Etsel » Specials » Masjiach messias
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Masjiach (Messias)

Startpagina - Masjiach (Messias) Het geloof in de komst van de Masjiach en de messiaanse verlossing is één van de fundamentele principes van het Joodse geloof. Elke Jood moet geloven dat de Masjiach zal opstaan en het Koninkrijk van David naar zijn originele staat en soevereiniteit zal herstellen, de Heilige Tempel in Jeruzalem zal herbouwen, alle Joden zal verzamelen in Israël en dat in zijn dagen alle wetten van de Tora ingesteld zullen zijn.

Mashiach - Rabbi Jacob Immanuel Schochet: Wie is de Messias?

Deze special is een samenvatting van het boek 'Mashiach' van Rabbi Jacob Immanuel Schochet. Voor meer informatie verwijzen we naar de inhoud van dat boek.

Wie niet in hem gelooft, of wie niet uitkijkt naar zijn komst, ontkent niet alleen de woorden van de profeten maar die van de Tora en van Mozes onze leraar. Want de Tora getuigt over hem want er staat geschreven: "Zoals hij jullie heeft uiteengejaagd waarheen dan ook, zo zal hij jullie ook weer bijeenbrengen...." (Deuteronomium 30:3-5). Deze woorden, expliciet geschreven in de Tora, bevat alle dingen die gesproken zijn door alle profeten.

Sommige autoriteiten zien dit principe als een integraal onderdeel van het eerste van de Tien Geboden ("Ik ben God, jullie God, die jullie bevrijd heeft uit het land Egypte, van het huis der slavernij;" Exodus 20:12), die ons toevertrouwde met het geloof in God.

"Te weten dat Hij die hemel en aarde geschapen heeft de enige heerser is boven en beneden en in alle vier de richtingen. Dit houdt in...(het principe) dat de mens wordt gevraagd in zijn beoordeling na de dood: "Verlangde je naar verlossing?" De Schriftelijke bron voor deze verplichting wordt samengesteld in het bovenste: zoals we moeten geloven dat God ons bevrijdde uit Egypte.

N.B. Voor de goede orde merken we op dat de Joden niet in Jezus geloven. Jezus voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de messias. De Messias is een persoon die het Joodse volk en de wereld zal bevrijden. Hoewel hij goddelijke gaven bezit is hij géén God en mag dus nooit aanbeden worden. De Masjiach neemt wel de zonde van de wereld als geheel op zich, maar géén persoonlijke zonden. Hiervoor blijft de Jood zelf verantwoordelijk.

Living With Moshiach - Rabbi Jacob Immanuel Schochet: Tora en Masjiach

Masjiach c.q. Messias is een Joods concept. Hoewel de profeten veel over de komst van de Messias profeteren, staan ook in de Tora veel verwijzingen naar de Messias. Rebbe Menachem Mendel Schneerson (de Lubavitcher Rebbe) heeft hier veel over geschreven. Zijn gedachtegoed is vastgelegd in het boek 'Living With Moshiach' door J. Immanuel Schochet) en vormt dan ook het uitgangspunt voor deze special.
De ezel van de Masjiach (messias) - rebbe Schneerson

De ezel van de Masjiach (messias) - rebbe Schneerson

'En Mozes nam zijn vrouw en kinderen, zette hen op de ezel, en keerde terug naar het land Egypte' (Exodus 4:20). De profeet Zacharias beschrijft de Messias als een arme die op een ezel rijdt. De betek…
De komst van de Masjiach (messias) bespoedigen

De komst van de Masjiach (messias) bespoedigen

Er zijn een aantal manieren om de komst van de Masjiach te bevorden voor zijn laatste dag. In het algemeen gesproken betekent dit het uitvoeren van wat speciale mitswot die in de Tora staan.
De komst van de Masjiach (messias): nu meer dan ooit

De komst van de Masjiach (messias): nu meer dan ooit

Waarom hebben wij meer recht op verlossing dan voorafgaande generaties? Is dat omdat we beter zijn dan onze voorouders? Nee. De omstandigheden van nu zijn alleen zwaarder. Het kwaad overheerst. Bovend…
De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)

De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)

In dit artikel bespreek ik de persoonlijkheid van de Masjiach (messias). De Masjiach als mens, in elke generatie en het karakter en de kwaliteiten van de Masjiach.
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse verlossing is een geheim. Toch worden we hints gegeven van zijn nabijheid. De mees…
Het Messiaanse Tijdperk

Het Messiaanse Tijdperk

Het messiaanse tijdperk wordt gekenmerkt door een aantal zaken: herstel van de Heilige Tempel, inzameling van de joodse ballingen, einde van kwaad en zonde, bewustzijn en kennis van God, wereldlijke a…
Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg

Tora en Masjiach: Gen. 26:5/27:22/28:14/29:32 -Joodse uitleg

Veel stukken uit de Tora verwijzen naar de Joodse Masjiach (Messias). We behandelen de volgende teksten. Genesis 26:5: “Dat Abraham geluisterd heeft naar Mijn stem; Genesis 27:22: “De stem is de stem…

Tora en Masjiach: Gen. 32:4/36:40/38:27 - Joodse uitleg

Opnieuw kijken we in de Tora (Genesis) naar teksten die verwijzen naar de Masjiach (Messias). We bestuderen Genesis 32:4 over de boden die Jacob zendt naar zijn broer Ezau, Vervolgens bestuderen we Ge…

Tora en Masjiach: Gen. 7:11/9:14/12:7/15:6 – Joodse uitleg

In de Tora wordt veel naar de Masjiach verwezen. In dit artikel aandacht voor Genesis 7:11, Genesis 9:14, Genesis 12:7 en Genesis 15:6. Hierin lezen we over de poorten van de hemelen die openstaan en…

Tora en Masjiach: Genesis 1:2/5:1-2 – Joodse uitleg

Het Joodse concept van de Masjiach (Messias) bestaat al van vóór de Schepping. Het bevat niet alleen het basis principe van het begin van de verlossing van Israël, maar ook de ultieme wonderen. De Tor…

Tora en Masjiach:Gen. 18:1/21:3/23:17-18/24:42-Joodse uitleg

In de Tora worden heel veel toespelingen gemaakt op de komst van de Joodse Masjiach. Hoewel de Messias nog steeds niet gekomen is blijven de Joden daar op grond van de Tora in geloven. In dit artikel…

Wachten op de Masjiach (messias)

Er bestaat een verplichting om op de komst van de Masjiach (messias) te wachten. Deze kan elk moment komen. Ook moeten we de komst van de Masjiach eisen. God wil zelfs dat we er om smeken.
Gepubliceerd door Etsel op 12-04-2010, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
Schrijf mee!