Etsel » Wetenschap: Pagina 3
ETSEL - Laatste nieuws Israël/Jodendom
Artikelen 21 - 30 van 73 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Geografie Israël: ontwikkeling Tel Aviv tot wereldstad

Geografie Israël: ontwikkeling Tel Aviv tot wereldstad

In 1993 noemde de Israëlische geograaf Aharon Kellerman Tel Aviv voor het eerst een wereldstad vanwege leidende economische functies die typisch zijn voor een wereldstad van de 20ste eeuw. De Israëlis… Diversen, Geografie Israël, 05-12-2011
Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling steden

Geografie Israël: rol immigranten bij ontwikkeling steden

Vóór de oprichting van de staat Israël gaven de Zionisten weinig aandacht aan stedelijke planning voor de opvang van nieuwe immigranten. Er waren drie belangrijke steden: Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa.… Diversen, Geografie Israël, 24-11-2011
Geografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planning

Geografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planning

Wanneer we het hebben over stadsgeografie en stedelijke planning in Israël dan is geograaf Arie Shachar de meest prominente wetenschapper die zich daarmee heeft beziggehouden. Geograaf Eran Razin heef… Diversen, Geografie Israël, 23-08-2011
Geografie Israël: stadsgeografie Tel Aviv, Jeruzalem, Israël

Geografie Israël: stadsgeografie Tel Aviv, Jeruzalem, Israël

Stadsgeografie Israël: Arie Shachar (1935-2006) was een groot stadsgeograaf in Israël. Hij hield zich o.a. bezig met metropolitane processen van Tel Aviv, het nationale nederzetting systeem en nationa… Diversen, Geografie Israël, 24-08-2011
Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling Haifa 1997-2011

Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling Haifa 1997-2011

Op wereldschaal is sprake van een toenemende concurrentie tussen steden. Voor een internationaal concurrerend stedelijk vestigingsmilieu in Israël ligt het meest gunstige aanknopingspunt in de agglome… Diversen, Geografie Israël, 16-10-2011
Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling voor en na 1948

Geografie Israël: stedelijke ontwikkeling voor en na 1948

Israël is uniek wat betreft steden: het heeft hele oude steden en gloednieuwe steden. De ligging van steden in verschillende historische perioden zijn sterk bepaald door natuurlijke, politieke en econ… Diversen, Geografie Israël, 11-11-2011
Geografie Israël: stedelijke planning na 1948

Geografie Israël: stedelijke planning na 1948

Met de oprichting van de staat Israël in 1948 kregen de Joden volledige zeggenschap over het stedelijk planningsbeleid in het land. De Town Planning Ordinance van 1938 bleef van kracht met enige wijzi… Diversen, Geografie Israël, 30-11-2011
Geografie Israël: stedelijke planning vóór 1948

Geografie Israël: stedelijke planning vóór 1948

In deze geografische studie willen we kijken naar de stedelijke planning in het Land Israël c.q. Palestina vóór 1948. Gekeken wordt vanaf het begin van de 20ste eeuw (Ottomaanse Periode). Daarna wordt… Diversen, Geografie Israël, 26-11-2011
Geografie Israël: tabellen, grafieken, kaarten

Geografie Israël: tabellen, grafieken, kaarten

Hoewel Israël veelvuldig in het nieuws is (wat politiek betreft) zijn bepaalde basisgegevens over het land toch veel minder bekend. Deze basisgegevens hebben minder met politiek te maken maar zijn op… Onderzoek, Geografie Israël, 01-10-2013
Geografie Israël: Tel Aviv - nieuw Silicon Valley in wording

Geografie Israël: Tel Aviv - nieuw Silicon Valley in wording

Metropool Tel Aviv is bezig een nieuw Silicon Valley aan de Middellandse Zee te worden. In een poging om ondernemers aan te trekken is er een wereldwijde marketingcampagne gaande om Tel Aviv op de kaa… Diversen, Geografie Israël, 13-10-2013
Schrijf mee!