Etsel » Specials » Chassidisme
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Chassidisme

Startpagina - Chassidisme De Chassidische beweging begon in de jaren 1700 in Oost-Europa. Dit was een reactie op de 'gewone' orthodoxie die het Jodendom meer voor zichzelf hield in plaats van de massa. De stichter van het Chassidisme was Rabbi Israël Baal Shem Tov (de 'Besht'). Hij was een groot geleerde en mysticus die zich wijdde aan zowel het geopenbaarde aspect van de Tora, als het verborgen, innerlijke aspect van de Tora.

Chassidiem en Mitnagdiem

Aanvankelijk was er een scheiding tussen de Chassidiem en haar tegenstanders, de Mitnagdiem. De tegenstanders dachten dat het Chassidisme meer nadruk legde op het gebed in plaats van de wetten. En men vreesde dat het een Messiaanse beweging zou zijn. Maar binnen twee generaties was de kloof gedicht (ze hebben elkaar beïnvloed), hoewel in Israël nog verschillen van mening bestaan.

De Chassidiem onderscheiden zich momenteel van de andere orthodoxe Joden door hun toewijding aan een Rebbe, hun kleding en grotere studie van de verborgen Tora (de Kabbala).

Er bestaan verschillende groeperingen. De belangrijkste zullen in deze special worden behandeld, te weten: Breslov, Chabad, en Satmar.
Satmar Chassidisch Jodendom

Satmar Chassidisch Jodendom

De Satmar (Satmar Chassidiem) is een Chassidische gemeenschap die ontstaan is in Hongarije en werd op gericht door Rebbe Yoel Teitelbaum (1887-1979), die de officiële rabbi was van de stad Satu Mare i…
Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson recensie

Boekrecensie: Zinvol leven - Rebbe M. M. Schneerson

Zinvol leven (1997) is een boek over de Joodse wijsheden van Rebbe Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), die geestelijk leider was van de Chassidische Chabad- of Lubavitcherbeweging, een belangrijke…
Wat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leider

Wat is een tsaddiek? Heilige en mystieke Joodse leider

Het chassidisme is groot geworden dankzij de tsaddiekiem (heiligen en mystici). Naast de Baal Shem Tov was zijn leerling Dov Baer van Meseritz actief. Deze zond afgezanten door heel Oekraïne en verspr…
Geschiedenis Jodendom: Het chassidisme

Geschiedenis Jodendom: Het chassidisme

In het midden van de 18de eeuw ontstond in de Oekraïne het chassidisme. Het was geen revolutionaire beweging. Het trachtte de wetsvoorschriften van het rabbijnse Jodendom nog strikter na te leven. Daa…
Boekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie Wiesel recensie

Boekrecensie: De wanhoop verdreven - Elie Wiesel

De titel van het boek 'De wanhoop verdreven' van Elie Wiesel is een zeer toepasselijke. Het boek handelt over de periode van de achttiende eeuw in Midden-Europa waarbij de Joden bijna verpletterd werd…
Boekrecensie: Chassidisme - Sjef Laenen recensie

Boekrecensie: Chassidisme - Sjef Laenen

In het boek chassidisme wordt door drs. J.H. (Sjef) Laenen een beschrijving gegeven van het chassidisme, een charedische ('ultra-orthodoxe') stroming binnen het Jodendom. Binnen het chassidisme speelt…
Chassidische dynastieën

Chassidische dynastieën

Een Chassidische dynastie is een dynastie van Chassidische spirituele leiders die bekend staan als rebbe. Ze hebben ieder hun eigen kenmerken. Hier volgt een overzicht van de grote en de kleine dynast…
Breslov Chassidisch Jodendom

Breslov Chassidisch Jodendom

Breslov is een tak van het Chassidische Jodendom gesticht door Rebbe Nachman van Breslov (1772-1810), aan achterkleinzoon van de Baal Shem Tov, stichter van het Chassidisme. Zijn aanhangers streven na…
Jodendom: Stichting van het Chassidisme

Jodendom: Stichting van het Chassidisme

In 1734 (Joodse jaar 5494) werd door de Baal Shem Tov het Chassidisme gesticht. In die dagen was de leer van de Tora het enige pad van het Jodendom en de ongeletterde en niet-geschoolde Joden werden a…
Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

Chabad-Lubavitcher Chassidisch Jodendom

De Chabad-Lubavitch is een filosofie, een beweging en een organisatie. Het wordt beschouwd als de meest dynamische kracht in het tegenwoordige Jodendom. De beweging kent vele aanhangers. Het is 250 ja…
Baal Shem Tov - 1760-2020 - sterfdag 260 jaar geleden

Baal Shem Tov - 1760-2020 - sterfdag 260 jaar geleden

Israel Baal Shem Tov werd geboren op 18 Eloel 5458 (joodse jaartelling) in de kleine stad Okup in de Oekraïne. Hij overleed in 5520 (1760). De naam 'Baal Shem Tov' betekent 'de meester van de Naam'. D…
Boekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël Meijers recensie

Boekrecensie: De revolutie der vromen - Daniël Meijers

De revolutie der vromen (1989) gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van het chassidisme. Het behandelt de institutionele geschiedenis van deze stroming binnen het Joodse geloof en beschrijft de r…
Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

Wat is Jiddisch? Voertaal van ongeveer 600.000 Joden

In een groot deel van het laatste millennium spraken Ashkenazische Joden in Midden- en Oost-Europa Jiddisch (“Joods”). Deze taal is een mix van oud Duits, Hebreeuws, Aramees en Slavische talen. Het wo…
Gepubliceerd door Etsel op 05-07-2010, laatst gewijzigd op 05-02-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
Schrijf mee!