Etsel » Specials » Geografie israel
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Startpagina - Geografie Israël

Startpagina - Geografie Israël Israël is door een geografische bril bezien een uiterst interessant land. Alle disciplines binnen de geografie bieden een interessante kijk op het Heilige Land. Denk hierbij aan religieuze geografie (land van de Bijbel), historische geografie (het Joodse land kende veel bezetters), fysische geografie en het milieu (uiterst divers landschap), stadsgeografie (grote steden, ontwikkelingssteden, etc.), politieke geografie (veilige grenzen, nederzettingen, etc.), plattelandsgeografie (kibboetsiem, moshaviem, Arabische dorpen, etc.), regionale geografie, culturele geografie, etc. We proberen het Land Israël vanuit talloze geografische invalshoeken te benaderen en zo een compleet mogelijk beeld van het land geven.

Wat kunt u zoal in deze special verwachten?

Deze special bevat een beschrijving van Israël door een geografische bril bezien. We proberen de artikelen zo actueel mogelijk te laten zijn en gebruiken hierbij veelal Israëlische geografische bronnen. In Israël wordt geografie op een zeer hoog niveau bedreven. Israëlische geografen publiceren verhoudingsgewijs enorm veel artikelen in internationaal geografische tijdschriften en is dus van hoge kwaliteit. Hoewel de Israëlische geografie uiteraard het Israëlisch-Palestijns(Arabisch) conflict vaak als onderwerp heeft zijn er ook talloze andere geografische onderwerpen die veel minder politiek getint zijn maar desalniettemin enorm interessant zijn. Wie Israël echt goed wil leren kennen moet zowel de Tora als de geografie van het land bestuderen. Daarom zal in een aantal gevallen de Tora als uitgangspunt genomen van geografische artikelen. U moet dan vooral denken aan historisch geografische artikelen.
Centrale busstations van Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa

Centrale busstations van Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa

Reizen met de bus in Israël is altijd populair geweest. Het is de belangrijkste vorm van openbaar vervoer anno 2018. Veel mensen kiezen de bus omdat reizen met de trein over het algemeen te langzaam g…
Geografie Israël: demografie ultraorthodoxe Joden

Geografie Israël: demografie ultraorthodoxe Joden

Israëlische politici, geografen en demografen besteden altijd veel aandacht aan de demografische trends binnen de ultraorthodoxe Joodse bevolking (de charediem). De reden hiervoor is dat deze bevolkin…
Geografie Israël: Ethiopische Joden in Israël

Geografie Israël: Ethiopische Joden in Israël

Hoewel de meeste Ethiopische Joden (Beta Israël - Falasha's - komen uit regio's van Gondar en Aksum in Ethiopië) al meer dan 30 jaar in Israël wonen sinds de eerste luchtbrug in 1984 van Ethiopië naar…
Namen Israël: Erets Jisraeel, HaAretz, Jehoed, Palestina

Namen Israël: Erets Jisraeel, HaAretz, Jehoed, Palestina

Israël kent verschillende namen die in de loop der geschiedenis zijn gebruikt. De Hebreeuwse naam luidt 'Erets Jisraeel' (het Land Israël). Hiervoor wordt ook wel de verkorte versie HaAretz (het land)…
Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1949-1966

Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1949-1966

Het Nationaal Ruimtelijk Plan beoogt een uitgebalanceerde verdeling van de bevolking over het gehele land. De verdeling van de bevolking in 1948 ziet er als volgt uit: 94,9 procent woont in de dichtbe…

Judea en Samaria 10: Joodse nederzettingenpatroon

Er liggen ongeveer 140 Joodse nederzettingen in Judea en Samaria (West Bank). Met uitzondering van de Jordaan Vallei en het Etzion Blok, waar de Joodse nederzettingen het gebied beheersen, liggen de a…
Geografie Israël: de Joodse bevolking van Israël

Geografie Israël: de Joodse bevolking van Israël

Ten tijde van de Ottomaanse overheersing kwamen persoonlijke zaken zoals huwelijk, scheiding, erven, religieus eigendom, etc. te vallen onder de regionale gerechtshoven, gebaseerd op religieuze wetten…
Grenzen van Israël: de staat Israël (bestandslijnen 1949)

Grenzen van Israël: de staat Israël (bestandslijnen 1949)

Op 14 mei 1948 werd de Joodse staat opgericht. De grenzen waren volgens het VN-verdelingsplan van 1947. Maar de Arabische landen erkenden Israël niet en vielen het land aan. Na een jaar vechten kwam h…

Historische geografie Israël: de Ottomanen in Palestina

In de transitie periode van de Mamelukken die 250 duurde veranderde er niet veel in Palestina. Het Ottomaanse Rijk dat daarna kwam zou precies 400 jaar duren. Palestina werd door Sultan Selim I verove…
Geografie Israël: nieuwe steden Israël –hiërarchisch patroon

Geografie Israël: nieuwe steden Israël –hiërarchisch patroon

Voor de opvang van honderdduizenden immigranten heeft Israël tussen 1948 en 1963 ruim 30 nieuwe steden opgericht. Deze waren volgens de Israëlische geograaf professor Elisha Efrat de belangrijkste wij…
Centraal Galilea (Israël): strijd om land-Joden vs Arabieren

Centraal Galilea (Israël): strijd om land-Joden vs Arabieren

In het boek 'Vriend of Vijand (over Joden en Arabieren in Israël)' van David Grossman wordt duidelijk dat Israëls geopolitieke problemen zich niet beperken tot Judea en Samaria en de Golan Hoogvlakten…
Jaffa sinaasappels en andere citrusvruchten uit Israël

Jaffa sinaasappels en andere citrusvruchten uit Israël

Jaffa is een soortnaam voor citrusvruchten uit Israël van hoge kwaliteit. Sinds de oprichting van Israël in 1948 is het merk Jaffa geëvolueerd met een verscheidenheid aan citrusvruchten, waaronder sin…
Geografie Israël: Kfar Chabad – dorp van Chabad Chassidiem

Geografie Israël: Kfar Chabad – dorp van Chabad Chassidiem

Kfar Chabad is een in 1948 opgericht Joods orthodox dorp (mosjav) dat 8 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv ligt. De letterlijk vertaling van Kfar Chabad is 'dorp van wijsheid, verstand en kennis'.…
Israëls nederzettingenbeleid: historisch en ruimtelijk

Israëls nederzettingenbeleid: historisch en ruimtelijk

Om Israëls nederzettingenbeleid is altijd veel te doen. Het gaat hierbij niet alleen om de nederzettingen in Judea en Samaria, maar ook in de gebieden die Israël vóór 1967 in handen heeft. In deze spe…
Israël-steden en streken: Tel Aviv-Jaffo –cultuurlandschap

Israël-steden en streken: Tel Aviv-Jaffo –cultuurlandschap

Tel Aviv heet officieel Tel Aviv-Jaffo. Het zijn tweelingen: een Arabische (Jaffo) en een Joodse (Tel Aviv) stad. Eind 19de eeuw was Jaffo voornamelijk Arabisch en bouwden Joden er aan de noordkant va…
Geografie Israël: Lightrail in Jeruzalem

Geografie Israël: Lightrail in Jeruzalem

Jeruzalem is sinds 19 augustus 2011 de eerste stad in Israël met lightrail. Lightrail is een noodzaak voor een grote stad als Jeruzalem met ruim 750.000 inwoners, veel woonwijken, veel studenten, toer…

Grenzen van Israël: in geografisch onderwijs na 1948

Na de oprichting van de Staat Israël in 1948 veranderde het diverse educatieve systeem in een uniform systeem. De overheid controleerde het onderwijs. Dit gold ook voor de geografie. De kwestie van de…
Stadsplanning: Jerusalem of Gold gaat een groene stad worden

Stadsplanning: Jerusalem of Gold gaat een groene stad worden

Jerusalem of Gold gaat op de groene toer de komende 20 jaar (2009-2029), althans dat beoogt een beleidsplan voor de stad. Het zes punten voorstel dat dinsdag 5 mei 2009 werd gepresenteerd richt zich o…

Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersing

Het Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte Efraïm, Galilea, Gilead en de rest van Israël ten oosten van de Jordaan. Het zuidelijke Koni…
Geografie Israël: Tel Aviv – hard core regio Israël

Geografie Israël: Tel Aviv – hard core regio Israël

Tel Aviv is een wereldstad. Metropool Tel Aviv vormt de hard core regio van Israël wat betreft economie, maatschappelijk leven en cultuur. Tel Aviv is de motor die de nationale periferie nieuw leven i…
Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling 1949-1966

Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling 1949-1966

De stichting van de staat Israël vormt een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van het Joodse volk: de Joden kunnen naar hun vaderland terugkeren om daar als vrij volk een nieuwe toekomst te bou…
Boekrecensie: Contemporary Israeli Geography – J.O. Maos recensie

Boekrecensie: Contemporary Israeli Geography – J.O. Maos

In 2004 verscheen het boek 'Contemporary Israeli Geography' met tientallen opstellen over de hedendaagse Israëlische geografie. Het boek kwam uit ter gelegenheid van het 30ste IGU Congres in Glasgow i…
Geografie Israël: Geografie als wetenschappelijke discipline

Geografie Israël: Geografie als wetenschappelijke discipline

Hoewel Israëlische geografen veel gepubliceerd hebben in de vorm van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn er tussen 1948 en 2011 niet veel meer dan 60 sociaal geografen actief geweest op academi…
Geografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planning

Geografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planning

Wanneer we het hebben over stadsgeografie en stedelijke planning in Israël dan is geograaf Arie Shachar de meest prominente wetenschapper die zich daarmee heeft beziggehouden. Geograaf Eran Razin heef…
Geografie Israël: Arabische integratie in hightech industrie

Geografie Israël: Arabische integratie in hightech industrie

Anno 2014 werken slechts 1600 Arabieren (2%) in de hightech industrie van Israël. Dit is erg weinig vergeleken bij de Joodse bevolking waarbij veel meer mensen werken in de hightech industrie. Tzofen…
Geografie Israël: stedelijke planning vóór 1948

Geografie Israël: stedelijke planning vóór 1948

In deze geografische studie willen we kijken naar de stedelijke planning in het Land Israël c.q. Palestina vóór 1948. Gekeken wordt vanaf het begin van de 20ste eeuw (Ottomaanse Periode). Daarna wordt…
Geografie Israël: Israël Masterplan 2020

Geografie Israël: Israël Masterplan 2020

Een klein land als Israël met een relatief grote bevolking moet zuinig met haar land omspringen. De handhaving van open ruimten is erg belangrijk. Ze dienen voor voedselproductie, voor bescherming van…
Israël-steden en streken: Galilea e.o. – cultuurlandschap

Israël-steden en streken: Galilea e.o. – cultuurlandschap

Noord-Israël bestaat uit bergen en dalen. Het berggebied heet Galilea, de dalen zijn de Jordaanvallei, Harrodvallei, Jisraeelvallei, Zebulonvallei en de Akko regio. Galilea en de rest van het noorden…
Geografie Israël: (hightech) landbouw – vroeger en heden

Geografie Israël: (hightech) landbouw – vroeger en heden

Er bestaat altijd een wat overtrokken beeld van Israël als landbouwland in de beginjaren van de Joodse staat. Landbouw vormde echter slechts een klein deel van de bevolking en van de economische activ…
Geografie Israël: demografie en territorium in Israël

Geografie Israël: demografie en territorium in Israël

De relaties tussen Joden en Arabieren in Israël komen het sterkst tot uitdrukking in de demografie en het territorium. De strijd om het territorium speelt zich zowel op nationaal als regionaal niveau…

Grenzen van Israël: in geografisch onderwijs tot 1948

Geograaf professor Yoram Bar Gal heeft een interessante studie geschreven over de grenzen als onderwerp in het geografisch onderwijs in Israël. Het artikel 'Boundaries as a topic in geographic educati…
Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018? mijn kijk op

Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018?

De Israëlische demograaf en milieudeskundige professor Alan Tal heeft in juli 2016 een boek uitgebracht waarin gesteld wordt dat Israël te vol is. De Israëlische bevolking is sinds 1948 meer dan verti…

Historische ontwikkeling van het milieubewustzijn in Israël

Het zal geen verbazing wekken dat in Israël, met zo'n lange geschiedenis achter de rug, niet meer de bekende bijbelse landschappen van 'melk en honing' zijn aan te treffen. Oorlogen, migratiestromen e…
Boekrecensie: Israël (regionale geografie) – drs. W. Smit recensie

Boekrecensie: Israël (regionale geografie) – drs. W. Smit

In het Nederlands zijn weinig boeken geschreven over de geografie van Israël, terwijl het land zich juist uitstekend leent voor een geografische beschrijving (zelfs de Bijbel wordt als geografisch han…
Waterschaarste en -vervuiling in Israël

Waterschaarste en -vervuiling in Israël

Israël heeft een chronisch tekort aan water. Er zijn in het land slechts drie waterreservoirs die alle drie zo hun eigen problemen kennen. Het gaat om het kustwaterreservoir, het Meer van Galilea en h…
Ecotoerisme in Israël - natuurreservaten

Ecotoerisme in Israël - natuurreservaten

Tegenwoordig banen veel ecotoeristen zich een weg door natuurgebieden. Elke voetstap wordt duizenden malen gekopieerd. Ook Israël kent een groeiende toeristenstroom naar mooie plekjes in de natuur. De…
Grenswijzigingen Israël vanaf de oudheid tot heden

Grenswijzigingen Israël vanaf de oudheid tot heden

Israël heeft in de loop der geschiedenis al heel wat grenswijzigingen meegemaakt. Het eerste Koninkrijk stond onder leiding van David. Het was het begin van de Joodse soevereiniteit. Zelfs na de verni…
Judea en Samaria 14: Joods-Palestijnse demografie

Judea en Samaria 14: Joods-Palestijnse demografie

Mocht er ooit een vredesregeling komen tussen Israël en de Palestijnen dan zullen bepaalde delen van Judea en Samaria geannexeerd worden inclusief een aantal Palestijnen die in dat gebied wonen. De de…
Geografie Israël: stedelijke planning na 1948

Geografie Israël: stedelijke planning na 1948

Met de oprichting van de staat Israël in 1948 kregen de Joden volledige zeggenschap over het stedelijk planningsbeleid in het land. De Town Planning Ordinance van 1938 bleef van kracht met enige wijzi…
Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1881-1948

Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling 1881-1948

Voor de start van de vestiging van Joodse rurale nederzettingen is de Joodse bevolking voornamelijk geconcentreerd in de vier grote steden Jeruzalem, Hebron, Tiberias en Safed (Tsfat). Tot de oprichti…
Urbanization in Israel (stadsgeografie) – Elisha Efrat recensie

Urbanization in Israel (stadsgeografie) – Elisha Efrat

Boekrecensie: 'Urbanization in Israel' (1984) is een boek van de Israëlische geograaf Elisha Efrat. Hij behandelt in het boek de stadsgeografie van Israël waarbij de nadruk ligt op de periode na 1948.…
Israël-steden en streken: Kustvlakte – cultuurlandschap

Israël-steden en streken: Kustvlakte – cultuurlandschap

De Kustvlakte van Israël strekt zich uit van Haifa (noorden) tot Ashkelon (zuiden). Tussen deze plaatsen liggen vele steden en dorpen waarvan vele behoren tot de metropool Tel Aviv. Dit zijn vaak mosh…

Judea en Samaria 9: Toekomst “Groene Lijn” van 1949

De Groene Lijn is een bestandslijn tussen Israël en Jordanië na Israëls Onafhankelijkheidsoorlog in 1949. Het scheidt Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza van de rest van Israël. De bestandslijn wer…

Historische geografie Israël: de Arabieren in Palestina

Bij de verschijning van de Moslim Arabieren op het wereldtoneel veranderde de geopolitieke situatie van Palestina compleet. De Arabieren veroverden in korte tijd veel land in het Midden Oosten. Het By…
Geografie Israël: nieuwe steden – geografische verdeling

Geografie Israël: nieuwe steden – geografische verdeling

Eén van de redenen waarom de nieuwe steden in Israël niet echt een succes zijn geworden is het feit dat ze vanuit geografisch oogpunt bezien niet juist verdeeld zijn (te dicht op elkaar of te dicht bi…

Judea en Samaria 5: Het Allon plan en andere plannen

In 1967 stelde de toenmalige minister van werkgelegenheid, Yigal Allon, een plan op voor de toekomstige grenzen van Israël. Het plan bevatte een territoriale compromis van de West Bank waarbij zowel r…

Judea en Samaria 1: Fysische geografie en Arabische dorpen

Judea en Samaria (West Bank) vormt het decor van een Joodse-Arabische strijd om soevereiniteit. In dit inleidend artikel geven we u informatie over de invloed van de fysische geografie van het Bijbels…

Judea en Samaria 2: Arabische dorpen - 1948-1967

We zagen al eerder dat de ligging van de Arabische nederzettingen in Judea en Samaria (West Bank) in de periode 1948-1967 voornamelijk bepaald werd door de fysische kenmerken van de regio's. De nederz…

Historische geografie Israël: Palestina in de 19de eeuw

De stagnerende condities van het Midden Oosten veranderden halverwege de 19de eeuw. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor was de aanlag van het Suezkanaal waardoor handel kon worden gedreven. Pale…
Israël-steden en streken: Jeruzalem cultuurlandschap

Israël-steden en streken: Jeruzalem cultuurlandschap

Jeruzalem stelde in het midden van de 19de eeuw niet veel voor. Het bestond alleen uit de Oude Stad zoals die sinds de oudheid had bestaan. Het is minder dan 1 vierkante kilometer groot. In 1840 werd…
Geografie Israël: demografie Joodse bevolking Israël

Geografie Israël: demografie Joodse bevolking Israël

De strijd tussen Joden en Palestijnen/Arabieren hangt sterk samen met demografische cijfers. Volgens geograaf professor Arnon Sofer en Evgania Brystov kan Israël slechts voortbestaan wanneer het een d…
Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling Haifa 1997-2020

Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling Haifa 1997-2020

Op wereldschaal is sprake van een toenemende concurrentie tussen steden. Voor een internationaal concurrerend stedelijk vestigingsmilieu in Israël ligt het meest gunstige aanknopingspunt in de agglome…
Geografie Israël: Begin Plan voor Bedoeïenen in de Negev

Geografie Israël: Begin Plan voor Bedoeïenen in de Negev

Eind 2013 komt Israël met het Begin Plan (vernoemd naar Benny Begin) voor Bedoeïenen in de Negev (feitelijk is al sinds januari 2013 begonnen met de uitwerking van het plan). Het nieuwe beleid is een…
Geografie Israël: tweestatenoplossing onuitvoerbaar mijn kijk op

Geografie Israël: tweestatenoplossing onuitvoerbaar

Niet alleen vanuit militair-strategisch oogpunt bezien is een Palestijnse staat hoogst onwenselijk, ook vanuit politiek geografisch oogpunt bezien levert de vorming van een Palestijnse terroristische…
Geografie Israël: duurzame ontwikkeling Galilea (theorie)

Geografie Israël: duurzame ontwikkeling Galilea (theorie)

Wanneer we kijken naar de Total Human Ecosystem van Galilea in Israël dan constateren we dat het bergachtige gebied van Galilea (naast Judea en Samaria) het enige gebied in Israël is waar het natuurli…
Israël-steden en streken: Haifa – cultuurlandschap

Israël-steden en streken: Haifa – cultuurlandschap

Haifa ligt op de hellingen van de Karmel. Het is de hoofdstad en grootste stad van Noord-Israël. Haifa ontwikkelde zich tot een grote stad vanwege haar haven, industriegebied en als commercieel centru…

Judea en Samaria 8: buitenposten (outposts) legaal/illegaal?

Naast de 'gewone' Joodse nederzettingen in Judea en Samaria (West Bank) bestaan er buitenposten (outposts). Deze werden aanvankelijk door verschillende Israëlische regeringen financieel gesteund. Maar…
Geografie Israël: urbanisatie onder het Zionisme vóór 1948

Geografie Israël: urbanisatie onder het Zionisme vóór 1948

De Zionisten hadden gedurende de periode 1880-1948 weinig belangstelling voor de oprichting van steden in Palestina. Het Zionisme wilde een nieuwe samenleving oprichten in het Land Israël. De Zionisti…
Geografie Israël: de Arabische bevolking van Israël

Geografie Israël: de Arabische bevolking van Israël

De Israëlische Arabieren bestaan uit moslims en christenen. De moslims zijn de meest homogene groep. Ze behoren tot de Soennietische tak van de islam. Persoonlijke en religieuze zaken worden door de i…
Luchtvervuiling en afvalstoffen in Israël

Luchtvervuiling en afvalstoffen in Israël

Luchtvervuiling en afvalstoffen vormen in Israël een groot probleem. In vergelijking tot Nederland staat bestrijding van luchtvervuiling en afvalstoffen nog in de kinderschoenen. Toch is hier de laats…
Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur

Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur

Als westers land heeft Israël een hoog ontwikkelde infrastructuur die zich kan meten met de rijkste landen ter wereld. Israël is een klein land waardoor de infrastructuur compact is. Het kent hierbij…
Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling voor en na 1948

Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling voor en na 1948

Israël is uniek wat betreft steden: het heeft hele oude steden en gloednieuwe steden. De ligging van steden in verschillende historische perioden zijn sterk bepaald door natuurlijke, politieke en econ…
Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling 1881-1948

Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling 1881-1948

Er wonen ongeveer 24.000 Joden in de Jisjoev (de Joodse gemeenschap in Palestina) voor de komst van de eerste Joodse immigranten in 1881. Met de komst van de Zionisten naar Palestina verandert het bee…
Fysische geografie van Israël: een introductie

Fysische geografie van Israël: een introductie

Erets Jisraeel ligt tussen de Middellandse Zee in het westen en de Syrische en Arabische woestijnen in het oosten en zuidoosten. Het gebied heeft als brug gediend tussen Afrika en Azië. Het is adequaa…
Geografie Israël: rurale nederzetting – de kibboets

Geografie Israël: rurale nederzetting – de kibboets

De kibboets is de bekendste rurale nederzetting van Israël. Samen met de moshav stond de kibboets aan de basis van Israëls landbouw. De kibboets is een collectieve nederzetting, terwijl de moshav een…

Grenzen van Israël: vanaf Abraham tot rijk van Salomo

De klassieke Joodse bronnen (de Joodse Bijbel en de Talmoed) onderscheiden drie grenzen. (1) De grenzen van de Aartsvaders (zie Genesis 15:18-21); (2) de grenzen van de Joden die uit Egypte kwamen (De…
Geografie Israël: spoorlijn Eilat-Tel Aviv / Ramon Airport

Geografie Israël: spoorlijn Eilat-Tel Aviv / Ramon Airport

Begin oktober 2013 heeft het Israëlische kabinet goedkeuring gegeven voor de bouw van een peperdure spoorwegverbinding tussen Eilat en Tel Aviv. Binnen 10 jaar moet de spoorlijn in gebruik worden geno…

Historische geografie Israël: eerste steden in Palestina

De eerste steden vinden we in de Vroege Brons Periode. Palestina vormt samen met Syrië het bruggenhoofd tussen Egypte en Mesopotamië, de twee grote rijken in het Midden Oosten. De belangrijkste handel…
Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling vanaf 1967

Israëls nederzettingen: historische ontwikkeling vanaf 1967

In juni 1967 voert Israël de Zesdaagse Oorlog. Na afloop van de Zesdaagse Oorlog verkeert Israël in een staat van euforie. Velen zien de strijd als afsluiting van de Onafhankelijkheidsoorlog; Israël o…
Geografie Israël: Wat maakt Tel Aviv aantrekkelijk wonen?

Geografie Israël: Wat maakt Tel Aviv aantrekkelijk wonen?

De huizencrisis in Israël in 2011 waarbij vooral studenten demonstreren tegen hoge huizenprijzen doet de vraag rijzen wat Tel Aviv zo aantrekkelijk maakt als woonplaats terwijl de huizenprijzen er zo…
Geografie Israël: verhouding Joden – Arabieren

Geografie Israël: verhouding Joden – Arabieren

Omdat de Israëlische Arabieren niet volledig willen integreren in de Israëlische maatschappij -zij willen niet de Westerse levensstijl accepteren- ontstaan er nogal wat ongelijkheden tussen Joden en A…

Judea en Samaria 7: agrarische en gemeenschap nederzettingen

De Israëlische oplossing voor het bouwen van de regio's Judea en Samaria was om een netwerk van Joodse nederzettingen te bouwen in onbewoonde gebieden. Hiervoor was veel kapitaal nodig om de natuurlij…
Centraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs Arabieren

Centraal Galilea (Israël): demografie - Joden vs Arabieren

In het vorige artikel over strijd om het land in Galilea hebben we het gehad over de grondonteigening. Deze is indirect verbonden met het demografisch probleem in Galilea. Steden zoals Natzrat Illit e…
Geografie Israël: Tel Aviv - nieuw Silicon Valley in wording

Geografie Israël: Tel Aviv - nieuw Silicon Valley in wording

Metropool Tel Aviv is bezig een nieuw Silicon Valley aan de Middellandse Zee te worden. In een poging om ondernemers aan te trekken is er een wereldwijde marketingcampagne gaande om Tel Aviv op de kaa…

Historische geografie Israël: eerste bewoning in Palestina

Met historische geografie van Israël kijken we niet zozeer naar de geschiedenis van het land maar naar de geografische omstandigheden en patronen van nederzettingen en van de economie. Tevens benoemen…
Geografie Israël: sneltrein Jeruzalem-Tel Aviv vanaf 2018 nieuws uitgelicht

Geografie Israël: sneltrein Jeruzalem-Tel Aviv vanaf 2018

Vanaf 25 september 2018 is de nieuwe sneltreinverbinding tussen Jeruzalem en Tel Aviv (de Koning David Spoorlijn) gereed. Dan kan met een snelheid van 160 km per uur de reistijd tussen beide steden ve…
Israël-steden en streken: cultuurlandschap geografie

Israël-steden en streken: cultuurlandschap geografie

Sinds de komst van de Joden naar Erets Jisraeel is het land enorm veranderd. Kleine nederzettingen veranderden in grote steden en delen van de woestijn werden cultuurland. Het Israëlische landschap is…
Geografie Israël: de regionale context van Israël

Geografie Israël: de regionale context van Israël

Israël maakt deel uit van een groter regionaal gebied (regionale context) -de Vruchtbare Halve Maan- dat in het noorden en oosten wordt begrensd door de hoge bergen van Taurus en Zagros en in het zuid…
Geografie Israël: olie en gas in Israël (voor export)

Geografie Israël: olie en gas in Israël (voor export)

In 2009 werd een groot aardgasreservoir van 311 miljard kubieke meter (BCM) voor de kust van Israël ontdekt. In de volgende paar jaar werd een nog groter reservoir gevonden (600 BCM). Het reservoir Le…

Historische geografie Israël: de Romeinen in Palestina

Na de Griekse overheersing werd Palestina in het jaar 6 van de gewone jaartelling een Romeinse provincie. De Romeinse overheersing werd vooral op economisch gebied gevoeld. Met name de rurale bevolkin…
Toerisme Israël: een paradijs voor vogels en vogelspotters

Toerisme Israël: een paradijs voor vogels en vogelspotters

Elke herfst is de lucht van Israël gevuld met zo'n 500 miljoen vogels die vanuit Zuid-Europa naar warme klimaten in Azië en Afrika trekken. Het is een paradijs voor vogelspotters. Israël dankt deze ve…
Geografie Israël: handel Nederland-Israël 2010-2013

Geografie Israël: handel Nederland-Israël 2010-2013

Hoe ziet de handel eruit tussen Nederland en Israël in de periode januari 2010 en augustus 2013? Het Nederlandse CBS heeft hierover cijfers verzameld. Beide landen hebben open economieën en zijn dus e…
Geografie Israël: ontwikkeling Tel Aviv tot wereldstad

Geografie Israël: ontwikkeling Tel Aviv tot wereldstad

In 1993 noemde de Israëlische geograaf Aharon Kellerman Tel Aviv voor het eerst een wereldstad vanwege leidende economische functies die typisch zijn voor een wereldstad van de 20ste eeuw. De Israëlis…
Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling vanaf 1967

Israëls nederzettingen: ruimtelijke ontwikkeling vanaf 1967

Het Zionisme streeft naar een Tehuis voor het Joodse Volk in Erets Jisraeel. Maar slechts een gedeelte van Erets Jisraeel komt in 1948 in Israëls bezit. Binnen de grenzen van 1948 maakt het idee van E…

Historische geografie Israël: de Grieken in Palestina

Na het Perzische rijk kwam Palestina onder Griekse (Hellenistische) overheersing. De Grieken stonden bekend om hun architectuur, kunst, filosofie en literatuur. Palestina kwam in het jaar 333 vóór het…
Israëls nederzettingen: doelstellingen van Zionisme

Israëls nederzettingen: doelstellingen van Zionisme

Sinds het begin van de Galoet (Diaspora) vanaf het jaar 70 van de gewone jaartelling bestaat het verlangen bij Joden om terug te keren naar het Land Israël (Erets Jisraeel). Maar pas in de 19de eeuw i…

Israël gaat eerste milieuvriendelijke stad bouwen: Nurit

Nurit zal de eerste milieuvriendelijke stad in Israël worden. De stad zal gebouwd worden op de Gilboa-berg in Noord-Israël (Galilea). De stad zal infrastructuur en diensten krijgen die milieuvriendeli…

Historische geografie Israël: de Kruisvaarders in Palestina

Met de komst van de Seljukken Turken brak een nieuw politiek tijdperk aan. De Seljukken vormden een bedreiging voor de overgebleven christenen in Palestina. Deze christenen vroegen de Byzantijnse keiz…
Geografie Israël: nieuwe hoogbouw in Jeruzalem

Geografie Israël: nieuwe hoogbouw in Jeruzalem

Jeruzalem dat bekend staat om haar mooie vergezichten gaat zich nu meer concentreren op haar functie als grote stad en daarbij hoort hoogbouw. Niet iedereen is daar blij mee. Maar heeft Jeruzalem wel…
Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020

Geografie Israël: toekomstscenario Israël in 2020

Israëlische geografen en planologen kijken graag naar de toekomst van Israël. Israëls toekomst is sterk verweven met planning en ontwikkeling. Dit heeft te maken met Israëls kleine omvang. Nationale e…
Joodse Bijbel: klimaatverandering en milieuproblemen

Joodse Bijbel: klimaatverandering en milieuproblemen

Wanneer extreem weer plaatsvindt wordt onmiddellijk gezegd dat dit veroorzaakt is door de mens, terwijl men vroeger dacht dat dit door G'd werd veroorzaakt. Hoe kijken Joden aan tegen de klimaatverand…

Grenzen van Israël: Vanaf de Romeinen tot modern Israël

Vanaf de Romeinen tot aan de moderne staat Israël zijn er verschillende grenzen en districten geweest van het Land Israël. Na de Romeinen bezetten de Arabieren Palestina. Vervolgens kwamen de Kruisvaa…
Judea en Samaria 11: strijd om land Joden – Arabieren

Judea en Samaria 11: strijd om land Joden – Arabieren

In Judea en Samaria strijden Joden en Arabieren om land (zowel wat territorium als levensbron betreft). De Arabieren claimen het land vanwege voorvaderlijk eigendom en vanwege hun bestaan, geluk en ee…
Geografie Israël: stadsgeografie Tel Aviv, Jeruzalem, Israël

Geografie Israël: stadsgeografie Tel Aviv, Jeruzalem, Israël

Stadsgeografie Israël: Arie Shachar (1935-2006) was een groot stadsgeograaf in Israël. Hij hield zich o.a. bezig met metropolitane processen van Tel Aviv, het nationale nederzetting systeem en nationa…
Geografie Israël: landontginning 1948-1967

Geografie Israël: landontginning 1948-1967

Het bedrijven van moderne landbouw in de periode 1948-1967 in Israël was vanwege de natuurlijke omstandigheden moeilijk. Israël heeft een gebrek aan grote vlaktes en rivier valleien, de regenval is be…
Boekrecensie: Israel, a regional geography – Yehuda Karmon recensie

Boekrecensie: Israel, a regional geography – Yehuda Karmon

Alweer een behoorlijk oud boek uit 1971 over de regionale geografie van Israël: Israel, a regional geography van professor Yehuda Karmon van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zoals gezegd een…
Geografie Israël: gebrekkige planning Arabische dorpen

Geografie Israël: gebrekkige planning Arabische dorpen

Veel mensen hebben kritiek op de achtergestelde positie van de Arabische sector in vergelijking tot de Joodse sector in Israël. Arabische dorpen zien er veel minder verzorgd uit dan de moderne Joodse…
Geografie Israël: tabellen, grafieken, kaarten

Geografie Israël: tabellen, grafieken, kaarten

Hoewel Israël veelvuldig in het nieuws is (wat politiek betreft) zijn bepaalde basisgegevens over het land toch veel minder bekend. Deze basisgegevens hebben minder met politiek te maken maar zijn op…
Judea en Samaria 13: conflict over water

Judea en Samaria 13: conflict over water

Het conflict over water op de West Bank (Judea en Samaria) heeft directe implicaties voor Israël binnen de bestandslijnen van 1949. Het gemiddelde waterverbruik van de Israëlische bevolking in 2005 is…

Judea en Samaria 3: Arabische steden – 1948-1967

In het vorige artikel bespraken we het Arabische nederzettingenpatroon van dorpen die afhankelijk waren van fysisch geografische factoren. Bij de Arabische steden in Judea en Samaria gold eigenlijk he…
Geografie Israël: rurale nederzetting – jisjoev kehillati

Geografie Israël: rurale nederzetting – jisjoev kehillati

Tussen midden jaren '50 en 1967 kwamen er nauwelijks nieuwe rurale nederzettingen met een agrarische functie bij. Toen Israël in 1967 de Golan Hoogvlakte, Judea en Samaria, de Jordaan Vallei, en de Si…
Geografie Israël: ecologisch waterpark in Beer Sheva

Geografie Israël: ecologisch waterpark in Beer Sheva

Anno 2013 is men Israël bezig met een plan om een normaal droge rivier met riool afval om te toveren tot een waterpark. Het gaat om de Beer Sheva Rivier. Dit wordt het Beer Sheva Rivier Park. Het ligt…
Boekrecensie: Guide to the Golan Heights - Aviva Bar-Am recensie

Boekrecensie: Guide to the Golan Heights - Aviva Bar-Am

Guide to the Golan Heights is een boek over natuurwandelingen op de Golan Hoogvlakten in Israël. De prettig leesbare reisgids beschrijft een aantal dagtochten en zogeheten 'roadstops' met gedetailleer…

Historische geografie Israël: het Brits Mandaat in Palestina

Na de Eerste Wereldoorlog viel het Ottomaanse Rijk uiteen. De Arabische gebieden werden verdeeld onder Frankrijk en Groot-Brittannië en georganiseerd als mandaten van de Volkerenbond. Palestina kwam i…
Boekrecensie: Israël, land van verleden en toekomst-A. Gonen recensie

Boekrecensie: Israël, land van verleden en toekomst-A. Gonen

'Israël, land van verleden en toekomst' (1997) is een beeldverslag van het veranderende cultuurlandschap van Israël. Oude en nieuwe foto's laten de veranderingen zien die hebben plaatsgevonden sinds d…

Historische geografie Israël: Palestina in Bijbelse tijd

De Midden Stedelijke Periode is de Bijbelse periode waarin steden, bevolkingen en personen namen krijgen. De archeologische vondsten en geschreven bronnen verrijken de kennis over deze periode. De per…
Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël

Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël

Aan zeewater heeft Israël geen gebrek: de Middellandse Zee aan de westzijde en de Golf van Eilat aan de zuidkant. Ze vormen aantrekkelijke toeristische attracties vanwege hun schoonheid. De toeristeni…

Judea en Samaria 6: Goesh Emoeniem / Gush Emunim

In 1974 werd de Goesh Emoeniem (Blok der Getrouwen) opgericht. Doel van deze beweging, die officieel niet meer bestaat, was om overal in Israël nederzettingen op te richten, in het bijzonder in Judea…
Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019

Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2019

Na de Onafhankelijkheidsoorlog was de bevolkingssamenstelling van Israël wezenlijk veranderd. Veel Arabieren waren op de vlucht geslagen. De meeste Arabieren die niet waren gevlucht woonden in Galilea…
Geografie Israël: Golan en Negev veiligheidslandschappen

Geografie Israël: Golan en Negev veiligheidslandschappen

De Israëlische geograaf Arnon Soffer heeft samen met zijn Amerikaanse collega Julian Minghi in 1986 een artikel geschreven over Israëls veiligheidslandschappen: de invloed van militaire beschouwingen…
Israël-steden en streken: de Negev – cultuurlandschap

Israël-steden en streken: de Negev – cultuurlandschap

De Negev is het grootste gebied van Israël. Vanwege het semi-aride en aride klimaat is het tevens het dunst bevolkte gebied. Vóór de Joodse kolonisatie woonden hier Bedoeïenen die leefden van hun kudd…
Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling steden

Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling steden

Vóór de oprichting van de staat Israël gaven de Zionisten weinig aandacht aan stedelijke planning voor de opvang van nieuwe immigranten. Er waren drie belangrijke steden: Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa.…
Judea en Samaria 12: nieuwe nederzettingenblokken?

Judea en Samaria 12: nieuwe nederzettingenblokken?

In november 2013 kondigde minister van huisvesting Uri Ariel de bouw van 20.000 nieuwe Joodse huizen op de Westbank (Judea en Samaria) aan. Als deze plannen doorgaan dan zal dit een wijziging in het h…
Geografie Israël: rurale nederzetting – de moshav

Geografie Israël: rurale nederzetting – de moshav

De moshav is een coöperatieve nederzetting. De leden van de moshav lijken op Europese boeren hoewel er sprake is van onderlinge samenwerking. Zo wordt een stuk land gelijkelijk verdeeld onder de leden…

Judea en Samaria 4: Masterplan 1970 -niet politiek geladen

In 1949 had Israël een gebied van ongeveer 20.700 km² kilometer in bezit. Na verovering van Judea en Samaria in 1967 kwam daar 1/3 bij: 5.878 km². Vóór 1967 bedroeg de Israëlische bevolking 2.750.000…
Water in Israël: vechten om elke druppel water

Water in Israël: vechten om elke druppel water

Israël bevindt zich aan de rand van de woestijn. Daardoor vormt het tekort aan water een belangrijk probleem voor Israël. De neerslag is onregelmatig en ongelijk over het land verdeeld. In het noorden…
Gepubliceerd door Etsel op 19-06-2011, laatst gewijzigd op 12-03-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!