Etsel » Specials » Doel van het leven
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Wat is het doel van het leven? - Het dienen van God

Wat is het doel van het leven? - Het dienen van God Eigenlijk is het antwoord op de vraag wat het doel is van het leven heel erg eenvoudig, namelijk het dienen van God. God heeft de mens geschapen om hem te dienen in de laagste wereld. De ziel daalt van de Goddelijke bron af naar de aarde en kan zich via Tora-studie en het doen van mitswot (verplichtingen) verheffen. Zo ontvangt de ziel de hoogste beloning. Maar dit is niet het doel van het leven zelf. Dat blijft het dienen van God.
Informatie voor deze special heb ik gehaald uit het boek 'Key Jewish FAQ's' van Nissan Dovid Dubov. Voor meer informatie verwijs ik naar dit boek.

Joodse visie: het dienen van God

Voor christenen staat centraal hoe de mens behouden kan blijven. Volgens het Jodendom klopt dit niet. De mens blijft altijd behouden omdat er niets buiten God bestaat. Daarom is de taak van de mens op aarde om God te dienen. Dat is de reden waarom God de mens geschapen heeft. Wanneer de mens faalt zal de ziel na het overlijden gereinigd moeten worden in de hel. Daar wordt de ziel geconfronteerd met zijn fouten. Daarna stijgt de ziel op naar de hemel. Pas aan het eind van de geschiedenis, met de komst van de messias, zal de Komende Wereld gevormd worden. Deze is dezelfde als de gewone wereld, zij het dat de aarde geheel vervuld is met kennis van God.

Wat is het doel van het leven? - de schepping van de mens

Waarom leven we en wat doen we in deze wereld? Het antwoord kunnen we vinden in de Tora. Tora betekent instructie. De Tora geeft ons leven richting en maakt ons bewust van de taken in ons leven. Het m…

Wat is het doel van het leven? - een woning voor God

In het tweede deel van 'Wat is het doel van het leven?' aandacht voor een woning voor God. We hebben eerder gezien dat de Shechina generaties na Adam geheel van de aarde verdween, en dat het met Abrah…

Wat is het doel van het leven? - beloning Komende Wereld

Wanneer iemand overlijdt keert zijn/haar ziel terug naar zijn bron. Hij/zij geeft verslag van zijn/haar leven. Hij/zij wordt beloond voor goede daden en Tora studie. Het kan nodig zijn dat de ziel ger…
Noachieden: de hemel op aarde brengen

Noachieden: de hemel op aarde brengen

Terwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachieden precies andersom door te stellen dat de hemel op aarde gebracht moet worden.…
Gepubliceerd door Etsel op 28-02-2011, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!