Etsel » Specials » Specials: Pagina 4
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL
Specials 31 - 40 van 62

Specials van Etsel

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden)

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden)

Doel van deze special is om duidelijkheid te verschaffen wat God van de mens verlangt: de schepping vervolmaken c.q. de wereld tot een 'woning' voor God maken. De enige manier waarop dit kan is door G…
Startpagina - Jodendom en Maatschappij

Startpagina - Jodendom en Maatschappij

In 1996 is Rabbijn mr. drs. R. Evers met het boek 'Oude wijn in nieuwe zakken' gekomen. Hierin behandelt hij actuele thema's vanuit Joods perspectief. Een aantal van zijn onderwerpen zullen in deze sp…
Startpagina - Jodendom en voeding (koshere huishouding)

Startpagina - Jodendom en voeding (koshere huishouding)

Aan de hand van het boek 'Aan tafel bij bij de rabbijn' van Rabbijn mr. drs. Evers en drs. L. Mock wil ik deze special wijden aan de algemene kijk van het Jodendom op voeding. Aan de orde komen die vi…
Startpagina - Jodendom: achtergrondartikelen

Startpagina - Jodendom: achtergrondartikelen

In deze special komen tal van religieuze zaken aan de orde die bekeken worden in het licht van de Joodse optiek. Hoe wordt in het Jodendom aangekeken tegen zaken, zoals het leven, de dood, de besnijde…
Startpagina - Jodendom: Joodse feestdagen/Shabbat

Startpagina - Jodendom: Joodse feestdagen/Shabbat

De Joodse feestdagen en de Shabbat zijn niet alleen populair bij het Joodse volk maar ook bij veel niet-Joden. De Joodse feesten kunnen echter alleen volgens de Joodse traditie gevierd worden. We prob…
Startpagina - Jodendom: Torastudie

Startpagina - Jodendom: Torastudie

Torastudie is de belangrijkste plicht die Joden na moeten komen. Voor niet-Joden is Torastudie niet verplicht maar is wel handig om de Noachidische geboden goed na te kunnen leven. De Tora bestaat zow…
Startpagina - Jodenhaat/antisemitisme

Startpagina - Jodenhaat/antisemitisme

Ja, waarom is er eigenlijk Jodenhaat? Hoe komt het dat één volk op aarde zo intens gehaat wordt door vele anderen? En helaas blijft het niet bij haat alleen. Veelal zijn Joden vervolgd en uitgemoord.…
Startpagina - Joods huwelijk en gezinsleven

Startpagina - Joods huwelijk en gezinsleven

Het gezinsleven speelt een belangrijke rol binnen het Jodendom. Het gezin vormt een microkosmos. Het gezin wordt ook gezien als de hoeksteen van de samenleving. Een samenleving kan alleen goed functio…
Startpagina - Joods medische ethiek

Startpagina - Joods medische ethiek

Het lichaam moet in goede staat zijn om de taak van de ziel in de stoffelijke wereld te vervullen. Hierbij is de rol van de arts zeer belangrijk: hij moet zieke mensen genezen. Zo kan het lichaam onts…
Startpagina - Joods Nederland

Startpagina - Joods Nederland

Algemene informatie over Joods Nederland. Meer dan 100.000 Nederlandse Joden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Momenteel wonen er tussen de 30.000-50.000 Joden in Nederland. Zij hebben Jo…
Schrijf mee!