land op cultureel gebied.… Sociaal cultureel, Israël cultuur, 04-09-2011
Cultuur Israël: Gezinsleven, groepsvorming, omgang

Cultuur Israël: Gezinsleven, groepsvorming, omgang

Wanneer we kijken naar het gezinsleven, groepsvorming en omgang met elkaar dan blijkt Israël behoorlijk traditioneel te zijn. In een diverse samenleving als de Israëlische is het natuurlijk lastig om… Sociaal cultureel, Israël cultuur, 10-10-2011
Cultuur Israël: Het dagelijks leven in Israël

Cultuur Israël: Het dagelijks leven in Israël

Het dagelijks leven in Israël betreft woningen en het wonen, de doordeweekse werkzaamheden, onderwijs, sport en ontspanning. U zult merken dat het dagelijks leven in Israël veel overeenkomsten heeft m… Sociaal cultureel, Israël cultuur, 26-10-2011
Schrijf mee!